Články o eQuipu

Mapy a cesta

0 comment(s)

Poznejte dvě velmi praktické metody individuálního plánování zaměřeného na člověka.

Budou se Vám hodit v situacích, kdy nevíte, jak v práci s klientem postupovat dál kvůli nepřehlednosti situace, strachu ze změn, nedosažitelnosti cílů klienta nebo jeho blízkých apod. Mapy a Cesta doplní škálu Vašich stávajících nástrojů pro pomoc lidem v situaci vyžadující větší změnu v nastavení pomoci a podpory – např. ukončení školní docházky a osamostatnění se od rodičů, odchod z ústavní péče, větší snížení schopností v důsledku nemoci či zranění nebo změn v dostupnosti dosavadních zdrojů.

Využijte eQuip pro hromadnou korespondenci

0 comment(s)

Jak si vytisknout hromadně obálky pro donátory v rámci fundraisingu?

Pokud máte zadané donátory v eQuipu v databázi kontaktů, pak je možné exportovat jejich seznam. K tomuto účelu je možné využít informační systém eQuip. Stačí jednoduše vyexportovat excelovský soubor a ten poté použít jako zdroj kontaktů v rámci hromadné korespondence (např. v MS Word). Jak na to se dozvíte v tomto krátkém návodu.

 

Novinky v informačním systému eQuip

0 comment(s)

Za poslední měsíc jsme provedli množství novinek v systému

Soupis těchto novinek naleznete níže.

 

Změny na stránce vykazování docházky pracovníka:

  • upravena hlavička tabulky;
  • došlo k prohození sloupců "Typ nepřítomnosti" a "Od - do";
  • v nabídce typů nepřítomnosti byla zrušena položka "Celodenní dovolená". Místo této položky je nově zaškrtávací políčko "celodenní nepřítomnost" - více informací o této položce níže​.


Celodenní nepřítomnost:

Nastavte si filtr smluv a souhlasů pro pracovní skupinu

0 comment(s)

Věděli jste, že je v eQuipu možné filtrovat typy souhlasů pro jednotlivé pracovní skupiny?

V systému e-quip je možné evidovat různé typy smluv a souhlasů (např. souhlas s poskytnutím osobním údajů). Tím lze jednoduše sledovat, s čím klient při podepsání smlouvy souhlasil. Do současnosti bylo možné pouze rozhodnout, jestli se bude tato evidence v organizaci sledovat či nikoliv.


Nyní vám e-quip umožňuje zvolit, které typy souhlasů chcete použít u jednotlivých pracovních skupin.

K čemu je v eQuipu deník?

0 comment(s)

Věděli jste, k čemu je v eQuipu deník?

V systému eQuip se pro zaznamenání poskytnuté podpory primárně používají výkony (přidat výkon). Tím je možné jednoduchým způsobem evidovat činnosti jednotlivých pracovníků v interakci s klienty.


V některých případech je nutné zaznamenat důležité události o klientech, při nichž nebyla poskytnuta podpora žádného pracovníka (např. klient složil maturitní zkoušku). K těmto účelům v eQuipu nelze využít výkon (nebyla poskytnuta žádná podpora formou uslužby), ale slouží k tomu „deník“.

Výkazy docházky aneb co znamená hláška "Evidence docházky není přenesena do měsíčního výkazu pracovníka!!!"

0 comment(s)

Výkazy docházky

eQuip umožňuje evidovat docházku pracovníků. V základu lze tuto funkci využít pouze pro evidenci, a poté jednoduše vyexportovat do tabulky v excelu pro další zpracování.

 

Dále eQuip umožňuje tato evidovaná data převést do modulu určeného pro personalisty. Tento modul je v systému e-quip označený jako "mesíční výkaz odpracovaných hodin".

Sledujete správně dny ubytování klientů?

0 comment(s)

Věděli jste, že z hlediska statistik mohou při sledování ubytování vznikat problémy se započtením prvních a posledních dní ubytování?

Při výpočtu délky ubytování by se měly počítat pouze noci. Aby nedocházelo k chybným výpočtům, umožňuje eQuip zadat přesný čas, kdy klient začal a skončil s využitím služby - díky tomu systém provede přesný výpočet délky ubytování (na minuty a pak zaokrouhlí dolů na dny). Pokud nezadáte čas, pak se bere čas "00:00", poslední den časového rozmezí se tedy vůbec nezapočítá a naopak z prvního dne se započítá všech 24 hodin.

Nebojte se objevit "skryté" funkce systému eQuip.

0 comment(s)

Věděli jste, že některá nastavení systému eQuip zvládne provést váš lokální administrátor?

Každá organizace využívající systém eQuip má alespoň jednoho proškoleného administrátora, který je schopný vyřešit základní uživatelské požadavky. Každý tento administrátor má právo změnit uživatelská hesla, vytvářet uživatelské skupiny a měnit jejich oprávnění (např. kuchař nebo účetní), hromadně měnit přístupy pracovníků k případům klientů, u zadaných výkonů může měnit cenu výkonu, dále také může měnit propojení na typ činnosti z vyhlášky, aj.

eQuip nyní umožňuje lépe sledovat datumy změn fází "čekatel" a "uživatel služby" případů pro účely statistických výstupů

0 comment(s)

Věděli jste, že eQuip dokáže rozlišovat zájemce o služby od jejich aktivních uživatelů?

eQuip vždy umožňoval automatickou změnu fáze případu po zadání (provedení) výkonu. Nově systém dokáže propsat datum změny fáze na "čekatele" nebo "uživatele služby" (se smlouvou) k poskytované sociální službě. Tato data se dají využít ve statistických výstupech. Můžeme na požádání doplnit existující výstupy o filtr "čekatel" nebo "klient s dohodou".

 

eQuip nyní umožňuje zjednodušené zadávání podpory anonymním klientům

0 comment(s)

Věděli jste, že do equipu lze jednodušeji zadávat podporu anonymním klientům?

Pro zjednodušení zadávání anonymích výkonů lze nyní využít novou funkci systému eQuip.

Pokud potřebujete jednorázově vykázat výkon bez identity klienta (např. poradenská centra nebo terénní program), není potřeba zdlouhavě vytvářet případ, zadávat výkon a případ následně ukončit. S využitím nové funkce "anonymní podpora" se všechny tyto kroky provedou automaticky.

Potvrzování šablonových výkonů

0 comment(s)

       Šablonové výkony jsou základním prvkem pro plánování pravidelně se opakujících činností. Pokud se nějaká činnost pro klienty pravidelně opakuje, je vhodné si vytvořit systém šablonových výkonů. Čím více si totiž těchto šablonových výkonů vytvoříte, tím jednodušší pak bude plánování výkonů a jejich následné potvrzování.

Stránky