Ceník

Obchodní model

Jedná se o poskytování internetové služby, která je většinou sjednávána na období jednoho roku. Individuálně lze domluvit jakékoliv období.

 

Cena

Cenu vždy určujeme dle objemu námi poskytovaných služeb Vaší organizaci. Je odvozen od velikosti Vašich služeb, které budou informační systém využívat. Nabízíme dvě varianty výpočtu ceny, přičemž vždy volíme tu, která vychází levněji, respektive přesněji odpovídá skutečné velikosti sociální služby.

 • První varianta - cena se odvíjí od ročního rozpočtu (kompletních ročních nákladů) registrovaných sociálních služeb, ve kterých bude aplikace užívána. Částka je počítána vzorcem 0,3% z rozpočtu služeb bez DPH (jsme plátci DPH).
  Příklad:
  roční rozpočty služeb jsou celkem 5.000.000,-Kč. Roční částka za užívání aplikace se vypočítá 0,3% z 5.000.000,-Kč, což činí 15.000,-Kč bez DPH.
 • Druhá varianta - cena se odvíjí od kapacity služeb (počtu klientů), ve kterých bude aplikace využívána. Částka je počítána 50,-Kč/na klienta x 12 (číslo dle období smlouvy – v tomto případě 1 rok, tedy 12 měsíců)
  Příklad: Vaše služba má celkovou kapacitu 19 klientů. Roční částka za užívání aplikace se vypočítá 19kl. x 50,-Kč x 12 měsíců, což činí 11.400,-Kč bez DPH.

Varianty se dají kombinovat napříč službami Vaší organizace, přičemž minimální částka za roční využití informačního systému a služeb s ním spjatých je 4.500,-Kč bez DPH.

Speciální cenová nabídka pro pobytové služby

Pro pobytové služby s větším počtem klientů jsme připravili speciální cenové tarify pro výpočet ceny.

Tarifní tabulka je platná pouze do 31. 12. 2018! Od 1. 1. 2019 platí pro všechny pobytové služby, bez ohledu na počet klientů, jednotný tarif 50,-Kč bez DPH za jednoho klienta měsíčně!

Počet klientů

Cena bez DPH měsíčně za jednoho klienta

1 – 50

50,-Kč

50 – 100

40,-Kč

100 - 200

35,-Kč

200 a více

32,-Kč

Poté dle zvoleného tarifu je výpočet ceny stejný jako ve druhé variantě dle kapacity služby.

 

V rámci služeb Vám poskytujeme

 • Udržování datového skladu
 • Každodenní zálohování
 • Pravidelné zpracování výstupů
 • Telefonická technická podpora