Funkce eQuipu

Stránka se seznamem všech funkcí, které eQuip nabízí.

Proces Poskytování Podpory (PPP)
Individuální plánování
Evidence individuálních plánů
Popis
 • eQuip umožňuje evidenci individuálních plánů a zařazení jejich cílů do oblastí sociálního začlenění.
 • Na základě vyhodnocení IP získáte přehledy o počtu splněných a nesplněných cílů. Současně máte k dispozici informace o tom, jak korespondují cíle IP s veřejným závazkem organizace.
 • Často se opakující cíle lze označit a použít je v individuálních plánech dalších klientů.
Použití
 • Pro každou službu přiřazuje OSZ administrátor systému na stránce "Administrace" - odkaz "Nastavení oblastí sociálního začlenění".
 • Záznam IP, zařazení cílů do OSZ a vyhodnocení IP provádí běžný uživatel na záložce "PPP" v detailu případu.
Související funkce
  Naplňování cílů IP
  Popis
  • Na základě vyhodnocení IP získáme přehledy o počtu splněných a nesplněných cílů z již ukončených (zrevidovaných) individuálních plánů v členění podle oblastí sociálního začlenění a s vypočteným podílem splněných cílů.
  • Současně máme k dispozici grafické znázornění zastoupení jednotlivých oblastí sociálního začleňování a také poměr splněných a nesplněných cílů.
  Použití
  • Stránka "Přehledy" - odkaz "Naplňování cílů Individuálních plánů"
  Související funkce
  Porovnání cílů Individuálních Plánů se závazkem organizace
  Popis
  • Pod tímto odkazem můžeme sledovat, jak korespondují cíle individuálních plánů s veřejným závazkem.
  • Můžete zde vidět, které cíle individuálních plánů přesahují veřejný závazek organizace, a které oblasti veřejného závazku nejsou obsaženy v individuálních plánech.
  Použití
  • Stránka "Přehledy" - odkaz "Porovnání cílů Individuálních Plánů se závazkem organizace"
  Související funkce
  Akční plán IP
  Popis
  • Ke každému cíly individuálního plánu je možné vytvářet "akční plán IP".
  • Akční plán se skládá z dílčích kroků, které by měly vést k postupnému naplnění cíle IP.
  • Každý krok obsahuje informaci o tom, kdy má být splněn a kdo za plnění odpovídá. Daný pracovník je pak upozorněn na revizi kroku/cíle IP na úvodní stránce systému.
  Související funkce
   Hodnocení míry potřebné podpory
   Celkové skóre hodnocení klientů
   Popis
   • Na základě posuzování míry potřebné podpory získáte celkový přehled skóre hodnocení všech klientů se zařazení do stupňů závislostí podle výsledků hodnocení.
   Použití
   • Na stránce "Přehledy" - odkaz "Celkové skóre hodnocení dle kapitol"
   Související funkce
   Skóre hodnocení dle kapitol
   Popis
   • Lze sledovat skóre hodnocení dle jednotlivých kapitol.
   Použití
   • Stránka "Přehledy" - odkaz "Skóre hodnocení dle kapitol"
   Související funkce
   Přehled hodnocení kapitol klientů dle okresu
   Popis
   • Na základě výsledků lze z programu získat přehledy o tom, jaká bude očekávaná podpora v jednotlivých okresech při transformaci ústavních zařízení.
   Použití
   • stránka "Přehledy" - odkaz "Přehled hodnocení kapitol klientů dle okresů"
   Související funkce
   Vývoj hodnocení klienta v jednotlivých oblastech podpory
   Popis
   • U klientů, kteří mají 2 a více hodnocení lze sledovat vývoj v jednotlivých oblastech podpory.
   • Při každém dalším hodnocení, jsou jednotlivé položky dotazníku předvyplněny tak, jak byly zadány v předchozím hodnocení, což ušetří práci při opětovném vyplňování celého hodnocení, protože se řeší pouze ty položky, kde došlo ke změně
   Použití
   • Stránka "Přehledy" - odkaz "Vývoj hodnocení klienta v jednotlivých oblastech podpory"
   Související funkce
   Klienti s neshodou stupně závislosti dle hodnoceni SIS
   Popis
   • Tento odkaz poukazuje na klienty s neshodou skutečného stupně závislosti se stupněm závislosti podle výsledků posuzování
   • Tento údaj může být podkladem při žádosti o přezkum stupně závislosti resp. při žádosti o změnu výše příspěvku
   Použití
   • Stránka "Přehledy" - odkaz "Klienti s neshodou stupně závislosti dle hodnoceni SIS"
   Související funkce
   Hodnocení míry potřebné podpory SIS
   Popis
   • Prostřednictvím aplikace eQuip je možné provádět hodnocení míry potřebné podpory SIS.
   • Jedná se o nástroj vyvinutý pro posuzování potřebné podpory u lidí s potížemi v učení (tzv. mentálním postižením), poruchou autistického spektra, DMO, epilepsií apod.
   • Hodnicení SIS lze využít v individuálním plánování pro detailní popis poskytování každodenní podpory.
   • Zpracování hodnocení SIS dále umožní odůvodňovat náklady na služby pro jednotlivé uživatele služeb.
   Použití
   • Hodnocení zaznamenává editor případu na záložce "PPP".
   Související funkce
    Dotazník kvality života (QOL)
    Popis
    • Součástí systému je dotazník pro Hodnocení kvality života převzatý od amerických tvůrců Roberta L. Schalocka a Kennetha D. Keitha.
    Použití
    • Hodnocení může přidávat běžný uživatel v detailu případu na záložce "PPP".
    Související funkce
     ZIP - Začleňování a individuální plánování
     Popis
     • Jde o nástroj, kterým lze propojitjednotlivé klíčové kroky poskytování sociálních služeb s oblastmi sociálního začleňování.
     • Systém eQuip umožňuje praktické využití systému ZIP (začleňování a individuální plánování).
     • ZIP nabízí přehled o tom, ve kterých oblastech sociálního začlenění konkrétní služba naplnila cíle individuálních plánů.
     • ZIP se v programu eQuip používá ve 3 oblastech: - Služba a oblasti sociálního začleňování - Individuální plánování a sociální začleňování - Vyhodnocení naplnění individuálního plánu v oblastech sociálního začlenění
     Související funkce
      Regionální karty, mapování potřeb klienta
      Popis
      • Organizace působící v kraji, kde jsou sledovány karty uživatelů, mohou potřeby klientů evidovat také v systému eQuip.
      • Potřeby lze evidovat jak u jednotlivých klientů, tak u konkrétních činností, které klientům v podobě výkonů zaznamenáváte. Získáte tak informaci o tom, které činnosti naplňují které potřeby klientů.
      • Pokud nechcete sledovat karty uživatelů povinně, požádejte online podporu o vypnutí.
      • V přehledech naleznete celou řadu výstupů popisující práci s regionálními kartami.
      Použití
      • Potřeby uživatelů se nastavují v detailu případu na záložce "PPP". K výkonu potřebu přiřazuje administrátor.
      Související funkce
       Sdílení informací mezi pracovníky
       Nástěnka
       Popis
       • Chcete sdělit prostřednictvím eQuipu informaci ostatním pracovníkům? Přidejte zprávu na nástěnku na úvodní stránce systému, kterou sdílí všichni uživatelé v rámci organizace.
       Použití
       • Zprávy může přidávat uživatel s právem "nastenka".
       Související funkce
        Sdílené soubory na úvodní stránce
        Popis
        • Na úvodní stránku lze přidat soubory různých typů, které budou sdílet a stahovat ostatní pracovníci organizace (metodické pokyny, formuláře pro smlouvy atd.).
        • Při vkládání je možné zvolit, kteří pracovníci budou moct soubor číst nebo stahovat.
        Použití
        • Dokumenty může nahrávat kterýkoliv uživatel eQuip.
        Související funkce
         Záložka "Deník"
         Popis
         • Deník klienta slouží pro sdílení důležitých informací mezi pracovníky starajících se o stejného klienta.
         • Upozornění na nově vytvořené události se zobrazuje na úvodní stránce. Uživatel má ihned po přihlášení přehled o nových událostech. Pracovník může potvrdit přečtení zprávy.
         • Události se mohou vytvářet "ručním" zadáním v deníku klienta nebo propsáním poznámky z výkonu do deníku.
         • Při vkládání události do detailu deníku je možné omezit oprávnění přístupu uživatelů k jednotlivých záznamům.
         • Události v deníku klienta je možné zveřejnit pro opatrovníky.
         • Deník klienta je možné tisknout.
         Použití
         • Zápis do deníku klienta provádí editor případu v detailu na záložce "Deník" nebo přes záložku v levém menu "Můj výkaz".
         Související funkce
         Sdílení Google kalendáře na úvodní stránce eQuipu
         Popis
         • eQuip umožňuje na úvodní stránce zobrazit google kalendář a nasdílet ho dalším pracovníkům organizace.
         • Pomocí google kalendáře můžete plánovat a sdílet události mezi pracovníky.
         • Takto lze sdílet na úvodní stránce až čtyři různé kalendáře.
         Použití
         • Kalendář může nastavit pracovník s právem "google_kalender".
         Související funkce
         Sdílený disk
         Popis
         • Pro sdílení většího objemu dat využijte ‚‚Sdílený disk."
         • Soubory jsou ukládány do systému Alfresco Share na serveru eQuipu.
         • Každý uživatel může ze svého účtu nahrát až 200 MB dat.
         • Na disku vytvořte adresářovou strukturu a soubory ukládejte systematicky.
         Použití
         • Pro nastavení sdíleného disku kontaktujte správce systému. Po nastavení ho mohou používat uživatelé s právem ‚‚Sdílený disk."
         Související funkce
         Dlouhodobé úkoly pracovníků
         Popis
         • Na úvodní stránce mohou pracovníci (sami sobě nebo jiným pracovníkům) zadávat úkoly a sledovat jejich plnění.
         Použití
         • Dlouhodobé úkoly mohou zadávat všichni uživatelé eQuipu na úvodní stránce.
         Související funkce
         Hromadné rozesílání emailů
         Popis
         • Funkce mailer umožňuje hromadně rozesílat emaily klientům, pracovníkům organizace, nebo ostatním kontaktům
         • Mailer rozlišuje rozpracované projekty (emaily), právě odesílané, a již odeslané projekty. Máte tak k dispozici historii odeslaných emailů)
         Použití
         • Vytvářet a následně odesílat projekty může uživatel s právem ‚‚Mailer" na stránce ‚‚Kartotéky. "
         Související funkce
         Denní kniha
         Popis
         • Denní kniha je nástroj, kterým můžete sdílet denní záznamy o průběhu služby mezi dalšími pracovníky.
         • Záznam do denní knihy lze zapsat ručně případně může být vytvořen z poznámky výkonu nebo deníku klienta. Všechny záznamy pak budou sjednocené na jednom místě.
         • Prostřednictvím denní knihy je možné jednoduše zaznamenat docházku a ubytování klientů na službu (noclehárny).
         • Záznamy denní knihy můžete tisknout.
         Použití
         • Pro zobrazení denní knihy v menu kontaktujte online podporu.
         • Do denní knihy můžete nahlížet a pracovat se záznamy pomocí práv "denni kniha" a "denni kniha editor"
         Související funkce
         Účtování služeb
         Výstupy pro účetní, kontrola zaúčtování
         Popis
         • V systému najdete přehledové tabulky s naúčtovanými službami nebo jejich úhradou.
         • Jsou k dispozici přehledy se všemi klienty s jejich příjmy, depozity, naúčtovanými zálohami, naúčtovanými službami, přijatými platbami, vratkami, dluhy, atd.
         • Výstup Má dáti - Dal dává na jedné stránce do vztahu dluhy, naúčtované služby s přijaté platby.
         Použití
         • Přehledy jsou přístupné přes menu "Účtování služeb" -> sekce "Přehledy" -> Přehledy finálně naúčtovaných částek
         • Pro celoroční přehledy lze vyžít excel kontingenční tabulky, dostupné v "socskladu" v sekci "Účtování služeb".
         Související funkce
          Reset vyúčtování
          Popis
          • Pro jednotlivé klienty je možno resetovat účtování k určitému měsíci.
          • Reset umožní udělat předěl v účtování klienta, kdy jsou mu vynulovány jeho dluhy a přeplatky.
          • K dispozici je přehled resetů účtování.
          Použití
          • Reset je přístupný z menu "Účtování služeb" - odkaz "Přehled resetů účtování klientů". Nebo v sekci vyúčtování klienta na záložce "Vyúčtování" pod odkazem "Zresetovat účtování".
          • Reset má k dispozici uživatel s právem #17 účtování.
          Související funkce
           Zaúčtování dopravy
           Popis
           • Dopravu pro klienty lze zaúčtovat podle ujetých kilometrů tarifem za km.
           • Cestu je možné zaúčtovat paušálně za její provedení, bez ohledu na ujeté km a tarif.
           • A stejně jako u běžných výkonů ji lze účtovat za čas, s hodinovým tarifem.
           Použití
           • Hromadné zaúčtování lze provést přes menu "Účtování služeb" -> sekce "Uzávěrka měsíčního vykazování"
           • Tarify dopravy si organizace definuje v "Administrace" -> sekce Účtování služeb a stravování -> "Typy tarifů dopravy"
           Související funkce
            Opravné položky k pohledávkám
            Popis
            • Pokud má organizace velké množství dlužníků s dlouhodobými dluhy. Zasahuje tento stav do "odpisů" v účetnitctví. Systém umožňuje v tomto případě vytvářet opravné položky k pohledávkám.
            Použití
            • Přístupné uživateli s právem #17 účtování.
            Související funkce
             Export vyúčtování do programů třetích stran
             Popis
             • Naúčtované služby a částky lze exportovat do programů třetích stran.
             • Pohoda - export adresáře a faktur do XML
             • Money - export faktur do XML
             • Vera - odeslání naúčtovaných částek přes XML rozhraní
             • Vema - export pohybů na pokladně do xlsx
             Použití
             • Exporty do programů třetích stran konfiguruje podle jednotlivých specifických požadavků podpora systému eQuip.
             Související funkce
             Limity úhrad klienta
             Popis
             • Při sledování příjmů lze stanovit limit úhrady klienta, například maximálně do výše 85% z důchodu.
             • Limit na úhradu se stanovuje automaticky zadáním procent z příjmu, lze definovat i ručně a pevnou částkou.
             • Limit úhrady je aplikován při vytváření záloh služeb i na účtované služby na příslušný měsíc i na jejich vyúčtování.
             Použití
             • Limity se definují při vytváření příjmů v sekci účtování případu na záložce "Příjmy".
             Související funkce
              Uzávěrka vykazování podpory klientům
              Popis
              • Systém umožňuje uzavření docházky a vykazování výkonů pro klienty na zvolené období (jeden měsíc).
              • Po uzavření již není možné do vykázané podpory zasahovat a tím ovlivňovat vykazování nebo účtování pro daný měsíc.
              • Uzavření měsíce lze zrušit, pokud jsou nutné opravy. Po opravách je možné znovu odeslat výkazy nebo přeúčtovat služby.
              • Při větších opravách, lze hromadně otevírat více období a do rozsahu celého roku.
              Použití
              • Uzávěrky má k dispozici uživatel s právy #126 výjimečný editor výkonů uzávěrky, #17 účtování
              Související funkce
              Příjmy klienta
              Popis
              • V systému je možné sledovat a evidovat všechny příjmy klienta. Důchod, příspěvek na péči, výdělky, doplatek na bydlení, příspěvky na živobytí apod.
              • Druhy a počty příjmů, nad rámec již definovaných, si organizace může určit podle svých potřeb.
              • Příjmy se sledují především z důvodu stanovení zákonných limitů úhrad v pobytových službách.
              Použití
              • Příjmy jsou v sekci účtování klienta, na záložce "Příjmy".
              • Příjmy klienta definuje uživatel s právem #129 účtování měsíční šablona příjmů nebo #17 účtování.
              • Typy příjmů si organizace definuje v "Administrace" -> sekce Účtování služeb a stravování -> "Typy příjmů klientů"
              Související funkce
               Hromadné naúčtování služeb
               Popis
               • Systém umožňuje hromadně zaúčtovat poskytnuté služby klientovi na základě každoměsíční pravidelnosti. (ubytování, strava, zákonná podpora, apod.)
               • Pro každého klienta lze vytvořit šablonu pravidelných měsíčních částek, které platí za poskytnuté služby.
               Použití
               • Šablona je definována v detailu účtování klienta na záložce "Služby" v pravé části
               Související funkce
                Automatická evidence příjmů
                Popis
                • V systému lze evidovat příjmy klienta a lze s nimi pracovat v rámci každoměsíční pravidelnosti. (Důchod, PnP, Příspěvek na živobytí, apod.)
                • Příjmy případu lze každý měsíc hroadně automaticky vytvářet a na základě vytvořených příjmů stanovit měsíční limit pro maximální úhradu služeb pro klienta.
                Použití
                • Hromadné kopírování šablon provádí uživatel s právem #17 účtování.
                • Odkaz najdete v menu "Účtování služeb" -> sekce "Hromadné akce, Příjmy dle šablon"
                • Nebo krokem v pravidelném měsíčním procesu "Hromadně kopírovat šablony příjmů klientů"
                Související funkce
                 Naúčtování odebrané stravy klienta
                 Popis
                 • Systém eQuip umožňuje sledovat a automaticky naúčtovat odebranou stravu klienta.
                 • Za neodebranou stravu je možné definovat pro klienta nižší úhradu a při zálohách vytvářet vratky. Stanovuje se o kolik procent z běžné ceny hradí klient méně, na základě surovin, práce nebo jejich kombinace.
                 Použití
                 • Ve stravovací části je potřeba nadefinovat jídla a ceny za suroviny a práci.
                 • Hromadné zaúčtování lze provést přes menu "Účtování služeb" -> "Zaúčtování odebrané stravy | dle vratek záloh stravy"
                 Související funkce
                 Stanovení cen za poskytnuté výkony
                 Popis
                 • Pokud účtujete klientům podporu na základě poskytnutého času, lze každému výkonu podpory nastavit hodinový tarif.
                 • Pokud účtujete klientům podporu na základě počtu poskytnutí, lze každému výkonu podpory nastavit cenu za provedení.
                 • V systému je k dispozici i účtování ceny za dopravu a za praní prádla. Kde se definuje počet kilometrů a tarif dopravy za 1 km. Stejně počet kilogramů vypraného prádla a tarif prádla za 1 kg.
                 • Systém umožňuje účtovat podporu i kombinací všech metod uvedených výše.
                 • Ceny jsou definovány na období. Změnu ceny, je tedy možné zadat dopředu.
                 Použití
                 • Ceny na základě poskytnutého času se definují u typu výkonu v Administraci.
                 • Ceny za provedení se vkládají do šablonového výkonu pod odkazem v menu "Plánování služeb" -> šablonové výkony. U typu výkonu předtím musíte v administraci přidat kolonku "extra částku" výkonu.
                 • Další nastavení tarifů služeb je dostupné přes "Účtování služeb" -> sekce nastavení nebo v Administraci
                 Související funkce
                 Vyúčtování za poskytnutou podporu
                 Popis
                 • Systém umožňuje účtování a nastavení cen na základě času podpory (hodinová sazba, hodinová docházka klienta), jednorázové ceny za poskytnutou podporu (odebraná strava, celodenní přítomnost klienta, návštěva bazénu) nebo jejich kombinaci.
                 • Každá organizace si může libovolně definovat ceny poskytovaných služeb.
                 Použití
                 • Na stránce uzávěrky výkonů a docházky klienta se po uzavření období nabídnou různé možnosti zaúčtování.
                 • Před použitím systému je nutné nastavit ceny za poskytované služby. Až pak jsou jednotlivé výpočty dostupné.
                 Související funkce
                 Účtování fakultativních služeb
                 Popis
                 • V systému lze nastavit libovolné množství účtovaných fakultativních služeb.
                 • Pod fakultativní služby jsme v systému zařadili i služby ubytování a stravy, protože jsou hrazeny ze stejných zdrojů jako ostatní fakultativní služby.
                 Použití
                 • Účtování - Ostatní (fakultativní) služby poskytované organizací
                 Související funkce
                 Pravidelný měsíční proces účtování
                 Popis
                 • Individuální proces vyúčtování pro konkrétní organizaci. Je skládán ze seznamu kroků/úkonů při každoměsíčním zaúčtování služeb klientům.
                 • Jednotlivé kroky pravidelného měsíčního procesu zaúčtování lze snadno konfigurovat a je možné potvrzovat jejich splnění.
