Individuální plánování

       Účelem individuálního plánování průběhu poskytovaní služeb je zajistit jejich poskytování v souladu s předem vyjednanými individuálními požadavky a osobními cíli klienta tak, aby služby přispívaly k řešení jeho nepříznivé životní situace. Neočekávejte však, že Vám systém eQuip vytvoří sám individuální plán. Systém je určen pro evidenci a vyhodnocení cílů, které jsou v individuálních plánech stanoveny. Obecně Vám ale ulehčí kroky, které jsou součástí jakéhokoliv plánování.

     Systém eQuip nabízí komplexní a jednoduchou evidenci cílů individuálních plánů. Počínaje evidencí informací ze zjiš´tování situace klienta, přes moment vytvoření individuálního plánu, kde se evidují cíle a kroky vedoucí ke splnění cíle, a dále přes zaznamenávání činností na individálním plánu, až po ukončení a vyhodnocení úspěšnosti naplnění plánu.

     Individuální plán(y) lze klientovi založit již při zakládání případu, případně je pro sociálního pracovníka přístupný také v detailu případu, kde se nachází pod záložkou „PPP“ (Proces Poskytování Podpory). Kromě samotného vytvoření záznamu individuálního plánu, je také možné dodatečně plán(y) editovat podle přání klienta.

     Jednou z mnoha výhod, které systém eQuip nabízí, jsou pomůcky pro urychlení administrativy pro sociální pracovníky.  Jistě oceníte například možnost nabídky 10 nejpoužívanějších cílů individuálního plánu, které se automaticky zobrazí při zadávání cílů a pouhým kliknutím se Vám cíl i se všemi kroky akčního plánu, který se již ověřil u předchozích klientů vloží k aktuánímu klientovi. Ten je pak možné úpravit podle individuálních potřeb klienta.
     Jednoduchost práce s individuálním plánem klienta ocení i sociální pracovník při každodenní práci s eQuipem. Při zaznamenávání poskytnuté podpory máte totiž možnost propojit záznam s konkrétním cílem a zvolit, zda byl na základě poskytnuté podpory cíl splněn, nesplněn, či zda zůstává rozpracován.
       Na úvodní stránce má pracovník vždy možnost vidět přehledně zobrazený aktuální seznam cílů individuálních plánů u jednotlivých klientů, společně s aktuálním stavem rozpracovanosti a datem předpokládaného ukončení.

     Kroky, směřující k naplnění stanoveného cíle, jsou přehledně zaznamenávány na kartě individuálního plánu a sociální pracovník má tedy okamžitý přehled o dosažených úspěších, případně neúspěších při naplňování individuálního plánu konkrétního klienta a také za celou organizaci.