Ceník platný od 1.1.2024

Obchodní model

Jedná se o poskytování internetové služby, která je většinou sjednávána na období jednoho roku nebo na dobu neurčitou. Individuálně lze domluvit jakékoliv období.

 

Cena

Cenu vždy určujeme dle objemu námi poskytovaných služeb Vaší organizaci. Je odvozena od velikosti Vašich služeb, které budou informační systém využívat. Nabízíme dvě varianty výpočtu ceny, přičemž vždy volíme tu, která vychází levněji, respektive přesněji odpovídá skutečné velikosti sociální služby.

  • První varianta - cena se odvíjí od ročního rozpočtu (kompletních ročních nákladů) registrovaných sociálních služeb, ve kterých bude aplikace užívána. Částka je počítána vzorcem 0,3% z rozpočtu služeb bez DPH (jsme plátci DPH).
    Příklad: roční rozpočty služeb jsou celkem 5.000.000,-Kč. Roční (=12 měsíců) částka za užívání aplikace se vypočítá 0,3% z 5.000.000,-Kč, což činí 15.000,-Kč bez DPH.
  • Druhá varianta pouze pro pobytové služby - cena se odvíjí od kapacity služeb (počtu klientů), ve kterých bude aplikace využívána. Částka je počítána 70,-Kč/na klienta x 12 (číslo dle období smlouvy – v tomto případě 1 rok, tedy 12 měsíců).
    Příklad: Vaše služba má celkovou kapacitu 20 klientů. Roční (=12 měsíců) částka za užívání aplikace se vypočítá 20kl. x 70,-Kč x 12 měsíců, což činí 16.800,-Kč bez DPH.

Varianty se dají kombinovat napříč službami Vaší organizace, přičemž minimální částka za roční (=12 měsíců) využití informačního systému a služeb s ním spjatých je 7600,-Kč bez DPH.

V rámci služeb Vám poskytujeme

  • Udržování datového skladu
  • Každodenní zálohování
  • Pravidelné zpracování výstupů
  • Telefonická technická podpora