                 • Potvrzování splnění kroku usnadňuje předávání účtování mezi více pracovníky nebo dalšími službami organizace.
                 • Slouží též jako popis procesu účtování, pokud přijde nový pracovník zodpovědný za vyúčtování služeb.
                 Použití
                 • Pravidelný měsíční proces se nastavuje na začátku účtování, přes menu "Účtování služeb" -> odkaz "Pravidelný měsíční proces účtování"
                 • Základní vytvoření nebo mazání kroků může provádět uživatel s právem #17 účtování. Podrobnou konfiguraci jednotlivých kroků potom podpora systému eQuip.
                 Související funkce
                  Informace o účtování klienta
                  Popis
                  • Každý klient má v rámci účtování služeb v systému svojí vlastní sekci, obsahující detaily o jeho účtování.
                  • Sekce účtování obsahuje naúčtované služby, příjmy případu, přijaté platby, depozita nebo majetek klienta.
                  • Základní informace o účtování lze zobrazit i na záložce v detailu případu klienta.
                  Použití
                  • V systému naleznete přes menu "Účtování služeb" -> "Účtování pro konkrétní klienty"
                  • S detailem případu pro účtování může pracovat pouze uživatel s právem #17 účtování.
                  • Na účtování v detailu případu má přístup uživatel s právy #17 nebo #72 vyúčtování případ náhled.
                  Související funkce
                   Služby poskytnuté a naúčtované klientovi
                   Popis
                   • U klienta je přehled veškerých poskytnutých a naúčtovaných služeb podpory.
                   • Služby je možné naúčtovat hromadně a automaticky v pravidelném měsíčním procesu účtování. Ale samozřejmě lze je naúčtovat i ručně.
                   Použití
                   • V sekci účtování klienta jde o první záložku "Služby", kde levá část záložky je přehled a historie naúčtovaných služeb a v pravé jsou šablony, tarify, variabilní symboly a další detaily účtování.
                   • Plný přístup do služeb má uživatel s právem "#17 účtování" a na základní přehled na detailu případu klienta uživatel s právem "#72 vyúčtování případ náhled"
                   Související funkce
                    Zveřejnění vyúčtování opatrovníkům
                    Popis
                    • Na speciální stránce systému může mít opatrovník přístup k vyúčtování svého svěřence.
                    • Na tuto stránku má opatrovník přístup na základě přihlášovacích údajů, které mu v systému vygenerujete.
                    Použití
                    • Administrátor organizace má k dispozici sekci "Generování hesla pro opatrovníky"
                    Související funkce
                     Účtování za poskytnuté výkony
                     Popis
                     • Systém umožňuje účtovat poskytnutou podporu podle času podpory pro klienta. Podpora je naceněna tarifem za hodinu.
                     • Lze účtovat podle času podpory samotných pracovníků pro klienta. Je definovaná cena hodiny práce pracovníka pro klienta. Tento způsob je však neobvyklý, protože je poměrně složité vysvětlit klientům způsob výpočtu.
                     • Při účtování mohou být zvýhodněni klienti, kteří se účastní skupinové podpory. Kdy je nastavena zvýhodněná skupinová hodinová cena.
                     • Při účtování mohou být zvýhodněni klienti, kteří se účastní skupinové podpory. Kdy čas podpory ve skupině bude rozdělen počtem klientů ve skupině.
                     Použití
                     • Na stránce uzávěrky výkonů a docházky klienta se po uzavření období nabídnou výše uvedené možnosti zaúčtování.
                     Související funkce
                      Zaúčtování praní prádla
                      Popis
                      • Praní prádla pro a s klienty lze zaúčtovat podle vypraných kg, tarifem za 1 kg prádla.
                      • Praní je možné zaúčtovat paušálně za jeho provedení, bez ohledu na kg prádla a jeho tarif.
                      • A stejně jako u běžných výkonu praní lze účtovat za čas, s hodinovým tarifem.
                      Použití
                      • Hromadné zaúčtování lze provést přes menu "Účtování služeb" -> sekce "Uzávěrka měsíčního vykazování"
                      • Tarify prádla si organizace definuje v "Administrace" -> sekce Účtování služeb a stravování -> "Typy tarifů praní prádla"
                      Související funkce
                       Zaúčtování fakultativních výkonů
                       Popis
                       • Výkony poskytnuté klientovi je možné zaúčtovat jako fakultativní služby, například ty definované v ceníku organizace.
                       • Fakultativní služby je možné zaúčtovat na základě evidovaných výkonů.
                       • V systému jsou definované základní fakultativní služby a organizace má možnost přidat libovolné množství vlastních služeb.
                       Použití
                       • U typu výkonu v administraci je potřeba nastavit, že jde o fakultativní činnost.
                       Související funkce
                        Poskytnutí slev
                        Popis
                        • V systému je možné poskytnout slevy podle ceníku vaší organizace. Slevy se počítají automaticky nebo je možné jednorázově slevy zadat ručně.
                        • Slevy mohou být jak na základní podporu například do výše PnP nebo částky definované ceníkem, smlouvou. Tak i na další naúčtované služby
                        • Slevy připravujeme na míru každé organizaci, protože každá má pro jejich výpočet jiná pravidla.
                        Použití
                        • Hromadné zaúčtování lze provést přes menu "Účtování služeb" -> "Zaúčtování slev"
                        Související funkce
                         Účtování klientů organizace
                         Popis
                         • V systému eQuipu je možné kompletně zpracovat účtování klienta. Na základě požadavků a potřeb organizace je systém účtování možno individuálně upravit na míru.
                         • Naprostá většina kroků účtování je zautomatizována a může být hromadně aplikována na všechny klienty najednou.
                         Použití
                         • Uživatel s právem #17 vyúčtování, má k dispozici oddělenou sekci systému přístupnou pod položkou menu "Účtování služeb".
                         Související funkce
                         Zaúčtování ubytování
                         Popis
                         • Systém eQuip umožňuje sledovat a automaticky naúčtovat využité ubytování klienta.
                         • Ubytování je možné zaúčtovat mnoha způsoby. Paušální měsíční/denní částkou, výpočtem podle tarifu lůžka podle dnů v měsíci, koeficientem (30,42/30) za průměrný měsíc, apod.
                         Použití
                         • Pokud je nastavena cena za noc ubytování v "Kartotékách" -> sekce "Budovy, bydlení, ubytování", pak je automaticky při přiřazení klienta na ubytování vytvořena měsíční šablona dle ubytování a tím i automaticky účtována služba bydlení.
                         Související funkce
                          Pokladny
                          Popis
                          • V systému můžete evidovat libovolné množství pokladen pro sledování pohybů hotovosti klientů.
                          • Pro každý pohyb na pokladně můžete tisknout příjmový/výdajový doklad. Jsou k dispozici i celkové pokladní deníky
                          • Pokladna může běžet v jednom z režimů: úhradová pokladna, pokladna pro správu financí klientů, depozitní pokladna (propojená s depozitním účtem v bance), provozní pokladna bez vazby na klienty
                          Použití
                          • Pracovat s pokladnou může uživatel s právem #53 pokladna.
                          Související funkce
                          Zaúčtování dovozu stravy, jídlonosiče
                          Popis
                          • V systému lze zaúčtovat na základě objednaných jídel dovozy stravy i zápůjčku jídlonosiče.
                          • Organizace si podle svého ceníku definuje tarify dovozu jídla i jídlonosiče,
                          Použití
                          • Hromadné zaúčtování lze provést přes menu "Účtování služeb" -> sekce "Uzávěrka měsíčního vykazování"
                          Související funkce
                           Import plateb z banky
                           Popis
                           • Do systému může být nahrán soubor plateb z banky a platby použity na úhradu služeb. Export plateb podporují všechny bankovní systémy, lze vybrat z formátů ABO, XML, GEMINI, MULTICASH.
                           • Párování plateb proti naúčtovaným službám je poloautomatické a případné přeplatky je možné dále zpracovat, například odeslat do depozit klienta.
                           • Přiřazování plateb klientům je na základě jedinečných variabilních symbolů. Organizace si může definovat libovolné množství VS.
                           • Importovat lze i z více účtů, úhradových i depozitních účtů organizace. U depozitních plateb je automaticky tvořen pohyb na depozitním účtu klienta.
                           Použití
                           • Zobrazení plateb nastavuje podpora systému právem agentury #16 Platby klientů.
                           • Při účtování se zálohami podpora systému zapíná právo agentury #29 Při párování plateb klientů párovat navíc i se zálohami (dluhy na platby záloh)
                           • Bankovní účty pro platby si definuje organizace přes menu "Účtování služeb" -> sekce "Hromadné akce" -> "Bankovní importy"
                           • Variabilní symboly pro párování plateb si definuje organizace přes menu "Účtování služeb" -> sekce "Nastavení" -> "Nastavení typů variabilních symbolů"
                           Související funkce
                            Depozita klienta
                            Popis
                            • Každý klient v systému může mít vytvořen a sledován depozitní účet.
                            • Pohyby na depozitech mohou vznikat přímým zápisem, lze vytvářet pohyby z bankovních importů plateb nebo z depozitní pokladny.
                            • Je možné sledovat i disponibilní zůstatek depozitního účtu klienta. Zadáváním příjmů, které jsou určené(blokované) k úhradám služeb.
                            Použití
                            • Zakládat a plně pracovat s depozitním účtem může uživatel s právem #17 učtování.
                            • Přímo v případu klienta může depozita pouze sledovat uživatel s právem #84 depozita náhled.
                            Související funkce
                            Naúčtování doplatku za léky klienta
                            Popis
                            • Systém umožňuje naúčtovat klientovi zadané doplatky za léky.
                            • Pro automatizované zapsání doplatků za léky je k dispozici možnost importu souboru z vaší lékárny.
                            Použití
                            • Hromadné zaúčtování lze provést přes menu "Účtování služeb" -> "Zaúčtování léků"
                            Související funkce
                            Uzávěrka objednávek stravy - manuální, automatická
                            Popis
                            • V části "Stravování" odkaz "Uzávěrka objednávek stravy" lze manuálně nastavit uzávěrku objednávek stravy. Můžou se otevřít či zavřít jednotlivé dny, jednotlivé typy jídel nebo celý měsíc najednou.
                            • V části "Stravování" odkaz "Automatická uzávěrka" lze nastavit automatickou uzávěrku objednávek stravy. Lze ji nastavit pro jednotlivé dny v týdnu s údajem o kolik dní dříve a v kolik hodin dojde k automatické uzávěrce.
                            Použití
                            • Uzávěrku objednávek stravy může nastavit pracovník s právem "kuchyně". Po nastavení uzávěrky již nelze provést objednávku stravy.
                            • Automatická uzávěrka stravy se definuje vždy pro konkrétní pracovní skupinu.
                            Související funkce
                            Výstup vyúčtování emailem
                            Popis
                            • Systém umožňuje předání vyúčtování pomocí emailu. Kdy klient/opatrovník každý měsíc získává možnost stáhnout si soubor vyúčtování/faktury.
                            • Výstup/faktura je libovolně konfigurovatelný na základě požadavků organizace. Může obsahovat podrobně rozepsanou poskytnutou/účtovanou podporu případu.
                            Použití
                            • Výstup do emailu připravuje uživatel s právy #17 účtování a #49 mailer.
                            Související funkce
                            Výstup vyúčtování tiskový
                            Popis
                            • Systém nabízí možnost výstupu měsíčního vyúčtování pro konkrétního klienta do souboru excelu.
                            • Výstup/faktura je libovolně konfigurovatelný na základě požadavků organizace. Může obsahovat podrobně rozepsanou poskytnutou a účtovanou podporu.
                            • Vyúčtování je možné hromadně vygenerovat pro více klientů do jednoho excelového souboru, kde každá záložka představuje vyúčtování pro jednoho klienta. Takto je možné vyúčtování i hromadně vytisknout.
                            Použití
                            • Ve výchozím stavu není v systému žádná tisková šablona připravena. Pracovník podpory Vám ji pomůže připravit a do systému nahrát.
                            Související funkce
                            Uzávěrka vyúčtování
                            Popis
                            • Je možné po měsíci uzavřít naúčtované služby.
                            • V uzamčeném období nelze provádět změny naúčtovaných služeb a příjmů klienta. Nelze přidávat, mazat a upravovat naúčtované částky.
                            • Uzamčení vyúčtování lze pro nutné opravy, opět odemknout.
                            Použití
                            • Uzávěrky řídí uživatel s právem #17 účtování.
                            Související funkce
                             Zálohy / předpisy služeb pro klienta
                             Popis
                             • Systém umožňuje účtování na základě záloh nebo též předpisu na služby.
                             • Zálohy na měsíc lze stanovit pro jakoukoli službu (zákonnou podporu, ubytování, stravu, poplatek za spotřebič atd.)
                             • Při zálohách vyšších než je konečná měsíční úhrada vznikají vratky, které lze v systému dále zpracovat.
                             Použití
                             • V detailu účtování klienta je možné naúčtovat zálohy a vkládat je do měsíčních šablon.
                             • Příchozí platby v bance nebo v úhradové pokladně lze párovat s naúčtovanými zálohami.
                             • Systém nabízí přehled naúčtovaných záloh s informací o uhrazené záloze nebo její části, tedy přehled dluhů záloh.
                             • V systému musí být nejprve zálohy zapnuty operátorem systému, právem agentury #14 Objeví se vše kolem záloh při účtování
                             Související funkce
                              Sledování úhrad a dluhů klienta
                              Popis
                              • Systém umožnuje sledovat příchozí platby klienta. Těmi pak budou naúčtované služby nebo i zálohy hrazeny.
                              • Příchozí platby lze importovat jako soubory z banky (formáty ABO, XML, GEMINI, MULTICASH) nebo zadávat ručně.
                              • Sledováním úhrad, vznikají automaticky dluhy nebo přeplatky a lze s nimi dále pracovat.
                              Použití
                              • Zobrazení plateb nastavuje podpora systému právem agentury #16 Platby klientů.
                              Související funkce
                               Limity pokladen
                               Popis
                               • Pro pokladny lze stanovit jejich hotovostní limity.
                               • Při překročení nastavených limitů pokladny, jsou pokladníci upozorněni.
                               Použití
                               • Limity se tvoří přes menu "Účtování služeb" -> "Limity pokladen".
                               • Již vytvořené limity pokladny se dají spravovat i přímo na stránce pokladny v systému.
                               Související funkce
                               Uzávěrky pokladen
                               Popis
                               • Lze provádět měsíční uzávěrky pokladny.
                               • Uzávěrka pokladny v uzamčeném měsíci zamezí přidání nového, smazání nebo změně již evidovaného pohybu na pokladně.
                               • Uzavřené pokladny a období lze pro opravy opět otevřít.
                               Použití
                               • Uzávěrky pokladen může provádět uživatel s právem #53 pokladna.
                               Související funkce
                               Majetek klienta
                               Popis
                               • Každý klient v systému může evidovat svůj majetek (hmotná depozita).
                               • Majetek je možné libovolně definovat, sledovat množství, jeho cenu a nakonec odepsat.
                               • K dispozici je inventurní tiskový výstup majetku.
                               Použití
                               • Na kartě případu může být zpřístupněna záložka "Majetek" s výpisem majetku klienta. Nastavení agentury #24 Záložka majetku na kartě klienta vyúčtování
                               • Majetek lze zpřístupnit pod odkazem pokladna, aby měl vedoucí služby přístup k záznamům bez nutnosti přístupu do celého vyúčtování.
                               Související funkce
                               Spořící účet, vkladní knížka klienta
                               Popis
                               • Každému klientovi v systému můžete evidovat jeho spořící účet nebo vkladní knížku a sledovat pohyby na ní.
                               Použití
                               • Spořící účty se zakládají jako pokladny, spravuje je uživatel s právem #53 pokladna.
                               Související funkce
                                Účtování sociální zákonné služby
                                Popis
                                • Podle registrace sociálních služeb organizace je možno účtovat jednotlivé zákonné služby zvlášť.
                                • Nejčastěji je účtováno na základě času poskytnuté podpory. U pobytových služeb pak podle dní využití služeb poměrnou částí příspěvku na péči. V denních stacionářích je možné účtovat dle časových bloků docházky klienta ve dni.
                                Použití
                                • Účtování - Sociální (zákonné) služby poskytované organizací
                                Související funkce
                                 Kontrola správně vykázané podpory
                                 Popis
                                 • Systém umožňuje kontrolovat vykázanou podporu pro klienta v přehledných tabulkách a seznamech, aby k opravám mohlo dojít co nejdříve.
                                 • Uživatelé s příslušnými právy mohou kontrolovat například: vykázané výkony proti docházce klienta i pracovníka, docházku klienta proti jeho odebrané stravě apod. Díky tomu dojde k rychlejší opravě a správnému účtování.
                                 Použití
                                 • Přehledy pro kontroly jsou k dispozici přes menu "Účtování služeb" -> sekce Kontroly
                                 Související funkce
                                  Valorizace důchodů, změny příjmů
                                  Popis
                                  • K dispozici je automatická valorizace důchodů pro všechny klienty, která každoročně vychází z nařízení vlády.
                                  • Systém podporuje a ulehčuje ruční zadávání nových příjmů klienta, kdy přehledně zobrazuje komu a kdy byl příjem upraven.
                                  Použití
                                  • V systému naleznete přes menu "Účtování služeb" -> sekce "Hromadné akce"
                                  Související funkce
                                   Administrace a nastavení systému
                                   Typy pracovníků
                                   Popis
                                   • Zadejte si do systému typy pracovníků (sociální pracovník, PSS, vedoucí služby, účetní apod.) a jednotlivým pracovníků pak přiřaďte odpovídající typ pracovníka.
                                   • Každý typ pracovníka je navázán na pracovní pozici požadovanou pro výkaz do OKsystému.
                                   Použití
                                   • Typy pracovníků definuje administrátor při úvodním nastavení systému.
                                   Související funkce
                                    Typy souhlasů klientů a pracovníků
                                    Popis
                                    • V systému lze každému klientovi či pracovníkovi přidávat souhlasy s uveřejněním osobních údajú nebo popisů jiných právních dokumentů.
                                    • K jakémukoliv souhlasu můžete připojit naskenovaný a podepsaný dokument. Zároveň lze určit platnost souhlasu s upozorněním na vypršení platnosti na úvodní stránce systému.
                                    Použití
                                    • Typy souhlasů definuje administrátorna stránce "Administrace".
                                    Související funkce
                                     Editace uživatelů systému
                                     Popis
                                     • Každý pracovník organizace, který využívá eQuip, má v systému vytvořen uživatelský účet a přidělené přihlašovací údaje do systému.
                                     • Každému pracovníkovi je možné individuálně nastavit uživatelská práva podle jeho role v organizaci.
                                     • Každému pracovníkovi je možné individuálně nastavit uživatelská práva podle jeho role v organizaci.
                                     Použití
                                     • Nové uživatele systému a přihlašovací informace zadává administrátor na stránce ‚‚Administrace".
                                     Související funkce
                                      Přístup uživatelů k případům klienta
                                      Popis
                                      • Z důvodu ochrany osobních údajů lze v rámci systému každému uživateli zvolit přístup do případu pouze těch klientů, o které se stará, popř. jejichž osobní údaje potřebuje pro další účely (účtování služeb, objednávání stravy apod.)
                                      Použití
                                      • Přístup uživatelů k jednotlivým případům klientů přiděluje administrátor na stránce ‚‚Administrace."
                                      Související funkce
                                      Budovy a bydlení
                                      Popis
                                      • Pro organizace, které využívají pobytové služby, systém umožňuje zadávat jednotlivé budovy a bydlení a na základě naplnění kapacity sledovat volná místa.
                                      Použití
                                      • Budovy a bydlení zadává administrátor při úvodním nastavení systému.
                                      Související funkce
                                      Pracovní skupiny
                                      Popis
                                      • Pracovní skupiny představují registrované sociální služby. Každá registrace má svou vlastní hlavní pracovní skupinu.
                                      • Nad rámec registrovaných služeb je možné v systému zakládat vedlejší pracovní skupiny. Ty slouží k dalšímu rozdělení klientů či pracovníků (např. lokální rozdělení domácností v pobytových službách, detašovaná pracovište apod).
                                      • Pro evidenci neregistrovaných služeb je možné využít pracovní skupiny typu "jiná sociální služba".
                                      • Do každé pracovní skupiny přiřaďte klienty, o které se pracovníci dané skupiny starají, vytvoří se tak přehledná struktura pro výběr pracovníků a klientů.
                                      Použití
                                      • Pracovní skupiny vytváří administrátor na stránce "Administrace" - pod odkazem "Pracovní skupiny". Administrátor také zažazuje pracovníky do skupin. Klient je do skupiny zařazován při zakládání případu
                                      Související funkce
                                       Fáze případu
                                       Popis
                                       • Systém umožňuje přiřadit ke klientovi tzv.fázi případu (zájemce, čekatel, klient apod), čímž se zpřehlední seznam klientů u organizací s větším počtem klientů.
                                       • Fáze umožní sledovat stav klienta v období využívání služby.
                                       • Zároveň je možné zvolit výkony, které klienta automaticky převedou do další fáze - např. podání žádosti (zájemce -> žadatel) nebo podpis smlouvy (žadatel -> uživatel) atd.
                                       Použití
                                       • Fáze případu definuje administrátor na záložce ‚Administrace" - ‚Fáze případu." Zvolením správného typu výkonu může převádět případ klienta do různých fází také běžný uživatel systému e-Quip.
                                       Související funkce
                                       Směny
                                       Popis
                                       • Definujte si v systému směny dle časových úseků tak, abyste získlali přehled o docházce pracovníků a počtu odpracovaných hodin.
                                       Použití
                                       • Směny definuje administrátor na stránce "Administrace" - odkaz "Směny".
                                       Související funkce
                                        Komunikace se třetími stranami
                                        Popis
                                        • eQuip umožňuje komunikaci s rodiči či opatrovníky klienta po internetu.
                                        • Rodič či opatrovník získá přihlašovací informace, pod kterými se přihlásí na adrese www.e-quip.cz/opatrovníci do deníku klienta.
                                        • Opatrovník má přehled o událostech v deníku klienta a stejně tak i on může do deníku zapisovat.
                                        Použití
                                        • Přístupové informace pro opatrovníky generuje administrátor na záložce ‚‚Administrace" - ‚‚Generování hesla pro opatrovníky."
                                        Související funkce
                                        Typy výkonů
                                        Popis
                                        • Typ výkonu popisuje určitou skupinu činností, která bude poskytována jako služba klientům (hygiena, zdravotní péče, činnost v domácnosti, volnočasové aktivity apod.)
                                        • Pro záznam veškeré činnosti, která byla pro klienta v rámci poskytování služeb provedena ( = výkon), si každá organizace podle potřeby definuje typy výkonů.
                                        • Typy výkonů je možné propojit se základními činnostmi tak, jak jsou definovány v zákoně.
                                        • U každého typu výkonu lze stanovit cenu za hodinu a na základě vykázaných hodin výkonů tohoto typu je možné výkon naúčtovat klientům.
                                        Použití
                                        • Typy výkonů definuje administrátor organizace a v menu "Administrace" -> sekce "Nastavení součástí systému" -> "Typy výkonů"
                                        Související funkce
                                         Uživatelské skupiny
                                         Popis
                                         • Přiřaďte uživatelům systému uživatelské skupiny podle toho, jakou roli mají v rámci vaší organizace.
                                         Použití
                                         • Uživatelské skupiny přiřazuje administrátor systému při vytváření nového uživatele v administraci - odkaz ‚‚Editace uživatelů systému". Bližší popis jednotlivých skupin naleznete tamtéž.
                                         • Odpovídající uživatelskou skupinu přiřadí administrátor pracovníkovi při založení jeho karty do systému.
                                         Související funkce
                                         Uživatel systému
                                         Popis
                                         • Vytvořte Vašim pracovníkům uživatelské účty v systému eQuip. Každý uživatel pak bude mít přidělené unikátní uživatelské jméno a heslo, pod kterými se do systému přihlásí.
                                         • Každému pracovníkovi je možné individuálně nastavit uživatelská práva podle jeho role v organizaci.
                                         Použití
                                         • Uživatelské účty přiděluje administrátor v administraci pod odkazem ‚‚Editace uživatelů systému."
                                         Související funkce
                                         Individuální nastavení agentury
                                         Popis
                                         • Systém eQuip je aplikace obecně použitelná pro široké spektrum sociálních služeb. Každá služba má své specifické požadavky na vykazování. Poraďte se s našimi konzultanty o optimálním nastavení právě pro typ vaší služby (viz samostatný funkční blok "Individuální nastavení agentury").
                                         • Systém eQuip lze dle potřeb a přání organizace modifikovat.
                                         • Lze použít kompletní nastavení, jaké má např. vaše partnerská organizace, která systém již využívá nebo organizace, která vám systém doporučila.
                                         Použití
                                         • Nastavení a modifikace systému zajišťuje podpora systému eQuip.
                                         Související funkce
                                         Projekty
                                         Popis
                                         • Zadejte do systému vlastní projekty a pracovníky podílející se na projektu a sledujte čas pracovníků vykázaný do projektu.
                                         • Funkci je možné použít nejen pro evidenci činností v projektu, ale také pokud je potřeba evidovat práci pracovníka bez návaznosti na klienta (administrativa, porada, supervize, zápis výkonů do eQuipu atd.)
                                         Použití
                                         • Projekty a jim odpovídající pracovníky zadává administrátor - v menu odkaz "Administrace - Projekty a přiřazení pracovníci".
                                         • Pracovník, který je přiřazen u nějakého projektu může své aktivity zaznamenat v záložce "Můj výkaz".
                                         • Výkaz hodin pracovníků na projektu (včetně tisku výkazu projektu) je k dispozici v "Přehledy" nebo "Můj výkaz" u jednotlivých pracovníků.
                                         Související funkce
                                         Drogy
                                         Popis
                                         • Pro služby, kde mohou být klienti potencionálními uživateli drog (např. terénní služby), lze detail případu doplnit o záložku Drogy.
                                         • Záložka drogy umožňuje založit klientovi záznam o drogách (věk a způsob prvního užití, první droga...) a zakládat nové drogové snímky (přehled užívání drog).
                                         • V rámci záložky "Drogy" lze zaznamenávat také rizikové chování klientů.
                                         Použití
                                         • Pro přidání záložky "Drogy" do detailu případu je zapotřebí označit v kartě klienta možnost užívání drog.
                                         Související funkce
                                          Pohyb materiálu spojený s vykázaným výkonem
                                          Popis
                                          • eQuip umožňuje sledovat pohyb definovaného materiálu (například injekční stříkačky, obvazy). Budete pak moci jednoduše sledovat materiál u jednotlivých klientů.
                                          • Při zápisu podpory pomocí výkonů, můžete zaznamenávat příjem a výdej tohoto materiálu.
                                          • K dispozici jsou přehledy pohybu materiálu, například kolik bylo za určité období vydáno zdravotního materiálu a kolik se ho vrátilo.
                                          Použití
                                          • Administrátor vytvoří dle potřeby organizace typy materiálů a k jednotlivým typům výkonu přiřadí ty materiály, které s výkonem souvisí.
                                          • Nejde o plnohodnotný sklad, sledování pohybu materiálu neřeší příjemky, výdejky, není znám stav zásob apod. Pro tyto funkce použijte sklady.
                                          Související funkce
                                          Provozní dny
                                          Popis
                                          • Chcete klientům účtovat služby na základě docházky? Nastavte si pro jednotlivé služby provozní dny, ve kterých pak bude docházka klientům zaznamenávána.
                                          Použití
                                          • Provozní dny nastavuje administrátor na stránce Účtování" - odkaz "Nastavení provozních dní" - zvolte měsíc a pro každou službu označte provozní dny. Tento proces opakujte pro každý následující měsíc.
                                          Související funkce
                                           Stanovení cen za poskytnuté výkony
                                           Popis
                                           • Pokud účtujete klientům podporu na základě poskytnutého času, lze každému výkonu podpory nastavit hodinový tarif.
                                           • Pokud účtujete klientům podporu na základě počtu poskytnutí, lze každému výkonu podpory nastavit cenu za provedení.
                                           • V systému je k dispozici i účtování ceny za dopravu a za praní prádla. Kde se definuje počet kilometrů a tarif dopravy za 1 km. Stejně počet kilogramů vypraného prádla a tarif prádla za 1 kg.
                                           • Systém umožňuje účtovat podporu i kombinací všech metod uvedených výše.
                                           • Ceny jsou definovány na období. Změnu ceny, je tedy možné zadat dopředu.
                                           Použití
                                           • Ceny na základě poskytnutého času se definují u typu výkonu v Administraci.
                                           • Ceny za provedení se vkládají do šablonového výkonu pod odkazem v menu "Plánování služeb" -> šablonové výkony. U typu výkonu předtím musíte v administraci přidat kolonku "extra částku" výkonu.
                                           • Další nastavení tarifů služeb je dostupné přes "Účtování služeb" -> sekce nastavení nebo v Administraci
                                           Související funkce
                                           Vyúčtování za poskytnutou podporu
                                           Popis
                                           • Systém umožňuje účtování a nastavení cen na základě času podpory (hodinová sazba, hodinová docházka klienta), jednorázové ceny za poskytnutou podporu (odebraná strava, celodenní přítomnost klienta, návštěva bazénu) nebo jejich kombinaci.
                                           • Každá organizace si může libovolně definovat ceny poskytovaných služeb.
                                           Použití
                                           • Na stránce uzávěrky výkonů a docházky klienta se po uzavření období nabídnou různé možnosti zaúčtování.
                                           • Před použitím systému je nutné nastavit ceny za poskytované služby. Až pak jsou jednotlivé výpočty dostupné.
                                           Související funkce
                                           Účtování fakultativních služeb
                                           Popis
                                           • V systému lze nastavit libovolné množství účtovaných fakultativních služeb.
                                           • Pod fakultativní služby jsme v systému zařadili i služby ubytování a stravy, protože jsou hrazeny ze stejných zdrojů jako ostatní fakultativní služby.
                                           Použití
                                           • Účtování - Ostatní (fakultativní) služby poskytované organizací
                                           Související funkce
                                           Účtování klientů organizace
                                           Popis
                                           • V systému eQuipu je možné kompletně zpracovat účtování klienta. Na základě požadavků a potřeb organizace je systém účtování možno individuálně upravit na míru.
                                           • Naprostá většina kroků účtování je zautomatizována a může být hromadně aplikována na všechny klienty najednou.
                                           Použití
                                           • Uživatel s právem #17 vyúčtování, má k dispozici oddělenou sekci systému přístupnou pod položkou menu "Účtování služeb".
                                           Související funkce
                                           Nastavení stejné podoby úvodní stránky všem uživatelům
                                           Popis
                                           • Admistrátor může hromadně nastavit podobu úvodní stránky eQuipu všem uživatelům stejně.
                                           Použití
                                           • Hromadné nastavení úvodní stránky provádí administrátor pod odkazem ‚‚Nastavení tabulí" na úvodní straně eQuipu.
                                           Související funkce
                                           Sklady
                                           Popis
                                           • Evidence skladů umožňuje sledovat pohyb (příjem a výdej) jednotlivých skladových položek. Takovými položkami mohou být např. potraviny, oblečení, hygienické pomůcky, kompenzační pomůcky, chemické prostředky, ochranné prostředky apod. Každý sklad lze rozdělit na podsekce a určit u něho DPH.
                                           • Sklady lze propojit s modulem "Stravování" (viz manuál v nápovědě eQuipu).
                                           • Ve skladu ochranných prostředků lze sledovat vydané ochranné pomůcky konkrétnímu pracovníkovi.
                                           • Pro sklad kompenzačních pomůcek lze nastavit speciální funkci Výpůjčky, pokud je organizace chce evidovat.
                                           • U skladu je možné přednastavit DPH dle platné legislativy, které se bude předvyplňovat při zakládání nové skladové karty.
                                           • Pro každý sklad je možné vytvořit omezení přístupu pro konkrétní pracovníky, kteří nemají mít právo k určitému typu skladu přistupovat i když mají přístup do skladu v uživatelských právech.
                                           • Vydané ochranné pomůcky lze sledovat přímo na kartě pracovníka společně s údajem, kdy má pracovník nárok na další ochrannou pomůcku.
                                           • Sklad, který se nepoužívá lze archivovat. Z archivu lze zpětně obnovit.
                                           Použití
                                           • Se sklady může pracovat uživatel s právem Sklady.
                                           • Pro nastavení skladu jako půjčovny je nutné požádat podporu o nastavení této funkce. U skladové karty musí být měrná jednotka vedena v ks.
                                           Související funkce
                                           Záznam docházky, Píchačky
                                           Popis
                                           • Pro sledování příchodů a odchodů pracovníka lze využít funkci píchaček.
                                           • Administrátor systému může nastavit IP adresy počítačů, na kterých se budou příchody a odchody zaznamenávat.
                                           Použití
                                           • Příchody eviduje pracovník na stránce "Můj výkaz" pod tabulkou docházky.
                                           Související funkce
                                            Dodatečné položky výkonu
                                            Popis
                                            • Nad rámec nabídky základních kritérií sledovaných u výkonu lze na požádání nastavit další položky.
                                            • Pomocí dodatečných položek výkonu může organizace sledovat např.: Typ komunikace (osobně, písemně, emailem, telefonicky), počet ujetých kilometrů u dopravy, počet kg prádla u praní, lokalitu apod.)
                                            • Pokud i přes nastavení dodatečných položek chybí nějaké důležité parametry, nyní v systému najdete funkci "Štítky výkonů", pomocí nichž administrátor nastaví vlastní parametry, které chcete sledovat.
                                            Použití
                                            • Dodatečné položky nastavuje správce eQuipu na požádání organizace. V případě zájmu kontaktujte online podporu.
                                            • Definici vlastních parametrů (štítků), může uživatel s administrátorským přístupem v záložce "Administrace"
                                            Související funkce
                                            Štítky výkonů
                                            Popis
                                            • Pokud potřebujete nad rámec základních informací o výkonu sledovat další specifické parametry, nadefinujte si vlastní štítky výkonů. Podle štítků bude následně možné výkony třídit a statisticky vykazovat.
                                            Použití
                                            • Štítky výkonů definujte na stránce "Administrace". V detailu typu výkonu pak označte štítky u těch výkonů, kde chcete parametry sledovat.
                                            Související funkce
                                             Editace šablon poznámek
                                             Popis
                                             • Připravte si vlastní textové šablony do poznámek a usnadněte si tak vykazování tam, kde se texty pravidelně opakují.
                                             • Lze nastavit různé poznámky pro kartu klienta, kartu pracovníka, individuální plán, výkony apod.
                                             Použití
                                             • Šablony poznámek nastavte na stránkách "Kartotéky" případně "Administrace".
                                             Související funkce
                                             Sociálně patologické jevy
                                             Popis
                                             • Pro sledování dalších specifických informací o klientovi si vytvořte vlastní číslelník sociálně patologických jevů (bezdomovectví, domácí násilí, drogová závislost, chudoba apod.). Na kartě klienta pak bude možné tyto jevy přiřazovat.
                                             Použití
                                             • Sociálně patologické jevy definujte na stránce "Administrace".
                                             Související funkce
                                              Úvodní nastavení systému
                                              Popis
                                              • Představuje přehled částí systému, které je nezbytné nastavit ihned po "ostrém" spuštění systému.
                                              • Na úvodní stránce aplikace bude "svítit" upozornění, dokud nebudou všechny oblasti vyřešené.
                                              Použití
                                              • Úvodní nastavení provádí zvolený administrátor na stránce "Administrace" pod odkazem "Kontrola - úvodní nastavení systému".
                                              Související funkce
                                               Úvodní nastavení systému
                                               Související funkce
                                                Plánování podpory
                                                Plánování výkonů záložkou "Na týden"
                                                Popis
                                                • Šablona "Na týden" představuje plán podpory, který se skládá z individuálních a skupinových výkonů, které jsou klientovi v rámci péče pravidelně poskytovány.
                                                • Každému klientovi vytvoříte týdenní šablonu. K výkonům, ze kterých šablonu tvoříte přiřaďte pracovníky, kteří tuto činnost obvykle provádějí. Výkony týdenní šablony budou pravidelně 1x týdně kopírovány do rozvrhu klienta (popř. na delší časové období pomocí funkce "S plánovač").
                                                Použití
                                                • Šablonu na týden vytváří ze šablonových výkonů běžný uživatel s právem "sprava_sablonovych_vykonu" v detailu případu na záložce "Na týden".
                                                Související funkce
                                                 Záložka "Rozvrh klienta"
                                                 Popis
                                                 • Představuje přehled výkonů, které byli klientovi naplánovány (ručním vložením do rozvrhu nebo zkopírováním šablony na týden).
                                                 • Dny, ve kterých jsou naplánovány výkony, jsou vyznačeny tučně.
                                                 • Pokud je u výkonu již uvedený pracovník, který má výkon provést, zobrazí se tyto výkony na stránce "Můj výkaz", kde je může tento pracovník potvrdit nebo zrušit v případě, že nebyly provedeny..
                                                 Použití
                                                 • Výkony v rozvrhu může zadávat pracovník s právem "rozvrh_vykony_sprava".
                                                 Související funkce
                                                 "S" plánovač
                                                 Popis
                                                 • "S" plánovač je nástroj související s plánováním výkonů záložkou "Na týden" a "Rozvrh". Plánovač Vám umožní provádět hromadné akce.
                                                 • Budete mít možnost hromadně kopírovat klientům jejich týdenní šablonu na období, do záložky "Můj výkaz", pro možné potvrzování těchto výkonů pracovníky.
                                                 • Hromadné mazání výkonů můžete použít, jestli jste výkony naplánovali špatně u většího množství klientů, nebo na delší časové období.
                                                 • Pokud v systému využíváte plánování směn, můžete využít funkci k hromadného nastavení pracovníků k výkonům do rozvrhu klientů dle směn.
                                                 • Funkci "Mazání pracovníka z výkonů" využijete, pokud jste např. špatně zadali pracovníka k výkonům za delší časové období, a potřebujete pracovníka z výkonů smazat.
                                                 • S funkcí "Hromadného potvrzení výkonů" můžete potvrdit výkony u klientů v rozvrhu na období.
                                                 • "Hromadné použití šablonového výkonu na základě docházky klienta" je další funkcí, kterou můžete hromadně vykázat výkony na základě klientovo vyplněných dní docházky.
                                                 • "Použití šablonového výkonu dle odebrané stravy" je funkce, která umožní hromadně vykázat pro zvolené klienty v období šablonový výkon na základě objednané či odebrané stravy. Můžete si takto ulehčit výkazy rutinních úkonů spojených se stravováním (dovoz oběda, podání stravy, umytí jídlonosičů apod.).
                                                 Použití
                                                 • "S" plánovače má k dispozici pracovník s přístupem do záložky "Plánování služeb".
                                                 Související funkce
                                                  Plánování podpory podle směn pracovníků
                                                  Popis
                                                  • eQuipumožňuje zjednodušit plánování pracovníků na výkony. K šablonovým výkonům se dají přiřadit pracovníci, kteří obvykle činnost vykonávají a po naplánování směn pracovníkům systém automaticky přidělí tyto výkony pouze těm pracovníkům, kteří jsou ten den v práci.
                                                  Použití
                                                  • Pracovníky k šablonovým výkonům přiřazuje administrátor v editaci šablonových výkonů. "S" plánovač pak musí nastavit pracovníky v rozvrhu podle směn.
                                                  Související funkce
                                                   Rozplánování výkonů jednotlivým pracovníkům metodou "Týmové plánování podpory"
                                                   Popis
                                                   • Rozplánování rozvrhových výkonů (plán péče) zvolených klientů jednotlivým pracovníkům (zdravotním sestrám), kteří výkon skutečně prováděli, k potvrzení.
                                                   • Plánování je prováděno v denním režimu, kdy se do časové osy přidají bloky pracovníků ručně nebo dle naplánovaných směn a poté je možné těmto pracovníkům na konkrétní časy vkládat výkony jednotlivých klientů.
                                                   • Časovou osou nastavenou po 10 minutách je pro plánování zdravotních výkonů zajištěno, aby nedocházelo k časovým kolizím.
                                                   • Automatické rozplánování výkonů, kdy systém sám rozmístí výkony jednotlivým pracovníkům.
                                                   • Možnost rozplánování dne dle zvoleného předchozího dne
                                                   • Tisk denního plánu jednotlivých pracovníků.
                                                   • Hromadný tisk plánu dne všech naplánovaných pracovníků.
                                                   Použití
                                                   • Používat týmové plánování podpory může pracovník s právem "planovac". Týmové plánování podpory je k dispozici v menu pod položkou "Plánování služeb".
                                                   Související funkce
                                                   Plánování terénních služeb pomocí mapy
                                                   Popis
                                                   • Tato funkce je vhodná především pro terénní služby, kde je podpora klientům poskytována pravidelně (PS, OS, OA).
                                                   • Na mapě jsou klienti dle bydliště klientů zobrazeny pomocí barevně odlišených bodů. Koordinátor/plánovač trasy zvolí pečovatelku a klikáním na body v mapě určuje, ke kterým klientům v daný den pojede.
                                                   • Do rozvrhu pracovníka se následně vytvoří plán činností na základě šablon "na týden" zvolených klientů.
                                                   • Pro synchronizaci plánu s realitou je možné nastavit časovou režii nutnou k přejezdům ke klientům.
                                                   Použití
                                                   • Plán tras provádějte na stránce "Plánování služeb" pod odkazem "Plánování výkonů".
                                                   Související funkce
                                                    Plánovací kalendář
                                                    Popis
                                                    • Plánovací kalendář může být pomůckou, aby si každý pracovník sám mohl plánovat výkony u klientů.
                                                    • Tato funkce se využívá zejména, když potřebujete jednorázově naplánovat nějaký výkon. Pro pravidelné plánování podpory je tento plánovač nevhodný, a eQuip obsahuje vhodnější nástroje.
                                                    • Tato funkce je vhodná pro poradenské služby.
                                                    Související funkce
                                                     Koordinace asistenčních služeb
                                                     Popis
                                                     • Stránka "Denní přehled" je určena výhradně pro služby Osobní asistence.
                                                     • Funkce slouží pro koordinátory, kteří zde mohou plánovat výkony asistentům.
                                                     • Každý asistent má svou vlastní stránku s přehledem naplánovaných asistencí.
                                                     Související funkce
                                                      Případ klienta
                                                      Detail případu
                                                      Záložka "Deník"
                                                      Popis
                                                      • Deník klienta slouží pro sdílení důležitých informací mezi pracovníky starajících se o stejného klienta.
                                                      • Upozornění na nově vytvořené události se zobrazuje na úvodní stránce. Uživatel má ihned po přihlášení přehled o nových událostech. Pracovník může potvrdit přečtení zprávy.
                                                      • Události se mohou vytvářet "ručním" zadáním v deníku klienta nebo propsáním poznámky z výkonu do deníku.
                                                      • Při vkládání události do detailu deníku je možné omezit oprávnění přístupu uživatelů k jednotlivých záznamům.
                                                      • Události v deníku klienta je možné zveřejnit pro opatrovníky.
                                                      • Deník klienta je možné tisknout.
                                                      Použití
                                                      • Zápis do deníku klienta provádí editor případu v detailu na záložce "Deník" nebo přes záložku v levém menu "Můj výkaz".
                                                      Související funkce
                                                      Záložka "Zdraví"
                                                      Popis
                                                      • Systém eQuip umožňuje záznam zdravotního stavu klienta (medikace, hospitalizace, lékařské prohlídky, diagnózy, diety, alergie, očkování).
                                                      • Více informací ve funkčním bloku "Zdravotní část".
                                                      Použití
                                                      • Zaznamenávat medikaci, hospitalizaci a prohlídky u lékaře provádí editor případu na záložce Zdraví.
                                                      • Více informací ve funkčním bloku "Zdravotní část".
                                                      Související funkce
                                                       Záložka "Docházka"
                                                       Popis
                                                       • Docházka slouží pro evidenci přítomnosti klienta ve službě.
                                                       • U pobytových služeb se docházka automaticky nastavuje na základě využití lůžka.
                                                       • U ambulantních služeb můžete u docházky navíc sledovat počet hodin docházky, případně čas příchodu a odchodu klienta a počet hodin bude automaticky dopočítán.
                                                       Použití
                                                       • Pro nastavení způsobu sledování u ambulantních služeb kontaktujte podporu.
                                                       • Editace docházky je možná editorem v detailu případu na záložce "Docházka".
                                                       • Docházku klientů primárně zaznamenává běžný uživatel při potvrzování výkonu.
                                                       Související funkce
                                                        Záložka "Dokumenty"
                                                        Popis
                                                        • Klientovi je možné do systému přidávat různé typy dokumentů (doc, docx, pdf, zip, rar, txt, xls, xlsx).
                                                        • Přes funkci only office je možné editovat dokumenty online.
                                                        • Pokud má organizace připravené šablony dokumentů, můžete tyto dokumenty generovat na této stránce.
                                                        Použití
                                                        • Přidávat dokumenty včetně přidělení či omezení přístupů k těmto dokumentům může editor případu na záložce "Dokumenty" v detailu případu klienta.
                                                        Související funkce
                                                        Záložka "Majetek Klienta"
                                                        Popis
                                                        • Tuto záložku využijete, chcete-li vidět přehled majetku / hmotných depozit klienta.
                                                        • Na záložce je k dispozici výstup majetku do excel dokumentu i možnost tisku podkladu pro inventuru majetku.
                                                        Použití
                                                         Související funkce
                                                          Záložka "Rozvrh klienta"
                                                          Popis
                                                          • Představuje přehled výkonů, které byli klientovi naplánovány (ručním vložením do rozvrhu nebo zkopírováním šablony na týden).
                                                          • Dny, ve kterých jsou naplánovány výkony, jsou vyznačeny tučně.
                                                          • Pokud je u výkonu již uvedený pracovník, který má výkon provést, zobrazí se tyto výkony na stránce "Můj výkaz", kde je může tento pracovník potvrdit nebo zrušit v případě, že nebyly provedeny..
                                                          Použití
                                                          • Výkony v rozvrhu může zadávat pracovník s právem "rozvrh_vykony_sprava".
                                                          Související funkce
                                                          Záložka "Na týden"
                                                          Popis
                                                          • Šablona "Na týden" představuje plán podpory, který se skládá z individuálních a skupinových výkonů, které jsou klientovi v rámci péče pravidelně poskytovány.
                                                          • Každému klientovi vytvoříte týdenní šablonu a systém ji pak automaticky každý týden zkopíruje do rozvrhu klienta.
                                                          • K výkonům, ze kterých tvoříte klientovi šablonu, přiřaďte pracovníky, kteří tuto činnost obvykle provádějí. Výkony týdenní šablony budou pravidelně 1x týdně kopírovány do rozvrhu klienta (popř. na delší časové období pomocí funkce "S plánovač").
                                                          • Pokud výkony nechcete plánovat, může tato záložka sloužit jako pomocník při vykazování běžných šablonových výkonů v podobě filtru. Z mnoha výkonů si tak můžete vyfiltrovat pouze ty výkony, které má klient nastavené v týdenní šabloně.
                                                          Použití
                                                          • Šablonu na týden vytváří ze šablonových výkonů běžný uživatel s právem "sprava_sablonovych_vykonu" v detailu případu na záložce "Na týden".
                                                          Související funkce
                                                           Záložka "Evidence domácího násilí"
                                                           Popis
                                                           • Pro cílovou skupinu oběti domácího násilí je v rámci případu klienta přidána záložka "Domácí násilí".
                                                           • Na této záložce je možné evidovat obecné informace o domácím násilí, děti ohrožené matky, násilné osoby a především přidávat individuální i skupinová vykázání policie České republiky.
                                                           • Přehled vykázání lze tisknout jako pdf dokument.
                                                           Použití
                                                           • Pro možnost evidence domácího násilí je zapotřebí klientce zvolit cílovou skupinu "oběti domácího násilí".
                                                           Související funkce
                                                            Záložka "Nutrice"
                                                            Popis
                                                            • Evidence nutričních hodnot klienta a zhodnocení jeho nutričního stavu.
                                                            • Výpočet BMI nebo alternativně Mini Nutritional Assessment.
                                                            • Hodnocení nutrice, hmotnosti a výšky klienta, příjem a vylučování stravy a diety.
                                                            • Hromadný přehled hmotnosti klientů za období.
                                                            • Grafy vývoje hmotnosti za období.
                                                            • Tiskové sestavy nutričního přehledu s procentuálním vyjádřením příbytku či úbytku váhy.
                                                            • Diety se dále používají v sekci "Stravování".
                                                            Použití
                                                            • Evidovat nutrici může pracovník s přístupem do případu klienta v detailu případu klienta ve zdravotní i sociální části pod záložkou "Nutrice".
                                                            Související funkce
                                                            Záložka "Kurzy"
                                                            Popis
                                                            • Zde se nachází evidence absolvovaných vzdělávacích kurzů klienta a jeho docházku na tyto kurzy v konkrétních dnech.
                                                            Použití
                                                            • Účast na kurzu může zapisovat pracovník s právem "kurzy".
                                                            • U jednotlivých kurzů a klientů lze evidovat absolvování a neabsolvování kurzu, hodnocení závěrečného testu, či generování osvědčení o absolvování
                                                            Související funkce
                                                             Záložka "Přehled"
                                                             Popis
                                                             • Záložka "Přehled" slouží pro náhled a tisk osobních informací z karty klienta.
                                                             Použití
                                                             • Tento přehled mají k dispozici všichni pracovníci bez možnosti ho upravit.
                                                             Související funkce
                                                              Záložka "Poznámka"
                                                              Popis
                                                              • Záložka "Poznámka" se používá pro zápis dalších informací o klientovi, týkajících se konkrétního případu klienta.
                                                              • Každý pracovník si může zapnout zobrazení této informace na stránce aktuálních případů, kde bude mít okamžitý přehled těchto poznámek u každého klienta.
                                                              Související funkce
                                                               Záložka "Proces Poskytování Podpory (PPP)"
                                                               Popis
                                                               • V této části systému je možné provádět Hodnocení míry potřebné podpory SIS, evidovat regionální karty potřeb klientů a vytvářet individuální plány.
                                                               • Podrodrobné informace nalezenete v samostatném funkčním bloku "Proces poskytování podpory".
                                                               Použití
                                                                Související funkce
                                                                 Záložka "Přehled depozit"
                                                                 Popis
                                                                 • Tuto záložku využijete, chcete-li vidět přehled pohybů na depozitním účtu klienta. Jeho příjmy a výdaje z depozitního účtu.
                                                                 Související funkce
                                                                 Záložka "Výkony"
                                                                 Popis
                                                                 • V této části uvidíte přehled poskytnuté podpory (výkony), které jste klientům poskytli.
                                                                 • Výkony je možné vidět po dne, měsících, či počtech záznamů.
                                                                 • Ze záložky "Výkony" je možné také výkony zadávat (viz "Vykazování podpory").
                                                                 • Standardně jsou časy výkonů zobrazeny v desítkové soustavě. Dle potřeby lze časy výkonů přepnout na formát času (HH:MM).
                                                                 • Výkony zaznamenané individuálně nebo skupinově jsou barevně odlišeny.
                                                                 • Výkony s vazbou na individuální plán jsou opatřeny ikonkou, jejíž barva udává, zda byl daný krok IP splněn/nesplněn/pokračuje.
                                                                 • Na stránce se nachází odkaz pro náhled historie smazaných výkonů.
                                                                 Související funkce
                                                                  Základní informace případu
                                                                  Popis
                                                                  • Tato část slouží pro editaci základních informací případu. Umožní Vám například měnit klíčové pracovníky, editory, přidávat a odebírat služby, nebo editovat ubytování klienta.
                                                                  Související funkce
                                                                   Ukončení případu
                                                                   Popis
                                                                   • Ukončení případu slouží pro archivaci klienta, který ukončil využívaní služby v organizaci.
                                                                   • Při ukončení volíte datum a důvod ukončení zákonných služeb klienta.
                                                                   • Ukončením případu se celá složka klienta přesouvá do archivu, kde je ale možné s ní dále aktivně pracovat.
                                                                   Použití
                                                                   • Ukončit případ může editor případu, pokud nemá právo "nemuze_ukoncit_pripad".
                                                                   Související funkce
                                                                    Karta klienta
                                                                    Záložka "Karta klienta"
                                                                    Popis
                                                                    • Karta klienta obsahuje požadované osobní údaje uživatele služby případně zájemce o službu.
                                                                    • Seznam sledovaných položek lze individuálně nastavit dle potřeb služby. Zároveň lze nastavit, které položky bude pracovník povinně vyplňovat.
                                                                    • Údaje na kartě klienta můžete kdykoliv libovolně upravovat.
                                                                    • Při zakládání karty nového klienta systém kontroluje shodu základních údajů s kartotékou již evidovaných klientů. Eliminuje se tak případné duplicitní založení karty.
                                                                    • V případě, že pracovník založí kartu duplicitně, je možné ji v systému sloučit do jedné.
                                                                    Použití
                                                                    • Kartu klienta zakládá editor_klienta při zavedení klienta do systému.
                                                                    Související funkce
                                                                     Záložka "Stupeň závislosti"
                                                                     Popis
                                                                     • Na této záložce evidujte stupeň závislosi klienta. Každá změna příspěvku na péči musí být v této části zohledněna.
                                                                     • Změny stupně závislosti mohou ovlivňovat vyúčtování služeb klienta.
                                                                     • Stupeň závislosti se projeví v účtováním klienta, při určování výši příspěvku na péči.
                                                                     Související funkce
                                                                      Záložka "Kontakty klienta"
                                                                      Popis
                                                                      • Zde můžete evidovat kontakty související s klientem. Kontakty na rodinu, opatrovníka, lékaře, úřad atd.
                                                                      • U kontaktu můžete vypsat jméno a příjmení, telefonní číslo, email, adresu apod.
                                                                      • Ke klientovi můžete připojit již existující kontakt (smluvní lékař, pracovník OSPODu apod.).
                                                                      • Lékaře je možné vyhledávat v databázi lékařů dle IČP nebo jména.
                                                                      Použití
                                                                      • Kontakty přidává pracovník s prácem "editor_kontaktu".
                                                                      Související funkce
                                                                       Záložka "Smlouvy, souhlasy"
                                                                       Popis
                                                                       • Pokud chcete evidovat souhlasy klienta případně smlouvu o poskytování sociální služby, poslouží vám tato záložka.
                                                                       • Příkladem takového souhlasu může být: - souhlas se zpracováním osobních údajů - souhlas se zveřejněním fotografie apod.
                                                                       • Tato funkce pomůže nejenom evidovat smlouvy a souhlasy klientů, ale také jejich platnost. Systém Vás před vypršením smlouvy upozorňuje na úvodní stránce eQuip.
                                                                       • U smluv a souhlasů evidovaných v eQuipu lze nahrávat dokumenty, např. naskenované podepsané souhlasy klienta.
                                                                       Použití
                                                                       • Typy smluv a souhlasů musí nastavit administrátor přes záložku "Administrace".
                                                                       Související funkce
                                                                        Záložka "Zaměstnání, vzdělání, důchody"
                                                                        Popis
                                                                        • Zde je možné evidovat stav klienta z pohledu zaměstnanosti.
                                                                        • Každý záznam má dobu paltnosti OD - DO a je možné přidávat doplňující poznámku.
                                                                        Související funkce
                                                                         Záložka "Bydliště"
                                                                         Popis
                                                                         • Tato záložka slouží k evidenci bydliště klienta. Naleznete zde historii bydliště klienta.
                                                                         • V případě potřeby je možné u klienta sledovat adresu trvalého bydliště a adresu kontaktní.
                                                                         Použití
                                                                         • Pro vložení adresy využívejte výhradně odkaz "Najít adresu", který odkazuje na databázi RUIAN.
                                                                         • Požadovaný objekt vyhledejte zadáním ulice a ČP případně ČO.
                                                                         • U klientů, u kterých neznáte přesnou adresu, zadejte pouze část obce.
                                                                         Související funkce
                                                                          Záložk "Zdravotní pojištění"
                                                                          Popis
                                                                          • V této záložce naleznete evidenci zdravotní pojišťovny.
                                                                          • Evidence zdravotní pojišťovny je důležitá především pro zdravotní část systému v souvislosti s vykazováním K-dávek a F-dávek.
                                                                          Související funkce
                                                                           Záložka "Rodinné vztahy"
                                                                           Popis
                                                                           • Tato záložka umožní propojovat klienty na základě příbuzenského vztahu.
                                                                           Použití
                                                                            Související funkce
                                                                             Záložka "Zákazy"
                                                                             Popis
                                                                             • Tato funkce bývá využívána např. v azylových domech pro evidenci zákazů klientů při porušení pravidel nebo řádu ubytovacího zařízení.
                                                                             Použití
                                                                             • Typy zákazů služby definuje administrátor na stránce "Administrace".
                                                                             Související funkce
                                                                              Záložka "Historie editací"
                                                                              Popis
                                                                              • Představuje časovou posloupnost všech změn a úprav, které byly na kartě provedeny.
                                                                              Související funkce
                                                                               Nastavení sledovaných záložek na kartě klienta
                                                                               Popis
                                                                               • Podle potřeby jednotlivých služeb je možné skrýt ty záložky, které organizace nepotřebuje sledovat.
                                                                               Použití
                                                                               • Záložky skrývá administrátor systému.
                                                                               Související funkce
                                                                                Fáze případu
                                                                                Popis
                                                                                • Systém umožňuje přiřadit ke klientovi tzv.fázi případu (zájemce, čekatel, klient apod), čímž se zpřehlední seznam klientů u organizací s větším počtem klientů.
                                                                                • Fáze umožní sledovat stav klienta v období využívání služby.
                                                                                • Zároveň je možné zvolit výkony, které klienta automaticky převedou do další fáze - např. podání žádosti (zájemce -> žadatel) nebo podpis smlouvy (žadatel -> uživatel) atd.
                                                                                Použití
                                                                                • Fáze případu definuje administrátor na záložce ‚Administrace" - ‚Fáze případu." Zvolením správného typu výkonu může převádět případ klienta do různých fází také běžný uživatel systému e-Quip.
                                                                                Související funkce
                                                                                Případ klienta
                                                                                Popis
                                                                                • Případ klienta představuje unikátní složku klienta, do které zaznamenáváte veškeré informace o průběhu poskytování sociální služby (poskytnutá podpora, IP, dokumentace, důležité události...).
                                                                                • Případ klienta lze vytvářet pro zcela nové uživatele (nová karta) nebo použít již existující záznam při opakovaném využití služby (původní karta). Případy pak budou propojeny.
                                                                                • Případ klienta představuje unikátní složku klienta, do které zaznamenáváte veškeré informace o průběhu poskytování sociální služby (poskytnutá podpora, IP, dokumentace, důležité události...).
                                                                                Použití
                                                                                • Případ klienta může zakládat pracovník s právem "editor klienta" a "editor pripadu".
                                                                                • Editor případu volí další editory - pracovníky, kteří mají přístup do téhož případu.
                                                                                Související funkce
                                                                                 Anonymní případ
                                                                                 Popis
                                                                                 • Chcete zaznamenávat podporu klientovi, u kterého není známa jeho identita (terénní programy, online telefonická podpora...), použijte případ anonymního klienta.
                                                                                 Použití
                                                                                 • Nastavení může aktivovat administrátor. Případ mu pak může založit i běžný uživatel při volbě klienta
                                                                                 Související funkce
                                                                                  Editor případu
                                                                                  Popis
                                                                                  • Každý případ má v rámci systému přidělené své editory, tzn. uživatele, kteří mají přístup do jeho případu.
                                                                                  • Systém automaticky sleduje historii změn, tzn. hlídá veškeré změny, které editoři provedli.
                                                                                  Použití
                                                                                  • Editorem je automaticky uživatel, který zakládá případ klienta. Sám také při založení případu volí další editory případu, tzn. uživatele, kteří budou mít přistup do případu.
                                                                                  Související funkce
                                                                                  Více případů pro jednoho klienta
                                                                                  Popis
                                                                                  • Tato funkce umožňuje evidovat více případů (složek) pro jednoho klienta. Je vhodné ji využít především pro oddělení záznamů, pokud klient využívá více služeb v rámci jedné databáze.
                                                                                  • Do každého případu lze libovolně zvolit jeho editory (pracovníky s přístupem do případu).
                                                                                  Použití
                                                                                  • Funkce více případů není součástí standardní nabídky eQuipu. Pro její zapnutí kontaktujte podporu eQuipu.
                                                                                  Související funkce
                                                                                  Zrychlené zadání případu
                                                                                  Popis
                                                                                  • Funkci zrychleného zadávání využijete ve chvíli, kdy u klienta nepotřebujete evidovat obsáhlé osobní údaje, a stačí Vám pouze jméno, pohlaví a přibližný věk.
                                                                                  Použití
                                                                                  • Funkce není součástí standardní nabídky eQuipu. Pro její zapnutí kontaktujte podporu eQuipu.
                                                                                  Související funkce
                                                                                   Kartotéky a seznamy
                                                                                   Kartotéka klientů
                                                                                   Popis
                                                                                   • Systém umožňuje evidenci klientů organizace.
                                                                                   Použití
                                                                                   • Klienty mohou do systému zadávat běžní uživatelé při zakládání případu klienta.
                                                                                   Související funkce
                                                                                    Seznam kontaktů
                                                                                    Popis
                                                                                    • Do systému lze přidat obecné kontakty organizace např. škola, úřad, lékař, zaměstnavatel apod., nebo osobní kontakty klientů např. členy rodiny či opatrovníky.
                                                                                    • Do systému si můžete zadat kontakty na dodavatele pro skladové hospodářství - typ kontaktu Dodavatel.
                                                                                    Použití
                                                                                    • Kontakty můžete přidat při přidání nového případu nebo na stránce "Kartotéky."
                                                                                    • Kontakty může přidávat uživatel s příslušným oprávněním.
                                                                                    Související funkce
                                                                                     Budovy a bydlení
                                                                                     Popis
                                                                                     • Pro organizace, které využívají pobytové služby, systém umožňuje zadávat jednotlivé budovy a bydlení a na základě naplnění kapacity sledovat volná místa.
                                                                                     Použití
                                                                                     • Budovy a bydlení zadává administrátor při úvodním nastavení systému.
                                                                                     Související funkce
                                                                                     Evidence rodin
                                                                                     Popis
                                                                                     • Pro služby, kdy se v rámci poskytování podpory pracuje s více členy rodiny, je možné tyto rodiny evidovat.
                                                                                     • Jakmile jsou zadány rodiny, můžete klienty podle nich filtrovat. Výkony, které byly zadány celé rodině případně pouze některým jejím členům, naleznete pod odkazem Přehled výkonů dle rodin.
                                                                                     • Ve výstupech ze socskladu je k dispozici celá řada statistik z pohledu jednotlivých rodin.
                                                                                     • Rodiny je možné vytvořit automaticky na základě zvolených rodinných vazeb mezi klienty nebo ručním přidáním jednotlivých členů do rodiny.
                                                                                     Použití
                                                                                     • Rodinné vazby vytváří editor při založení případů klientů, ručním způsobem lze založit rodinu na stránce Kartotéky - Přidat rodinu.
                                                                                     • Statistky z pohledu rodin může zpracovávat uživatel s právem stažení socskladu.
                                                                                     Související funkce
                                                                                      Hromadné rozesílání emailů
                                                                                      Popis
                                                                                      • Funkce mailer umožňuje hromadně rozesílat emaily klientům, pracovníkům organizace, nebo ostatním kontaktům
                                                                                      • Mailer rozlišuje rozpracované projekty (emaily), právě odesílané, a již odeslané projekty. Máte tak k dispozici historii odeslaných emailů)
                                                                                      Použití
                                                                                      • Vytvářet a následně odesílat projekty může uživatel s právem ‚‚Mailer" na stránce ‚‚Kartotéky. "
                                                                                      Související funkce
                                                                                      Sloučení více karet klienta
                                                                                      Popis
                                                                                      • V případě, že byl klient omylem zadán do systému 2x, můžete dvě karty spojit.
                                                                                      • Všechny záznamy navázané na zvolenou kartu budou přepsány na jinou existující kartu a původní kartu smažete.
                                                                                      Použití
                                                                                      • Karty může slučovat editor klienta na stránce ‚‚Kartotéky."
                                                                                      Související funkce
                                                                                       Pořadník žadatelů o službu
                                                                                       Popis
                                                                                       • Pořadník žadatelů slouží k evidenci žadatelů a k možnému určení jejich příjmu na základě nastavených kritérií danou organizací.
                                                                                       • Hodnotícím kritériem může být např. věk, bydliště, stupeň závislosti apod. - dle těchto kritérií se bude žadatel o službu hodnotit.
                                                                                       • Pokud je klient z pořadníku žadatelů přijímán do služby, převede se rovnou z pořadníku a nemusí se znovu zadávat do e-Quipu.
                                                                                       Použití
                                                                                       • Hodnotící kritéria a zájemce o službu přidává do eQuipu uživatel na stránce ‚‚Kartotéky."
                                                                                       Související funkce
                                                                                        Vyhledání klienta v databázi
                                                                                        Popis
                                                                                        • V databázi eQuipu je možné vyhledávat klienty dle známých identifikátorů (jméno, příjmení, kód klienta, id případu). Prohledáván je také archiv klientů.
                                                                                        Použití
                                                                                        • Vyhledání klienta je dle klíčového identifikátoru možné na kterékoliv stránce výběru klienta.
                                                                                        Související funkce
                                                                                         Editace šablon poznámek
                                                                                         Popis
                                                                                         • Připravte si vlastní textové šablony do poznámek a usnadněte si tak vykazování tam, kde se texty pravidelně opakují.
                                                                                         • Lze nastavit různé poznámky pro kartu klienta, kartu pracovníka, individuální plán, výkony apod.
                                                                                         Použití
                                                                                         • Šablony poznámek nastavte na stránkách "Kartotéky" případně "Administrace".
                                                                                         Související funkce
                                                                                         Seznam sdílených souborů a šablon dokumentů organizace
                                                                                         Popis
                                                                                         • Pro každou organizaci lze přednastavit individuální šablony dokumentů pro klienty a pracovníky pomocí kódů a proměnných.
                                                                                         • Typickou šablonou dokumentu bývá "Smlouva o poskytování služeb", která se vygeneruje prostřednictvím vytvořené šablony na kartě klienta a budou na ni automaticky vyplněné údaje, jako je například jméno klienta, datum narození apod.
                                                                                         • Tyto šablony jsou v organizaci sdílené mezi pracovníky.
                                                                                         Použití
                                                                                         • Na kartě klienta či pracovníka si vygenerujte příslušný dokument přes odkaz ‚‚Vytvořit soubor ze šablony."
                                                                                         Související funkce
                                                                                          Uživatelé systému
                                                                                          Přístup uživatelů k případům klienta
                                                                                          Popis
                                                                                          • Z důvodu ochrany osobních údajů lze v rámci systému každému uživateli zvolit přístup do případu pouze těch klientů, o které se stará, popř. jejichž osobní údaje potřebuje pro další účely (účtování služeb, objednávání stravy apod.)
                                                                                          Použití
                                                                                          • Přístup uživatelů k jednotlivým případům klientů přiděluje administrátor na stránce ‚‚Administrace."
                                                                                          Související funkce
                                                                                          Uživatelské skupiny
                                                                                          Popis
                                                                                          • Přiřaďte uživatelům systému uživatelské skupiny podle toho, jakou roli mají v rámci vaší organizace.
                                                                                          Použití
                                                                                          • Uživatelské skupiny přiřazuje administrátor systému při vytváření nového uživatele v administraci - odkaz ‚‚Editace uživatelů systému". Bližší popis jednotlivých skupin naleznete tamtéž.
                                                                                          • Odpovídající uživatelskou skupinu přiřadí administrátor pracovníkovi při založení jeho karty do systému.
                                                                                          Související funkce
                                                                                          Uživatel systému
                                                                                          Popis
                                                                                          • Vytvořte Vašim pracovníkům uživatelské účty v systému eQuip. Každý uživatel pak bude mít přidělené unikátní uživatelské jméno a heslo, pod kterými se do systému přihlásí.
                                                                                          • Každému pracovníkovi je možné individuálně nastavit uživatelská práva podle jeho role v organizaci.
                                                                                          Použití
                                                                                          • Uživatelské účty přiděluje administrátor v administraci pod odkazem ‚‚Editace uživatelů systému."
                                                                                          Související funkce
                                                                                          Individuální nastavení uživatelského rozhraní
                                                                                          Popis
                                                                                          • Veškeré formuláře systému zůstávají v takové podobě, jak byly přednastaveny přihlášeným uživatelem.
                                                                                          • Příkladem takového použití je seznam případů - tak, jak individuálně nastavíte filtry, v takové podobě se bude seznam objevovat při každém následujícím zobrazení.
                                                                                          Použití
                                                                                          • Každý uživatel systému si pod svým účtem nastavuje své rozhraní.
                                                                                          Související funkce
                                                                                           Editor případu
                                                                                           Popis
                                                                                           • Každý případ má v rámci systému přidělené své editory, tzn. uživatele, kteří mají přístup do jeho případu.
                                                                                           • Systém automaticky sleduje historii změn, tzn. hlídá veškeré změny, které editoři provedli.
                                                                                           Použití
                                                                                           • Editorem je automaticky uživatel, který zakládá případ klienta. Sám také při založení případu volí další editory případu, tzn. uživatele, kteří budou mít přistup do případu.
                                                                                           Související funkce
                                                                                           Přehledy a výstupy ze systému
                                                                                           Tiskové sestavy
                                                                                           Tisk směn
                                                                                           Popis
                                                                                           • Pokud plánujete pracovníky na směny, můžete si na zvolené období vytisknout přehled směn zvolených pracovníků. Budete tak mít k dispozici přehled, kdy má který pracovník naplánovanou směnu.
                                                                                           Použití
                                                                                           • Tisknout směny může běžný uživatel s možností plánovat v Plánování služeb pod odkazem Plán pracovníků na směny.
                                                                                           Související funkce
                                                                                            Rozvrh pracovníka na týden dopředu
                                                                                            Popis
                                                                                            • eQuip umožňuje tisk naplánovaných výkonů jednotlivým pracovníkům.
                                                                                            Použití
                                                                                            • Rozvrh lze tisknout na stránce "Přehledy - Rozvrh pracovníka na týden dopředu".
                                                                                            Související funkce
                                                                                             Evidence docházky pracovníka
                                                                                             Popis
                                                                                             • Pracovní výkazy upravené dle požadavků organizace lze tisknout hromadně za všechny pracovníky.
                                                                                             • Existuje několik variant pořízení docházky: - záznam přes docházkový terminál - "ruční" zápis příchodu/odchodu - výkaz docházky dle úvazku pracovníka - výkaz docházky dle nastavení směn
                                                                                             • eQuip umožňuje evidenci docházky pracovníka a na jejích základě získat pracovní výkaz jako podklad pro mzdy.
                                                                                             Použití
                                                                                             • Docházka pracovníka je přístupná na stránce "Můj výkaz" pod odkazem "Moje docházka".
                                                                                             Související funkce
                                                                                             Výstup vyúčtování emailem
                                                                                             Popis
                                                                                             • Systém umožňuje předání vyúčtování pomocí emailu. Kdy klient/opatrovník každý měsíc získává možnost stáhnout si soubor vyúčtování/faktury.
                                                                                             • Výstup/faktura je libovolně konfigurovatelný na základě požadavků organizace. Může obsahovat podrobně rozepsanou poskytnutou/účtovanou podporu případu.
                                                                                             Použití
                                                                                             • Výstup do emailu připravuje uživatel s právy #17 účtování a #49 mailer.
                                                                                             Související funkce
                                                                                             Výstup vyúčtování tiskový
                                                                                             Popis
                                                                                             • Systém nabízí možnost výstupu měsíčního vyúčtování pro konkrétního klienta do souboru excelu.
                                                                                             • Výstup/faktura je libovolně konfigurovatelný na základě požadavků organizace. Může obsahovat podrobně rozepsanou poskytnutou a účtovanou podporu.
                                                                                             • Vyúčtování je možné hromadně vygenerovat pro více klientů do jednoho excelového souboru, kde každá záložka představuje vyúčtování pro jednoho klienta. Takto je možné vyúčtování i hromadně vytisknout.
                                                                                             Použití
                                                                                             • Ve výchozím stavu není v systému žádná tisková šablona připravena. Pracovník podpory Vám ji pomůže připravit a do systému nahrát.
                                                                                             Související funkce
                                                                                             Tiskové sestavy na míru organizace
                                                                                             Popis
                                                                                             • V systému existuje celá řada různých tiskových sestav. Jejich podobu a formu dokážeme dle potřeb jednotlivých organizací upravovat.
                                                                                             • Používá vaše organizace v záhlaví dokumentů loga a další doplňující údaje? Nahrajte do eQuipu obrázek s těmito informacemi a záhlaví se pak bude objevovat ve všech tiskových sestavách.
                                                                                             Použití
                                                                                             • Úpravy tiskových sestav komunikujte s podporou eQuipu.
                                                                                             • Záhlaví dokumentů nahrává administrátor na stránce "Administrace" pod odkazem "Editace základních informací o organizaci".
                                                                                             Související funkce
                                                                                              Tisk vyúčtování klienta dle poskytnutých výkonů
                                                                                              Popis
                                                                                              • eQuip umožňuje generovat a tisknout jednotlivě/hromadně měsíční vyúčtování klientů. Takto lze tisknout souhrný přehled (celkové součty za typ výkonu) nebo podrobný výpis po jednotlivých úkonech.
                                                                                              Použití
                                                                                              • Tiskové sestavy rozdělené podle způsobu výpočtu najdete na stránce "Účtování služeb".
                                                                                              Související funkce
                                                                                               Datový sklad "socsklad"
                                                                                               Přehledy ze "Socskladu"
                                                                                               Popis
                                                                                               • Přehledy z datového skladu (socskladu) představují širokou škálu statistických výstupů systematicky rozdělených do ucelených skupin (klienti, pracovníci, výkony, účtování apod.).
                                                                                               • Výstupy jsou generovány jako kontingenční excelové tabulky, které si uživatel může libovolně upravovat dle svých požadavků a kritérií.
                                                                                               • Jednotlivé statistiky lze vyhledávat dle klíčových pojmů.
                                                                                               Použití
                                                                                               • Přehledy ze "Socskladu" může zpracovávat uživatel s prácem "socsklad online" na stránce "Přehledy".
                                                                                               Související funkce
                                                                                                Individuální nastavení výstupů
                                                                                                Popis
                                                                                                • 10 nejčastěji používaných výstupů organizace vytváří samostaný přehled, čímž se výrazně zjednoduší neustálé hledání optimální statistiky.
                                                                                                • Každý "oblíbený" výstup lze doplnit o vlastní poznámku.
                                                                                                • Pokud nenaleznete vhodnou statistiku, připravíme výstup na míru vašim potřebám.
                                                                                                Použití
                                                                                                • Přehledy ze "Socskladu" může zpracovávat uživatel s prácem "socsklad online" na stránce "Přehledy".
                                                                                                Související funkce
                                                                                                 Standardní přehledy
                                                                                                 Pohyb materiálu spojený s vykázaným výkonem
                                                                                                 Popis
                                                                                                 • eQuip umožňuje sledovat pohyb definovaného materiálu (například injekční stříkačky, obvazy). Budete pak moci jednoduše sledovat materiál u jednotlivých klientů.
                                                                                                 • Při zápisu podpory pomocí výkonů, můžete zaznamenávat příjem a výdej tohoto materiálu.
                                                                                                 • K dispozici jsou přehledy pohybu materiálu, například kolik bylo za určité období vydáno zdravotního materiálu a kolik se ho vrátilo.
                                                                                                 Použití
                                                                                                 • Administrátor vytvoří dle potřeby organizace typy materiálů a k jednotlivým typům výkonu přiřadí ty materiály, které s výkonem souvisí.
                                                                                                 • Nejde o plnohodnotný sklad, sledování pohybu materiálu neřeší příjemky, výdejky, není znám stav zásob apod. Pro tyto funkce použijte sklady.
                                                                                                 Související funkce
                                                                                                 Přehled klientů podle bydliště
                                                                                                 Popis
                                                                                                 • Systém nabízí přehled klientů podle bydliště (obcí, městských částí). Získáte tak přehled o tom, kteří klienti nemají zadanou adresu bydliště.
                                                                                                 Použití
                                                                                                 • Výstup se nachází na stránce "Přehledy" - záložka "Standardní přehledy" odkaz "Rozdělení do městských částí".
                                                                                                 Související funkce
                                                                                                  Přehled výkonů pracovníka
                                                                                                  Popis
                                                                                                  • eQuip nabízí ucelený přehled provedených výkonů pracovníků ve sledovaném období.
                                                                                                  Použití
                                                                                                  • Výstupy vykázané podpory z pohledu jednotlivých zaměstnanců včetně tiskových sestav naleznete na stránce "Přehledy" - záložka "Standardní přehledy" - sekce "Pracovníci"
                                                                                                  Související funkce
                                                                                                   Měsíční přehled podpory klienta dle typů výkonů
                                                                                                   Popis
                                                                                                   • Pod tímto odkazem získáte na ve vybraném měsíci přehled počtu výkonů podle typu včetně klientů, pro které byly tyto výkony provedeny.
                                                                                                   Použití
                                                                                                   • Přehled naleznete na stránce "Přehledy" a na záložce "Standardní přehledy".
                                                                                                   Související funkce
                                                                                                    Export dat do OK systému
                                                                                                    Popis
                                                                                                    • eQuip umožňuje exportovat data, která jsou požadovaná MPSV. Předpokladem jsou správná nastavení služeb, vykazovaných činností a kartet zaměstnanců, se kterými vám poradí podpora eQuipu.
                                                                                                    • Při vykazování je vygenerován jeden soubor (formát xml) za každou registrovanou službu a jeden samostatný soubor za všechny zaměstnance. Tyto soubory pak nahrajete na patřičném místě v OK systému.
                                                                                                    Použití
                                                                                                    • Převod dat do OK systému bude provádět administrátor programu na stránce "Přehledy" pod odkazem "Výkazy požadované na portálu MPSV - OK Služby poskytovatel".
                                                                                                    Související funkce
                                                                                                     Intervenční centra
                                                                                                     Popis
                                                                                                     • Pro intervenční centra je v eQuipu připraven nástroj pro automatické vykazování měsíčních statistik pro APIC.
                                                                                                     Použití
                                                                                                     • Statistiky může vykazovat uživatel s právem "ic vykazování" na stránce "Přehledy".
                                                                                                     Související funkce
                                                                                                      Naplňování cílů IP
                                                                                                      Popis
                                                                                                      • Na základě vyhodnocení IP získáme přehledy o počtu splněných a nesplněných cílů z již ukončených (zrevidovaných) individuálních plánů v členění podle oblastí sociálního začlenění a s vypočteným podílem splněných cílů.
                                                                                                      • Současně máme k dispozici grafické znázornění zastoupení jednotlivých oblastí sociálního začleňování a také poměr splněných a nesplněných cílů.
                                                                                                      Použití
                                                                                                      • Menu - Přehledy - Naplňování cílů Individuálních plánů
                                                                                                      Související funkce
                                                                                                       Podezřelé výkony
                                                                                                       Popis
                                                                                                       • eQuip umožňuje zobrazit výkony, které mají podezřelé hodnoty (např. individuální výkony s větším počtem pracovníků). V případě, že hodnoty výkony odpovídají skutečnosti, lze toto podezření ignorovat a výkony se již nebudou zobrazovat jako podezřelé.
                                                                                                       Použití
                                                                                                       • Seznam podezřelých výkonů naleznete v Přehledech - Podezřelé výkony.
                                                                                                       • Zároveň budete upozorňováno na úvodní stránce eQuip, tabulkou "Upozornění".
                                                                                                       Související funkce
                                                                                                        Porovnání cílů individuálních plánů se závazkem organizace
                                                                                                        Popis
                                                                                                        • Pod tímto odkazem můžeme sledovat, jak korespondují cíle individuálních plánů s veřejným závazkem.
                                                                                                        • Můžete zde vidět, které cíle individuálních plánů přesahují veřejný závazek organizace, a které oblasti veřejného závazku nejsou obsaženy v individuálních plánech.
                                                                                                        Použití
                                                                                                        • Výstup se nachází na stránce "Přehledy" - záložka "Standardní přehledy" odkaz "Porovnání cílů individuálních plánů se závazkem organizace"
                                                                                                        Související funkce
                                                                                                         Přehled dávkování léků
                                                                                                         Popis
                                                                                                         • eQuip přehledným způsobem zobrazuje seznam klientů a jejich dávkování léků.
                                                                                                         Použití
                                                                                                         • Přehled naleznete na stránce "Přehledy" a na záložce "Standardní přehledy".
                                                                                                         Související funkce
                                                                                                          Výkony s časovou kolizí
                                                                                                          Popis
                                                                                                          • eQuip umožňuje přehledným způsobem zobrazit výkony, které byly klientovi zadány a časově se překrývají. Tyto výkony s časovou kolizí se mohou vyřešit upravením časů začátku a konce anebo tyto kolize ignorovat. Čas výkonu však vždy zůstane stejný.
                                                                                                          Použití
                                                                                                          • Přehled výkonů s časovou kolizí včetně možnosti úpravy časů je k dispozici v "Přehledech" pod odkazem "Výkony s časovou kolizí".
                                                                                                          Související funkce
                                                                                                           Výkony se zaměstnavatelem, kterým neodpovídá žádné jednání
                                                                                                           Popis
                                                                                                           • Pro agentury podporovaného zaměstnávání, které zaznamenávají jednání se zaměstnavateli, je k dispozici přehled výkonů klientů, kterým neodpovídá žádná akce se zaměstnavatelem.
                                                                                                           Použití
                                                                                                           • Seznam výkonů naleznete v "Přehledech - Přehled výkonů se zaměstnavatelem, kterým neodpovídá žádné jednání".
                                                                                                           Související funkce
                                                                                                            Výkaz práce pracovníka
                                                                                                            Popis
                                                                                                            • Chcete sledovat časové vytížení Vašich pracovníků, použijte Výkaz práce pracovníka graficky v přehledech.
                                                                                                            • Zobrazí se přehled četnosti a času výkonů v jednotlivých měsících v roce a v zadaném období rozložení výkonů v čase.
                                                                                                            Použití
                                                                                                            • Grafický přehled naleznete na stránce "Přehledy".
                                                                                                            Související funkce
                                                                                                             Standardní přehledy
                                                                                                             Popis
                                                                                                             • Standardní přehledy představují často požadované výstupy, které je možné na "jedno kliknutí" zpracovat přímo v systému bez nutnosti dalších aktualizací.
                                                                                                             Použití
                                                                                                             • Standardní přehledy má k dispozici uživatel s právem "Přehledy" na stejnojmenné stránce.
                                                                                                             Související funkce
                                                                                                              Přehled vykázaných hodin v minulém měsíci
                                                                                                              Popis
                                                                                                              • Na úvodní stránce je k dispozici měsíční přehled hodin všech pracovníků tak, jak byly v podobě výkonů zaznamenány do systému.
                                                                                                              • V přehledu je procentuálně vyjádřen také poměr přímé práce s klientem (PPSK), který udává poměr odchozené docházky pracovníka k vykázaným výkonům. Pokud pracovníci nevyplňují docházku, je použit fond pracovní doby dle úvazku pracovníka.
                                                                                                              Použití
                                                                                                              • Kliknutím na jméno pracovníka se otevře přehled rozložení výkonů pracovníka v uplynulém měsíci.
                                                                                                              Související funkce
                                                                                                              Přehledy
                                                                                                              Popis
                                                                                                              • Na základě vložených informací systém eQuip poskytuje řadu užitečných přehledů a statistických výstupů.
                                                                                                              • Přehledy lze rozdělit na: - výstupy z datového skladu "socsklad", které představují komplexní systém statistických výstupů ve formě excelových tabulek - standardní výstupy - časté dotazy, které jsou v systému připravené na "jedno kliknutí" - tiskové sestavy - další přehledy
                                                                                                              Použití
                                                                                                              • Statistiky může stahovat a zpracovávat uživatel s právy "přehledy" a "socsklad_online" na stránce "Přehledy". Pro skladové hospodářství hledejte ve statistikách dle názvu výstup *sklad*.
                                                                                                              Související funkce
                                                                                                               Export vyúčtování do programů třetích stran
                                                                                                               Popis
                                                                                                               • Naúčtované služby a částky lze exportovat do programů třetích stran.
                                                                                                               • Pohoda - export adresáře a faktur do XML
                                                                                                               • Money - export faktur do XML
                                                                                                               • Vera - odeslání naúčtovaných částek přes XML rozhraní
                                                                                                               • Vema - export pohybů na pokladně do xlsx
                                                                                                               Použití
                                                                                                               • Exporty do programů třetích stran konfiguruje podle jednotlivých specifických požadavků podpora systému eQuip.
                                                                                                               Související funkce
                                                                                                               Měsíční přehled klientů
                                                                                                               Popis
                                                                                                               • Měsíční přehled klientů představuje přehlednou tabulku odebraných služeb všech klientů ve zvoleném měsíci.
                                                                                                               • V přehledu je možné sledovat a zároveň editovat docházku klientů na službu, využití ložnic u pobytových služeb, odebranou stravu. Zároveň můžete znázornit hodiny výkonů, jak byly zaznamenány v jednotlivých dnech v měsíci.
                                                                                                               Použití
                                                                                                               • Měsíční přehled klientů mají k dispozici všichni editoři případů na stránce ‚‚Můj výkaz". Lze mít i oddělenou část Měsíčního přehledu v levém menu (pro zapnutí kontaktujte eQuip podporu).
                                                                                                               Související funkce
                                                                                                               Pokladny
                                                                                                               Popis
                                                                                                               • V systému můžete evidovat libovolné množství pokladen pro sledování pohybů hotovosti klientů.
                                                                                                               • Pro každý pohyb na pokladně můžete tisknout příjmový/výdajový doklad. Jsou k dispozici i celkové pokladní deníky
                                                                                                               • Pokladna může běžet v jednom z režimů: úhradová pokladna, pokladna pro správu financí klientů, depozitní pokladna (propojená s depozitním účtem v bance), provozní pokladna bez vazby na klienty
                                                                                                               Použití
                                                                                                               • Pracovat s pokladnou může uživatel s právem #53 pokladna.
                                                                                                               Související funkce
                                                                                                               Záložka "Přehled depozit"
                                                                                                               Popis
                                                                                                               • Tuto záložku využijete, chcete-li vidět přehled pohybů na depozitním účtu klienta. Jeho příjmy a výdaje z depozitního účtu.
                                                                                                               Související funkce
                                                                                                               Export dat o zaměstnancích do mzdových systémů
                                                                                                               Popis
                                                                                                               • eQuip umožňuje export plánů a pracovních výkazů do těchto personálních a mzdových systémů - Avensio, PERM 3, Gordic, Helios, Pamica
                                                                                                               Použití
                                                                                                               • Data vykazuje personalista s parávem "editor_pracovniku" na stránce "Měsíční výkaz odpracovaných hodin".
                                                                                                               Související funkce
                                                                                                               Pracovníci
                                                                                                               Přehled vykázaných hodin v minulém měsíci
                                                                                                               Popis
                                                                                                               • Na úvodní stránce je k dispozici měsíční přehled hodin všech pracovníků tak, jak byly v podobě výkonů zaznamenány do systému.
                                                                                                               • V přehledu je procentuálně vyjádřen také poměr přímé práce s klientem (PPSK), který udává poměr odchozené docházky pracovníka k vykázaným výkonům. Pokud pracovníci nevyplňují docházku, je použit fond pracovní doby dle úvazku pracovníka.
                                                                                                               Použití
                                                                                                               • Kliknutím na jméno pracovníka se otevře přehled rozložení výkonů pracovníka v uplynulém měsíci.
                                                                                                               Související funkce
                                                                                                               Kartotéka pracovníků
                                                                                                               Popis
                                                                                                               • Systém umožňuje evidenci aktuálních i archivovaných pracovníků organizace a základních informací o nich (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, úvazek apod.)
                                                                                                               Použití
                                                                                                               • Pracovníky může přidávat případně archivovat uživatel s právem ‚‚Editor pracovníků" na záložce ‚‚Pracovníci."
                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                Projekty
                                                                                                                Popis
                                                                                                                • Zadejte do systému vlastní projekty a pracovníky podílející se na projektu a sledujte čas pracovníků vykázaný do projektu.
                                                                                                                • Funkci je možné použít nejen pro evidenci činností v projektu, ale také pokud je potřeba evidovat práci pracovníka bez návaznosti na klienta (administrativa, porada, supervize, zápis výkonů do eQuipu atd.)
                                                                                                                Použití
                                                                                                                • Projekty a jim odpovídající pracovníky zadává administrátor - v menu odkaz "Administrace - Projekty a přiřazení pracovníci".
                                                                                                                • Pracovník, který je přiřazen u nějakého projektu může své aktivity zaznamenat v záložce "Můj výkaz".
                                                                                                                • Výkaz hodin pracovníků na projektu (včetně tisku výkazu projektu) je k dispozici v "Přehledy" nebo "Můj výkaz" u jednotlivých pracovníků.
                                                                                                                Související funkce
                                                                                                                Výkaz práce pracovníka
                                                                                                                Popis
                                                                                                                • Chcete sledovat časové vytížení Vašich pracovníků, použijte Výkaz práce pracovníka graficky v přehledech.
                                                                                                                • Zobrazí se přehled četnosti a času výkonů v jednotlivých měsících v roce a v zadaném období rozložení výkonů v čase.
                                                                                                                Použití
                                                                                                                • Grafický přehled naleznete na stránce "Přehledy".
                                                                                                                Související funkce
                                                                                                                 Dlouhodobé úkoly pracovníků
                                                                                                                 Popis
                                                                                                                 • Na úvodní stránce mohou pracovníci (sami sobě nebo jiným pracovníkům) zadávat úkoly a sledovat jejich plnění.
                                                                                                                 Použití
                                                                                                                 • Dlouhodobé úkoly mohou zadávat všichni uživatelé eQuipu na úvodní stránce.
                                                                                                                 Související funkce
                                                                                                                 Evidence docházky pracovníka
                                                                                                                 Popis
                                                                                                                 • Pracovní výkazy upravené dle požadavků organizace lze tisknout hromadně za všechny pracovníky.
                                                                                                                 • Existuje několik variant pořízení docházky: - záznam přes docházkový terminál - "ruční" zápis příchodu/odchodu - výkaz docházky dle úvazku pracovníka - výkaz docházky dle nastavení směn
                                                                                                                 • eQuip umožňuje evidenci docházky pracovníka a na jejích základě získat pracovní výkaz jako podklad pro mzdy.
                                                                                                                 Použití
                                                                                                                 • Docházka pracovníka je přístupná na stránce "Můj výkaz" pod odkazem "Moje docházka".
                                                                                                                 Související funkce
                                                                                                                 Měsíční (krátkodobý) plán směn
                                                                                                                 Popis
                                                                                                                 • Tato funkce umožňuje plánovat pracovníky na směny a evidovat dovolené pracovníků. Jedná se o další způsob, jak získat na konci měsíce informace o odpracovaných hodinách.
                                                                                                                 • Měsíční plán můžete načíst z dlouhodobého plánu a v daném měsíci upravit směny, které se oproti dlouhodobému plánu liší.
                                                                                                                 • Měsíční plán lze tisknout.
                                                                                                                 Použití
                                                                                                                 • Pracovníky na směny naplánujte na stránce "Plánování služeb" a odkazem "Směny v pracovních skupinách".
                                                                                                                 • Počty hodin směn jsou při plánování porovnávány s fondem pracovní doby.
                                                                                                                 Související funkce
                                                                                                                  Evidence pracovníků a jejich úvazků
                                                                                                                  Popis
                                                                                                                  • eQuip umožňuje přehlednou evidenci úvazků pracovníků organizace.
                                                                                                                  • Pro každého pracovníka lze zadávat jeden či více úvazků na různých pracovních pozicích odpovídajícím pracovní smlouvě.
                                                                                                                  • Úvazky je možné exportovat pro pravidelné výkazy MPSV, na úřady práce atd.
                                                                                                                  Použití
                                                                                                                  • Zadávat a editovat pracovníky a jejich úvazky může uživatel s právem "editorpracovníku"na stránce "Pracovníci"
                                                                                                                  Související funkce
                                                                                                                   Vzdělávání pracovníků
                                                                                                                   Popis
                                                                                                                   • V eQuipu je také možné evidovat školení a supervize pracovníků a výkazy kontrolovat dle zákonných požadavků na vzdělávání pracovníků.
                                                                                                                   • Můžete pracovníkům zadávat akreditovaná školení dle § 111, 116, 117, ale také další vzdělávání, supervize apod.
                                                                                                                   • U akreditovaných vzdělávání systém sleduje, zda dané školení odpovídá typu pracovníka, kterému toto školení zadáváte.
                                                                                                                   Použití
                                                                                                                   • Absolvovaná školení může zadávat pracovníkům uživatel s právem "školení" na stránce "Pracovníci". Vlastní vzdělávání si může evidovat uživatel s právem "školení_správa_osobní" na stránce "Můj výkaz".
                                                                                                                   Související funkce
                                                                                                                    Evidence pracovních cest
                                                                                                                    Popis
                                                                                                                    • eQuip umožňuje evidenci pracovních cest pracovníků organizace.
                                                                                                                    • Pracovník má možnost naplánovat ‚‚Pracovní cestu."
                                                                                                                    Použití
                                                                                                                    • Na stránce ‚‚Pracovníci" - blok ‚‚Cestovní příkazy" - odkaz ‚‚Cestovní příkazy." Po vyplnění cestovních náhrad se objeví odkaz na přidání pracovní cesty přímo u pracovníků na stránce ‚‚Můj výkaz".
                                                                                                                    • Z každé pracovní cesty lze vygenerovat cestovní příkaz a souhrnný seznam všech cest pracovníka.
                                                                                                                    Související funkce
                                                                                                                    Dlouhodobý plán
                                                                                                                    Popis
                                                                                                                    • Vytvořte pro pracovníky dlouhodobý plán směn, stanovte vyrovnávací období.
                                                                                                                    • Hodiny ke konci vyrovnávacího období můžete srovnat vložením doplňkové směny.
                                                                                                                    • Při pravidelném a opakujícím se systému směn zajištěným vždy stejným počtem pracovníků lze využít generátor dlouhodobého plánu. Pomocí generátoru můžete vytvořit dlouhodobý plán na celý rok.
                                                                                                                    Použití
                                                                                                                    • Dlouhodobý plán zadává "plánovač" na stránce "Plánování služeb" odkaz "Dlouhodobý plán".
                                                                                                                    Související funkce
                                                                                                                     Stravenky
                                                                                                                     Popis
                                                                                                                     • eQuip umožňuje evidovat stravenky pracovníků.
                                                                                                                     • Stravenky jsou standardně přidělovány na základě odpracovaných hodin případně se dají pracovníkovi vložit "ručně" v jeho výkazu .
                                                                                                                     • V systému naleznete přehledný seznam pracovníků s nárokovaným počtem stravenek.
                                                                                                                     Použití
                                                                                                                     • Stravenky definujte na stránce "Pracovníci" pod odkazem "Stravenky".
                                                                                                                     Související funkce
                                                                                                                      Nastavení záznamu příchodů/odchodů při použití docházkového terminálu
                                                                                                                      Popis
                                                                                                                      • Při používání docházkového terminálů je možné příchod a odchod pracovníka navázat podle: - směny u pracovníků ve vícesměnném provozu - pracovní doby uvedené na kartě pracovníka - případně nenastavovat - bude zaznamenán skutečný příchod/odchod
                                                                                                                      Použití
                                                                                                                      • Nastavení pro záznam příchodů/odchodů proveďte s online podporou Software Production.
                                                                                                                      Související funkce
                                                                                                                       Lékařské prohlídky zaměstnanců
                                                                                                                       Popis
                                                                                                                       • eQuip umožňuje plánování a záznam lékařských prohlídek zaměstnanců.
                                                                                                                       • Nastavte plánované datum prohlídky a buďte tak prostřednictvím úvodní stránky pravidelně upozorňováni na blížící se termín prohlídky.
                                                                                                                       • Sledujte stav prohlidek (proběhla/neproběhla), upozornění se opět zobrazí na úvodní stránce.
                                                                                                                       Použití
                                                                                                                       • Plánovat a editovat lékařské prohlídky může uživatel s prácem "léařské prohlídky" na stránce "Pracovníci" případně na "kartě pracovníka".
                                                                                                                       Související funkce
                                                                                                                        Export dat o zaměstnancích do mzdových systémů
                                                                                                                        Popis
                                                                                                                        • eQuip umožňuje export plánů a pracovních výkazů do těchto personálních a mzdových systémů - Avensio, PERM 3, Gordic, Helios, Pamica
                                                                                                                        Použití
                                                                                                                        • Data vykazuje personalista s parávem "editor_pracovniku" na stránce "Měsíční výkaz odpracovaných hodin".
                                                                                                                        Související funkce
                                                                                                                        Moduly systému
                                                                                                                        Podporované zaměstnávání

                                                                                                                        Popis
                                                                                                                        • test1
                                                                                                                        • Můžete tak například definovat dodatečné informace na kartě klienta či pracovníka.
                                                                                                                        Související funkce
                                                                                                                         Fáze případu
                                                                                                                         Popis
                                                                                                                         • Systém umožňuje přiřadit ke klientovi tzv.fázi případu (zájemce, čekatel, klient apod), čímž se zpřehlední seznam klientů u organizací s větším počtem klientů.
                                                                                                                         • Fáze umožní sledovat stav klienta v období využívání služby.
                                                                                                                         • Zároveň je možné zvolit výkony, které klienta automaticky převedou do další fáze - např. podání žádosti (zájemce -> žadatel) nebo podpis smlouvy (žadatel -> uživatel) atd.
                                                                                                                         Použití
                                                                                                                         • Fáze případu definuje administrátor na záložce ‚Administrace" - ‚Fáze případu." Zvolením správného typu výkonu může převádět případ klienta do různých fází také běžný uživatel systému e-Quip.
                                                                                                                         Související funkce
                                                                                                                         Kurzy
                                                                                                                         Popis
                                                                                                                         • Účastní se klienti různých kurzů a školení? Zaznamenjte či naplánujte je pomocí funkce Kurzy.
                                                                                                                         • Pro externí lektory lze v eQuipu vytvořit přístup do systému, který je omezen pouze na kurzy. Tito externí spolupracovníci pak mají možnost zadávat kurzy, aniž by měli přístup k osobním údajům o klientech, pracovnících apod.
                                                                                                                         Použití
                                                                                                                         • Přidávat a plánovat kurzy mohou všichni uživatelé v menu pod odkazem Kurzy.
                                                                                                                         • Přístup do systému kurzů pro externí vytváří administrátor v editaci uživatelů zvolením uživatelské skupiny omezený na kurzy PZ.
                                                                                                                         Související funkce
                                                                                                                          Databáze zaměstnavatelů
                                                                                                                          Popis
                                                                                                                          • Pro poskytovatele služby podporované zaměstnávání lze v systému vytvořit databázi zaměstnavatelů včetně kontaktů na ně.
                                                                                                                          • Přehled zaměstnavatelů a kontaktů můžete exportovat a tisknout.
                                                                                                                          • Každý zaměstnavatel má v systému vytvořen detail zaměstnavatele, ve kterém naleznete potřebné informace o něm, a kde je možné zaznamenávat jednání s klienty, popř. přidávat další potřebné kontakty.
                                                                                                                          Použití
                                                                                                                          • Zaměstnavatele může do databáze přidávat i běžný uživatel.
                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                           Jednání
                                                                                                                           Popis
                                                                                                                           • Zaznamenejte komunikaci se zaměstnavatelem pomocí jednání.
                                                                                                                           • K jednání lze zapisovat a přidávat datum a čas jednání, oslovené osoby a kontakty na ně, způsob oslovení a textové poznámky.
                                                                                                                           Použití
                                                                                                                           • Jednání zapisuje editor případu při záznamu výkonu, je ale zapotřebí u výkonu označit možnost se zaměstnavatelem. Při vložení výkonu Vás pak systém automaticky naviguje na záznam jednání.
                                                                                                                           • Přehled jednání lze také sledovat v detailu zamětnavatele.
                                                                                                                           Související funkce
                                                                                                                            PZ - typy výkonů
                                                                                                                            Popis
                                                                                                                            • Součástí modulu pro podporované zaměstnávání jsou přednastavené typy výkonů podle standardů podporovaného zaměstnávání.
                                                                                                                            Použití
                                                                                                                            • Běžný uživatel volí typ výkonu při záznamu podpory klientovi.
                                                                                                                            Související funkce
                                                                                                                             Výkony se zaměstnavatelem, kterým neodpovídá žádné jednání
                                                                                                                             Popis
                                                                                                                             • Pro agentury podporovaného zaměstnávání, které zaznamenávají jednání se zaměstnavateli, je k dispozici přehled výkonů klientů, kterým neodpovídá žádná akce se zaměstnavatelem.
                                                                                                                             Použití
                                                                                                                             • Seznam výkonů naleznete v Přehledech - Přehled výkonů se zaměstnavatelem, kterým neodpovídá žádné jednání.
                                                                                                                             Související funkce
                                                                                                                              Navigace záznamu jednání se zaměstnavatelem při zadávání výkonu
                                                                                                                              Popis
                                                                                                                              • Označíte - li při záznamu výkonu možnost, že byl výkon se zaměstnavatelem, systém automaticky naviguje na přidání jednání se zaměstnavatelem. Lze zadávat jednání, kontakty na zaměstnavatele nebo úplně nového zaměstnavatele.
                                                                                                                              Použití
                                                                                                                              • Jednání se zaměstnavatelem může přidávat i běžný uživatel. Při záznamu výkonu musí být označena možnost se zaměstnavetel.
                                                                                                                              Související funkce
                                                                                                                               eQuip mini
                                                                                                                               Celkové skóre hodnocení klientů
                                                                                                                               Popis
                                                                                                                               • Na základě posuzování míry potřebné podpory získáte celkový přehled skóre hodnocení všech klientů se zařazení do stupňů závislostí podle výsledků hodnocení.
                                                                                                                               Použití
                                                                                                                               • Na stránce "Přehledy" - odkaz "Celkové skóre hodnocení dle kapitol"
                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                               Skóre hodnocení dle kapitol
                                                                                                                               Popis
                                                                                                                               • Lze sledovat skóre hodnocení dle jednotlivých kapitol.
                                                                                                                               Použití
                                                                                                                               • Stránka "Přehledy" - odkaz "Skóre hodnocení dle kapitol"
                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                               Přehled hodnocení kapitol klientů dle okresu
                                                                                                                               Popis
                                                                                                                               • Na základě výsledků lze z programu získat přehledy o tom, jaká bude očekávaná podpora v jednotlivých okresech při transformaci ústavních zařízení.
                                                                                                                               Použití
                                                                                                                               • stránka "Přehledy" - odkaz "Přehled hodnocení kapitol klientů dle okresů"
                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                               Vývoj hodnocení klienta v jednotlivých oblastech podpory
                                                                                                                               Popis
                                                                                                                               • U klientů, kteří mají 2 a více hodnocení lze sledovat vývoj v jednotlivých oblastech podpory.
                                                                                                                               • Při každém dalším hodnocení, jsou jednotlivé položky dotazníku předvyplněny tak, jak byly zadány v předchozím hodnocení, což ušetří práci při opětovném vyplňování celého hodnocení, protože se řeší pouze ty položky, kde došlo ke změně
                                                                                                                               Použití
                                                                                                                               • Stránka "Přehledy" - odkaz "Vývoj hodnocení klienta v jednotlivých oblastech podpory"
                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                               Klienti s neshodou stupně závislosti dle hodnoceni SIS
                                                                                                                               Popis
                                                                                                                               • Tento odkaz poukazuje na klienty s neshodou skutečného stupně závislosti se stupněm závislosti podle výsledků posuzování
                                                                                                                               • Tento údaj může být podkladem při žádosti o přezkum stupně závislosti resp. při žádosti o změnu výše příspěvku
                                                                                                                               Použití
                                                                                                                               • Stránka "Přehledy" - odkaz "Klienti s neshodou stupně závislosti dle hodnoceni SIS"
                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                               Naplňování cílů IP
                                                                                                                               Popis
                                                                                                                               • Na základě vyhodnocení IP získáme přehledy o počtu splněných a nesplněných cílů z již ukončených (zrevidovaných) individuálních plánů v členění podle oblastí sociálního začlenění a s vypočteným podílem splněných cílů.
                                                                                                                               • Současně máme k dispozici grafické znázornění zastoupení jednotlivých oblastí sociálního začleňování a také poměr splněných a nesplněných cílů.
                                                                                                                               Použití
                                                                                                                               • Stránka "Přehledy" - odkaz "Naplňování cílů Individuálních plánů"
                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                               Porovnání cílů Individuálních Plánů se závazkem organizace
                                                                                                                               Popis
                                                                                                                               • Pod tímto odkazem můžeme sledovat, jak korespondují cíle individuálních plánů s veřejným závazkem.
                                                                                                                               • Můžete zde vidět, které cíle individuálních plánů přesahují veřejný závazek organizace, a které oblasti veřejného závazku nejsou obsaženy v individuálních plánech.
                                                                                                                               Použití
                                                                                                                               • Stránka "Přehledy" - odkaz "Porovnání cílů Individuálních Plánů se závazkem organizace"
                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                               TENTO MODUL JIŽ NENÍ VYUŽÍVÁN
                                                                                                                               Popis
                                                                                                                               • Veškeré funkce tohto modulu jsou obsaženy v plné verzi eQuipu. Systém omezený na vybrané funkce již není nabízen.
                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                                Asistence
                                                                                                                                Modul "Asistence"
                                                                                                                                Popis
                                                                                                                                • Modul "Asistence" je šitý na míru asistenčním službám.
                                                                                                                                • Představuje systém, kdy koordinátoři plánují asistence jednotlivým pracovníkům (asistentům).
                                                                                                                                Použití
                                                                                                                                • Pro aktivaci modulu asistence požádejte podporu eQuip.
                                                                                                                                Související funkce
                                                                                                                                 Stránka "Denní přehled"
                                                                                                                                 Popis
                                                                                                                                 • Jedná se o přehled klientů a asistencí, které mají být ve zvoleném dni naplánovány. Asistence jsou řazeny časově tak, jak byly nastaveny v šabloně na týden.
                                                                                                                                 • Koordinátor přiřazuje asistenty k jednotlivým úkonům a vytváří tak rozvrh asistencí. Na denním rozvrhu má k dispozici informace o klientovi a poznámky k jednotlivým asistencím.
                                                                                                                                 • Výběr asistentů je redukován dle předem nastaveného asistenčního času pracovníka případně dle preference pohlaví.
                                                                                                                                 Související funkce
                                                                                                                                  Přehledy a tiskové sestavy asistencí
                                                                                                                                  Popis
                                                                                                                                  • Asistenti mají k dispozici upravenou stránku s rozpisem naplánovaných výkonů.
                                                                                                                                  • eQuip umožní generovat tiskovou sestavu s přehledem asistencí na týden či měsíc s podrobnými pokyny pro asistenty.
                                                                                                                                  • Tiskovou sestavu lze připravit také pro klienta, bude mít přehled, který asistent bude plánované asistence zajišťovat.
                                                                                                                                  Použití
                                                                                                                                  • Přehled asistencí je na adrese www.e-quip.cz/asistent.
                                                                                                                                  Související funkce
                                                                                                                                   Národní databáze
                                                                                                                                   Databáze léků SÚKL
                                                                                                                                   Popis
                                                                                                                                   • V systému je zpracována databáze léků SÚKL. Obsahuje vždy kód léku, sílu, cestu podání, formu balení a počet v balení.
                                                                                                                                   • Vyhledání léků na základě klíčového slova / kódu léku.
                                                                                                                                   Použití
                                                                                                                                   • Databáze léků je k dispozici na stránce v detailu případu klienta ve zdravotní části na záložce "Léky".
                                                                                                                                   Související funkce
                                                                                                                                   Databáze objektů
                                                                                                                                   Popis
                                                                                                                                   • Součástí systému eQuip je aktualizovaná databáze všech objektů v České republice RUIAN.
                                                                                                                                   Použití
                                                                                                                                   • Pomocí databáze UIR-ADR lze vyhledat objekty např. při zadávání adres klientů.
                                                                                                                                   Související funkce
                                                                                                                                    Databáze lékařů
                                                                                                                                    Popis
                                                                                                                                    • V systému je zpracována databáze lékařů v České republice.
                                                                                                                                    Použití
                                                                                                                                    • Podle jména nebo IČP vyhledá a přiřadí ke klientovi uživatel s právem "kontakty" na kartě klienta.
                                                                                                                                    Související funkce
                                                                                                                                    Databáze nutrice
                                                                                                                                    Popis
                                                                                                                                    • V systému je zpracovaná nutriční databáze potravin (www.nutridatabaze.cz).
                                                                                                                                    Použití
                                                                                                                                    • Na stránce "Sklady" - záložka "Skladová karta". Na kartě v záložce "Nutrice" vyhledáním části názvu potraviny lze připojit nutriční hodnoty.
                                                                                                                                    Související funkce
                                                                                                                                     Číselník VZP - Zdravotní pomůcky
                                                                                                                                     Popis
                                                                                                                                     • V systému je zpracován číselník pojišťovny VZP Zdravotních pomůcek v České republice. Je pravidelně aktualizován.
                                                                                                                                     Použití
                                                                                                                                     • Na stránce "Účtování zdravotních služeb" - odkaz "SÚKL - databáze inko pomůcek". Použije se při tvorbě poukazu klienta.
                                                                                                                                     Související funkce
                                                                                                                                     Komunikace a podpora
                                                                                                                                     Komunikace se třetími stranami
                                                                                                                                     Popis
                                                                                                                                     • eQuip umožňuje komunikaci s rodiči či opatrovníky klienta po internetu.
                                                                                                                                     • Rodič či opatrovník získá přihlašovací informace, pod kterými se přihlásí na adrese www.e-quip.cz/opatrovníci do deníku klienta.
                                                                                                                                     • Opatrovník má přehled o událostech v deníku klienta a stejně tak i on může do deníku zapisovat.
                                                                                                                                     Použití
                                                                                                                                     • Přístupové informace pro opatrovníky generuje administrátor na záložce ‚‚Administrace" - ‚‚Generování hesla pro opatrovníky."
                                                                                                                                     Související funkce
                                                                                                                                     Nápověda
                                                                                                                                     Popis
                                                                                                                                     • Nevíte si rady při práci s eQuipem? Zkuste problém vyřešit za pomoci systému uživatelských manuálů a návodů, které krok po kroku popisují funkce a vlastnosti.
                                                                                                                                     • Manuály jsou zpracovány v textové podobě a také ve formě krátkých výukových videí pro ty, kteří se raději dívají a poslouchají.
                                                                                                                                     Použití
                                                                                                                                     • Kompletní systém uživatelských manuálů, metodik a dalších dokumentů je k dispozici na stránce ‚‚Nápověda."
                                                                                                                                     Související funkce
                                                                                                                                      Online podpora
                                                                                                                                      Popis
                                                                                                                                      • Program eQuip je poskytován jako služba na internetu, samozřejmostí je tedy i online podpora (skype, telefonická) ze strany správce eQuipu.
                                                                                                                                      Použití
                                                                                                                                      • Na úvodní stránce systému jsou uvedeny kontakty podpory. Pokud si nevíte rady s nějakým problémem, nebojte se nás kontaktovat, rádi vám ho pomůžeme vyřešit.
                                                                                                                                      Související funkce
                                                                                                                                       Hromadné rozesílání SMS
                                                                                                                                       Popis
                                                                                                                                       • Je možné nastavit systém na rozesílání SMS na zvolené klienty a pracovníky.
                                                                                                                                       Použití
                                                                                                                                       • Organizace využívá svůj mobilní telefon a operačním systémem Android a se svým SMS tarifem.
                                                                                                                                       • Na mobilní telefon se nainstaluje aplikace eQuipu, která zajistí přenos připravených SMS mezi systémem eQuip a bránou SMS v telefonu.
                                                                                                                                       Související funkce
                                                                                                                                        Hromadné rozesílání emailů
                                                                                                                                        Popis
                                                                                                                                        • Funkce mailer umožňuje hromadně rozesílat emaily klientům, pracovníkům organizace, nebo ostatním kontaktům
                                                                                                                                        • Mailer rozlišuje rozpracované projekty (emaily), právě odesílané, a již odeslané projekty. Máte tak k dispozici historii odeslaných emailů)
                                                                                                                                        Použití
                                                                                                                                        • Vytvářet a následně odesílat projekty může uživatel s právem ‚‚Mailer" na stránce ‚‚Kartotéky. "
                                                                                                                                        Související funkce
                                                                                                                                        Autorizované požadavky
                                                                                                                                        Popis
                                                                                                                                        • V případě požadavků na úpravy či nastavení systému, změnu přihlašovacích údajů či uživatelských práv zašlete autorizovaný požadavek. Pracovníci online podpory se s vámi spojí a požadavek vyřeší.
                                                                                                                                        Použití
                                                                                                                                        • Autorizovaný požadavek přidejte pod odkazem "Poslat požadavek na podporu" vlevo dole.
                                                                                                                                        Související funkce
                                                                                                                                         Individuální nastavení systému
                                                                                                                                         Pobočky
                                                                                                                                         Popis
                                                                                                                                         • Pro organizace, které poskytují svoje služby nezávisle na více místech, lze vytvořit v systému pobočky. Tím se zpřehlední celková struktura organizace.
                                                                                                                                         Použití
                                                                                                                                         • Pobočky zakládá provozovatel systému na požádání administrátora.
                                                                                                                                         Související funkce
                                                                                                                                          Individuální nastavení agentury
                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                          • Systém eQuip je aplikace obecně použitelná pro široké spektrum sociálních služeb. Každá služba má své specifické požadavky na vykazování. Poraďte se s našimi konzultanty o optimálním nastavení právě pro typ vaší služby (viz samostatný funkční blok "Individuální nastavení agentury").
                                                                                                                                          • Systém eQuip lze dle potřeb a přání organizace modifikovat.
                                                                                                                                          • Lze použít kompletní nastavení, jaké má např. vaše partnerská organizace, která systém již využívá nebo organizace, která vám systém doporučila.
                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                          • Nastavení a modifikace systému zajišťuje podpora systému eQuip.
                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                          Sdílení Google kalendáře na úvodní stránce eQuipu
                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                          • eQuip umožňuje na úvodní stránce zobrazit google kalendář a nasdílet ho dalším pracovníkům organizace.
                                                                                                                                          • Pomocí google kalendáře můžete plánovat a sdílet události mezi pracovníky.
                                                                                                                                          • Takto lze sdílet na úvodní stránce až čtyři různé kalendáře.
                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                          • Kalendář může nastavit pracovník s právem "google_kalender".
                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                          Nastavení stejné podoby úvodní stránky všem uživatelům
                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                          • Admistrátor může hromadně nastavit podobu úvodní stránky eQuipu všem uživatelům stejně.
                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                          • Hromadné nastavení úvodní stránky provádí administrátor pod odkazem ‚‚Nastavení tabulí" na úvodní straně eQuipu.
                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                          Sdílený disk
                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                          • Pro sdílení většího objemu dat využijte ‚‚Sdílený disk."
                                                                                                                                          • Soubory jsou ukládány do systému Alfresco Share na serveru eQuipu.
                                                                                                                                          • Každý uživatel může ze svého účtu nahrát až 200 MB dat.
                                                                                                                                          • Na disku vytvořte adresářovou strukturu a soubory ukládejte systematicky.
                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                          • Pro nastavení sdíleného disku kontaktujte správce systému. Po nastavení ho mohou používat uživatelé s právem ‚‚Sdílený disk."
                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                          Dodatečné položky výkonu
                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                          • Nad rámec nabídky základních kritérií sledovaných u výkonu lze na požádání nastavit další položky.
                                                                                                                                          • Pomocí dodatečných položek výkonu může organizace sledovat např.: Typ komunikace (osobně, písemně, emailem, telefonicky), počet ujetých kilometrů u dopravy, počet kg prádla u praní, lokalitu apod.)
                                                                                                                                          • Pokud i přes nastavení dodatečných položek chybí nějaké důležité parametry, nyní v systému najdete funkci "Štítky výkonů", pomocí nichž administrátor nastaví vlastní parametry, které chcete sledovat.
                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                          • Dodatečné položky nastavuje správce eQuipu na požádání organizace. V případě zájmu kontaktujte online podporu.
                                                                                                                                          • Definici vlastních parametrů (štítků), může uživatel s administrátorským přístupem v záložce "Administrace"
                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                          Denní kniha
                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                          • Denní kniha je nástroj, kterým můžete sdílet denní záznamy o průběhu služby mezi dalšími pracovníky.
                                                                                                                                          • Záznam do denní knihy lze zapsat ručně případně může být vytvořen z poznámky výkonu nebo deníku klienta. Všechny záznamy pak budou sjednocené na jednom místě.
                                                                                                                                          • Prostřednictvím denní knihy je možné jednoduše zaznamenat docházku a ubytování klientů na službu (noclehárny).
                                                                                                                                          • Záznamy denní knihy můžete tisknout.
                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                          • Pro zobrazení denní knihy v menu kontaktujte online podporu.
                                                                                                                                          • Do denní knihy můžete nahlížet a pracovat se záznamy pomocí práv "denni kniha" a "denni kniha editor"
                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                          Více případů pro jednoho klienta
                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                          • Tato funkce umožňuje evidovat více případů (složek) pro jednoho klienta. Je vhodné ji využít především pro oddělení záznamů, pokud klient využívá více služeb v rámci jedné databáze.
                                                                                                                                          • Do každého případu lze libovolně zvolit jeho editory (pracovníky s přístupem do případu).
                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                          • Funkce více případů není součástí standardní nabídky eQuipu. Pro její zapnutí kontaktujte podporu eQuipu.
                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                          Sledované položky o klientech
                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                          • Každá služba si sama určuje, které informace o klientech bude chtít sledovat. Zároveň je možné volit, které položky budou vyžadovány jako povinné.
                                                                                                                                          • Zvolte, které informace o klientech mají být zobrazeny na přehledu klientů.
                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                          • Kartu klienta nastavte s podporou eQuip, viditelné položky na přehledu případů může nastavit administrátor pod symbolem "ozubeného kolečka" vpravo nahoře.
                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                           Skryté položky v menu
                                                                                                                                           Popis
                                                                                                                                           • Požádejte o skrytí těch položek v nabídce menu, které nevyužíváte. Tím se zpřehlední prostředí aplikace.
                                                                                                                                           Použití
                                                                                                                                           • Položky v menu může skrýt podpora eQuip.
                                                                                                                                           Související funkce
                                                                                                                                            Specifická nastavení pro jednotlivé části systému
                                                                                                                                            Popis
                                                                                                                                            • v eQuipu existuje celá řada různých nastavení, která jsou specifická pro jednotlivé provozy služeb (sociální, zdravotní, personální, stravovací část, účtování a depozita).
                                                                                                                                            • Kontaktujte podporu eQuip a projděte možnosti systému v rámci implementačních schůzek před "ostrým" spuštěním systému.
                                                                                                                                            Použití
                                                                                                                                            • Nastavuje podpora eQuip.
                                                                                                                                            Související funkce
                                                                                                                                             Zabezpečený přístup do systému pomocí bezpečnostního certifikátu
                                                                                                                                             Popis
                                                                                                                                             • Pokud chcete ještě více zabezpečit data v systému a omezit pracovníkům přístup z jakéhokoliv počítače, požádejte o zapnutí přístupu prostřednictvím bezpečnostního certifikátu.
                                                                                                                                             • Přístup do eQuipu bude možný pouze z těch zařízení, ve kterých bude nainstalován certifikát.
                                                                                                                                             Použití
                                                                                                                                             • Požádejte online podporu o heslo potřebné k instalaci certifikátu.
                                                                                                                                             Související funkce
                                                                                                                                              Zabezpečený přístup s využitím IP adres
                                                                                                                                              Popis
                                                                                                                                              • Přístup do systému je možný omezit také na základě IP adresy sítě. Jednotliví uživatelé systému se pak budou moct přihlásit pouze z počítačů umístěných v budovách organizace.
                                                                                                                                              Použití
                                                                                                                                              • Omezení nastavuje podpora eQuip. Připravte si IP adresy (případně rozsah adres) počítačů, na kterých mají pracovníci vstupovat do systému.
                                                                                                                                              Související funkce
                                                                                                                                               Vykazování podpory
                                                                                                                                               Potvrzování plánovaných výkonů
                                                                                                                                               Popis
                                                                                                                                               • Funkce slouží pro vykazování pravidelně opakujících se činností u klienta.
                                                                                                                                               • Pracovníci potvrzují výkony, které jim byly naplánovány. Touto funkcí se zkrátí doba vykazování záznamů.
                                                                                                                                               • Pracovník bude moci naplánovaný výkon upravit a potvrdit. V případě, že výkon neproběhl, pracovník ho může označit jako zrušený.
                                                                                                                                               Použití
                                                                                                                                               • Výkony potvrzují běžní uživatelé na záložce "Můj výkaz".
                                                                                                                                               • Vykázané výkony je možné zpětně editovat.
                                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                                                Projekty
                                                                                                                                                Popis
                                                                                                                                                • Zadejte do systému vlastní projekty a pracovníky podílející se na projektu a sledujte čas pracovníků vykázaný do projektu.
                                                                                                                                                • Funkci je možné použít nejen pro evidenci činností v projektu, ale také pokud je potřeba evidovat práci pracovníka bez návaznosti na klienta (administrativa, porada, supervize, zápis výkonů do eQuipu atd.)
                                                                                                                                                Použití
                                                                                                                                                • Projekty a jim odpovídající pracovníky zadává administrátor - v menu odkaz "Administrace - Projekty a přiřazení pracovníci".
                                                                                                                                                • Pracovník, který je přiřazen u nějakého projektu může své aktivity zaznamenat v záložce "Můj výkaz".
                                                                                                                                                • Výkaz hodin pracovníků na projektu (včetně tisku výkazu projektu) je k dispozici v "Přehledy" nebo "Můj výkaz" u jednotlivých pracovníků.
                                                                                                                                                Související funkce
                                                                                                                                                Pohyb materiálu spojený s vykázaným výkonem
                                                                                                                                                Popis
                                                                                                                                                • eQuip umožňuje sledovat pohyb definovaného materiálu (například injekční stříkačky, obvazy). Budete pak moci jednoduše sledovat materiál u jednotlivých klientů.
                                                                                                                                                • Při zápisu podpory pomocí výkonů, můžete zaznamenávat příjem a výdej tohoto materiálu.
                                                                                                                                                • K dispozici jsou přehledy pohybu materiálu, například kolik bylo za určité období vydáno zdravotního materiálu a kolik se ho vrátilo.
                                                                                                                                                Použití
                                                                                                                                                • Administrátor vytvoří dle potřeby organizace typy materiálů a k jednotlivým typům výkonu přiřadí ty materiály, které s výkonem souvisí.
                                                                                                                                                • Nejde o plnohodnotný sklad, sledování pohybu materiálu neřeší příjemky, výdejky, není znám stav zásob apod. Pro tyto funkce použijte sklady.
                                                                                                                                                Související funkce
                                                                                                                                                Výkony s časovou kolizí
                                                                                                                                                Popis
                                                                                                                                                • Pokud u výkonů sledujete čas "Od - Do" systém sleduje, zda nebylo klientovi nebo pracovníkovi zapsáno ve stejném časovém úseku více výkonů. Systém na to upozorní při vkládání výkonu.
                                                                                                                                                Použití
                                                                                                                                                • Přehled výkonů s časovou kolizí včetně možnosti úpravy časů je k dispozici v "Přehledy" pod odkazem "Výkony s časovou kolizí", kde je možné také kolize opravit.
                                                                                                                                                Související funkce
                                                                                                                                                 Uzávěrka vykazování podpory klientům
                                                                                                                                                 Popis
                                                                                                                                                 • Systém umožňuje uzavření docházky a vykazování výkonů pro klienty na zvolené období (jeden měsíc).
                                                                                                                                                 • Po uzavření již není možné do vykázané podpory zasahovat a tím ovlivňovat vykazování nebo účtování pro daný měsíc.
                                                                                                                                                 • Uzavření měsíce lze zrušit, pokud jsou nutné opravy. Po opravách je možné znovu odeslat výkazy nebo přeúčtovat služby.
                                                                                                                                                 • Při větších opravách, lze hromadně otevírat více období a do rozsahu celého roku.
                                                                                                                                                 Použití
                                                                                                                                                 • Uzávěrky má k dispozici uživatel s právy #126 výjimečný editor výkonů uzávěrky, #17 účtování
                                                                                                                                                 Související funkce
                                                                                                                                                 Záznam výkonů pomocí čtečky čárových kódů
                                                                                                                                                 Popis
                                                                                                                                                 • Čtečka slouží pro offline evidenci výkonů. Výkony načtete pomocí knihy čárových kódů, kterou lze vytisknout ze systému. Po ukončení vykazování nahrajete výkony jednotlivým klientům do systému eQuip.
                                                                                                                                                 • Čtečky je možné použít na vykazování výkonů zdravotní i sociální péče.
                                                                                                                                                 • Při převodu výkonů ze čtečky do systému, je možné pracovat s různými variantami záznamu času výkonu či jeho délky.
                                                                                                                                                 Použití
                                                                                                                                                 • Evidovat výkony čtečkou čárových kódů může sociální i zdravotní pracovník.
                                                                                                                                                 Související funkce
                                                                                                                                                  Podezřelé výkony
                                                                                                                                                  Popis
                                                                                                                                                  • eQuip umožňuje zobrazit výkony, které mají podezřelé hodnoty (např.výkony bez uvedeného pracovníka, individuální výkony s větším počtem pracovníků atd). V případě, že hodnoty výkony odpovídají skutečnosti, lze toto podezření ignorovat a výkony se již nebudou zobrazovat jako podezřelé.
                                                                                                                                                  Použití
                                                                                                                                                  • Pracovník je upozorňován na úvodní stránce eQuip, tabulkou "Upozornění".
                                                                                                                                                  Související funkce
                                                                                                                                                   eQuip zápisník
                                                                                                                                                   Popis
                                                                                                                                                   • eQuip zápisník je mobilní aplikace pro operační systém Android, která umožňuje vykazovat poskytnutou podporu v terénu.
                                                                                                                                                   • Výkony lze vykazovat bez připojení k internetu. Pro jejich přesunutí do systému se musí mobilní zařízení připojit k internetu, a data jednoduše odeslat.
                                                                                                                                                   • Tuto funkci využívají obvykle terénní služby, které potřebují zapisovat výkony ve chvíli, kdy nemají přístup k internetu.
                                                                                                                                                   Použití
                                                                                                                                                   • Po stažení aplikace do mobilního telefonu může funkci využít každý pracovník.
                                                                                                                                                   • Pracovník musí předem stáhnout aktuální data do mobilního telefonu, aby bylo možné záznamy vykazovat offline.
                                                                                                                                                   Související funkce
                                                                                                                                                    Můj výkaz
                                                                                                                                                    Popis
                                                                                                                                                    • ‚‚Můj výkaz" představuje stránku pracovníka, kde jsou systematicky umístěny důležité odkazy, které běžný uživatel potřebuje pro vkládání veškerých záznamů do eQuipu.
                                                                                                                                                    • Ze stránky ‚Můj výkaz" je možné: - Potvrzovat nebo rušit naplánované výkony - Zaznamenávat denní aktivity do projektů - Přidávat individuální a skupinové výkony - Použít přednastavené šablonové výkony - Plánovat výkony - Rezervovat bloky času do rozvrhu pracovníka - Zaznamenávat docházku klientů - Zaznamenávat vlastní docházku (příchody - odchody) - Objednávat a vykazovat stravu klientů a pracovníků - Hromadně zaznamenávat zprávy do deníků klientů - Sledování svých IP - Zobrazení lékařských prohlídek pracovníků - Evidovat školení pracovníků
                                                                                                                                                    Použití
                                                                                                                                                    • Na stránku "Můj výkaz" mají přístup všichni uživatelé.
                                                                                                                                                    • Přihlášený pracovník vidí pouze své vlastní záznamy.
                                                                                                                                                    • Pracovníci s právem "editor_pracovnika" se mohou přepínat na záznamy ostatních pracovníků a kontrolovat jejich záznamy.
                                                                                                                                                    Související funkce
                                                                                                                                                    Použití šablonových výkonů
                                                                                                                                                    Popis
                                                                                                                                                    • Šablonové výkony výrazně usnadňují záznam poskytnuté podpory. Jsou použitelné prakticky pro všechny typy sociálních služeb, kde se různé činnosti s klienty pravidelně opakují.
                                                                                                                                                    • Šablonové výkony si organizace definuje. Typ výkonu doplní o jeho parametry, minimálně o čas trvání, ale jsou k dispozici všechny parametry. Jakoby výkon chtěla vykázat, ale jen ho připraví jako šablonu pro budoucí vykázání.
                                                                                                                                                    • Šablonových výkonů může být libovolné množství. Stejné typy výkonů definované pro jednoho klienta, pro více klientů, s různými časy trvání, určené pro konkrétní klienty nebo pro různé pracovníky apod.
                                                                                                                                                    • Funkce umožňuje vykazovat veškerou poskytnutou podporu z jediného místa (stránky) v systému.
                                                                                                                                                    • Šablony výkonů je možné vykázat v jeden i více dnů najednou. Určit si konkrétní datumy kdy má být podpora zapsána nebo definovat kontinuální časové období.
                                                                                                                                                    • Při vykázání nadefinovaných šablonových výkonů lze dodatečně ručně do parametrů výkonů zasahovat a změnit je na jiné.
                                                                                                                                                    • Pracovník si může pro přehlednost zobrazit jen výkony, které jsou součástí plánu péče klienta.
                                                                                                                                                    Použití
                                                                                                                                                    • Šablonové výkony může definovat uživatel s právem "šablonové výkony". Používat je pak mohou všichni uživatelé eQuipu.
                                                                                                                                                    • Vykázané výkony lze zpětně editovat.
                                                                                                                                                    Související funkce
                                                                                                                                                     Hromadné vykázání šablonového výkonu dle odebrané stravy
                                                                                                                                                     Popis
                                                                                                                                                     • Tato funkce umožní hromadně vykázat pro zvolené klienty v období šablonový výkon na základě objednané či odebrané stravy. Můžete si takto ulehčit výkazy rutinních úkonů spojených se stravováním (dovoz oběda, podání stravy, umytí jídlonosičů apod.).
                                                                                                                                                     Použití
                                                                                                                                                     • Hromadně vykazovat výkon dle stravy může uživatel s právem "S plánovač" po převzetí tohoto oprávnění.
                                                                                                                                                     Související funkce
                                                                                                                                                     Anonymní podpora
                                                                                                                                                     Popis
                                                                                                                                                     • Záložka "Anonymní podpora" slouží pro rychlou evidenci poskytnuté podpory anonymním klientům.
                                                                                                                                                     • Tuto funkci využijí především služby jako je Odborné sociální poradenství, Telefonická krizová pomoc, Linka důvěry a pod.
                                                                                                                                                     • Po přidání záznamu se automaticky vytvoří anonymní případ klienta bez nutnosti vyplňování karty klienta.
                                                                                                                                                     Použití
                                                                                                                                                     • Přístup k záložce má každý pracovník.
                                                                                                                                                     • Pro zapnutí záložky kontaktujte podporu eQuipu.
                                                                                                                                                     Související funkce
                                                                                                                                                      Hromadné vykázání šablonového výkonu dle docházky na kurzy
                                                                                                                                                      Popis
                                                                                                                                                      • Je to způsob vykazování výkonů spojený s vykazováním docházky. Využije se tam, kde poskytuje služba vzdělávání klientů ve formě kurzů.
                                                                                                                                                      • Tato funkce umožní hromadně vykázat pro zvolené klienty v období šablonový výkon na základě jejich docházky na kurz.
                                                                                                                                                      Použití
                                                                                                                                                      • Vykazování kurzů a docházky na kurzy může pracovník s právem "kurzy".
                                                                                                                                                      Související funkce
                                                                                                                                                       Vykázání šablonového výkonu záznamem docházky
                                                                                                                                                       Popis
                                                                                                                                                       • Funkce je vhodná pro služby, které řeší docházku klienta na službu spolu s konkrétními výkony.
                                                                                                                                                       • Pokud jsou s docházkou klienta spojené nějaké pravidelné úkony, můžou se tyto úkony navázat na docházku, a při vyplnění docházky se výkony automaticky zaznamenají.
                                                                                                                                                       • Například noclehárny, při příchodu klienta na nocleh se zapíše jeho docházka, ubytuje se na lůžku a zapíše se poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
                                                                                                                                                       Použití
                                                                                                                                                        Související funkce
                                                                                                                                                         Základní vykazování podpory výkony
                                                                                                                                                         Popis
                                                                                                                                                         • Základní varianta vykazování v systému eQuip je uložení poskytnuté podpory (výkonu) k případu klienta.
                                                                                                                                                         • Záznam výkonu obsahuje všechny jeho parametry, jako je název (typ výkonu), čas trvání, podrobný popis, zda šlo o přímou práci s klientem, na jakém místě byl poskytnut, atd. V systému je možné v základu každý výkon doplnit více než 15-ti parametry. A podle potřeb organizace tyto parametry rozšířit o desítky dalších.
                                                                                                                                                         • Jeden výkon je možné poskytnout skupině klientů. Také ho může klientovi nebo klientům poskytnout více pracovníků organizace. Systém automaticky časy podpory rozpočítá.
                                                                                                                                                         • Uložené výkony jsou základním podkladem pro veškeré přehledy a statistiky podpory, včetně účtování pro klienty.
                                                                                                                                                         • Tento záznam je využitelný především pro výkaz takových činností, které se v režimu klienta pravidelně neopakují a které jsou poskytování nárazově. Pravidelné a opakující se činnosti pomáhá snadno vykazovat "šablonový výkon".
                                                                                                                                                         • Vykázané výkony lze běžně zpětně editovat i mazat. Systém nabízí možnost na určené období tyto zásahy zablokovat.
                                                                                                                                                         Použití
                                                                                                                                                         • Zápis výkonů patří mezi základní možnosti práce všech uživatelů systému.
                                                                                                                                                         • Typy výkonu definuje administrátor organizace.
                                                                                                                                                         Související funkce
                                                                                                                                                          Sety šablonových výkonů
                                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                                          • Pro snadnější výběr šablonových výkonů k vykázání je k dispozici možnost si nadefinovat jejich množiny / sety.
                                                                                                                                                          • Set může obsahovat libovolné množství šablonových výkonů, ze všech služeb organizace. Počet nadefinovaných setů není omezen.
                                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                                          • Sety šablonových výkonů může definovat uživatel s právem "šablonové výkony". Používat je pak mohou všichni uživatelé eQuipu.
                                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                                           Stránka Můj výkaz
                                                                                                                                                           Můj výkaz
                                                                                                                                                           Popis
                                                                                                                                                           • ‚‚Můj výkaz" představuje stránku pracovníka, kde jsou systematicky umístěny důležité odkazy, které běžný uživatel potřebuje pro vkládání veškerých záznamů do eQuipu.
                                                                                                                                                           • Ze stránky ‚Můj výkaz" je možné: - Potvrzovat nebo rušit naplánované výkony - Zaznamenávat denní aktivity do projektů - Přidávat individuální a skupinové výkony - Použít přednastavené šablonové výkony - Plánovat výkony - Rezervovat bloky času do rozvrhu pracovníka - Zaznamenávat docházku klientů - Zaznamenávat vlastní docházku (příchody - odchody) - Objednávat a vykazovat stravu klientů a pracovníků - Hromadně zaznamenávat zprávy do deníků klientů - Sledování svých IP - Zobrazení lékařských prohlídek pracovníků - Evidovat školení pracovníků
                                                                                                                                                           Použití
                                                                                                                                                           • Na stránku "Můj výkaz" mají přístup všichni uživatelé.
                                                                                                                                                           • Přihlášený pracovník vidí pouze své vlastní záznamy.
                                                                                                                                                           • Pracovníci s právem "editor_pracovnika" se mohou přepínat na záznamy ostatních pracovníků a kontrolovat jejich záznamy.
                                                                                                                                                           Související funkce
                                                                                                                                                           Měsíční přehled klientů
                                                                                                                                                           Popis
                                                                                                                                                           • Měsíční přehled klientů představuje přehlednou tabulku odebraných služeb všech klientů ve zvoleném měsíci.
                                                                                                                                                           • V přehledu je možné sledovat a zároveň editovat docházku klientů na službu, využití ložnic u pobytových služeb, odebranou stravu. Zároveň můžete znázornit hodiny výkonů, jak byly zaznamenány v jednotlivých dnech v měsíci.
                                                                                                                                                           Použití
                                                                                                                                                           • Měsíční přehled klientů mají k dispozici všichni editoři případů na stránce ‚‚Můj výkaz". Lze mít i oddělenou část Měsíčního přehledu v levém menu (pro zapnutí kontaktujte eQuip podporu).
                                                                                                                                                           Související funkce
                                                                                                                                                           Evidence pracovních cest
                                                                                                                                                           Popis
                                                                                                                                                           • eQuip umožňuje evidenci pracovních cest pracovníků organizace.
                                                                                                                                                           • Pracovník má možnost naplánovat ‚‚Pracovní cestu."
                                                                                                                                                           Použití
                                                                                                                                                           • Na stránce ‚‚Pracovníci" - blok ‚‚Cestovní příkazy" - odkaz ‚‚Cestovní příkazy." Po vyplnění cestovních náhrad se objeví odkaz na přidání pracovní cesty přímo u pracovníků na stránce ‚‚Můj výkaz".
                                                                                                                                                           • Z každé pracovní cesty lze vygenerovat cestovní příkaz a souhrnný seznam všech cest pracovníka.
                                                                                                                                                           Související funkce
                                                                                                                                                           Výkazy do projektů
                                                                                                                                                           Popis
                                                                                                                                                           • Pokud je pracovník přiřazen v projektu (viz. "Projekty" ve funkčním bloku "Pracovníci"), může přímo ze stránky "Můj výkaz" zaznamenávat aktivity v projektech a ty v případě potřeby tisknout.
                                                                                                                                                           Související funkce
                                                                                                                                                            Skladové hospodářství
                                                                                                                                                            Pohyb materiálu spojený s vykázaným výkonem
                                                                                                                                                            Popis
                                                                                                                                                            • eQuip umožňuje sledovat pohyb definovaného materiálu (například injekční stříkačky, obvazy). Budete pak moci jednoduše sledovat materiál u jednotlivých klientů.
                                                                                                                                                            • Při zápisu podpory pomocí výkonů, můžete zaznamenávat příjem a výdej tohoto materiálu.
                                                                                                                                                            • K dispozici jsou přehledy pohybu materiálu, například kolik bylo za určité období vydáno zdravotního materiálu a kolik se ho vrátilo.
                                                                                                                                                            Použití
                                                                                                                                                            • Administrátor vytvoří dle potřeby organizace typy materiálů a k jednotlivým typům výkonu přiřadí ty materiály, které s výkonem souvisí.
                                                                                                                                                            • Nejde o plnohodnotný sklad, sledování pohybu materiálu neřeší příjemky, výdejky, není znám stav zásob apod. Pro tyto funkce použijte sklady.
                                                                                                                                                            Související funkce
                                                                                                                                                            Sklady
                                                                                                                                                            Popis
                                                                                                                                                            • Evidence skladů umožňuje sledovat pohyb (příjem a výdej) jednotlivých skladových položek. Takovými položkami mohou být např. potraviny, oblečení, hygienické pomůcky, kompenzační pomůcky, chemické prostředky, ochranné prostředky apod. Každý sklad lze rozdělit na podsekce a určit u něho DPH.
                                                                                                                                                            • Sklady lze propojit s modulem "Stravování" (viz manuál v nápovědě eQuipu).
                                                                                                                                                            • Ve skladu ochranných prostředků lze sledovat vydané ochranné pomůcky konkrétnímu pracovníkovi.
                                                                                                                                                            • Pro sklad kompenzačních pomůcek lze nastavit speciální funkci Výpůjčky, pokud je organizace chce evidovat.
                                                                                                                                                            • U skladu je možné přednastavit DPH dle platné legislativy, které se bude předvyplňovat při zakládání nové skladové karty.
                                                                                                                                                            • Pro každý sklad je možné vytvořit omezení přístupu pro konkrétní pracovníky, kteří nemají mít právo k určitému typu skladu přistupovat i když mají přístup do skladu v uživatelských právech.
                                                                                                                                                            • Vydané ochranné pomůcky lze sledovat přímo na kartě pracovníka společně s údajem, kdy má pracovník nárok na další ochrannou pomůcku.
                                                                                                                                                            • Sklad, který se nepoužívá lze archivovat. Z archivu lze zpětně obnovit.
                                                                                                                                                            Použití
                                                                                                                                                            • Se sklady může pracovat uživatel s právem Sklady.
                                                                                                                                                            • Pro nastavení skladu jako půjčovny je nutné požádat podporu o nastavení této funkce. U skladové karty musí být měrná jednotka vedena v ks.
                                                                                                                                                            Související funkce
                                                                                                                                                            Sklady - Výpůjčky
                                                                                                                                                            Popis
                                                                                                                                                            • Sklad také může fungovat jako půjčovna (např. kompenzační pomůcky) pro klienty.
                                                                                                                                                            • U karet s kusovým množstvím se nastaví příznak pro půjčení. Karta se pak zobrazí v záložce "Půjčování", pokud má organizace výpůjčky nastaveny. Každé takové kartě lze přiřadit v poli "Popis" inventurní číslo a je u ní evidována Historie půjčování.
                                                                                                                                                            • Při půjčování položky klientovi se předvyplní číslo smlouvy dle čísla jednacího, které je evidované u klienta. Dále je možné zadat cenu za půjčení (za den, za měsíc) a zaevidovat i kauci, pokud je požadována.
                                                                                                                                                            • U každé výpůjčky klienta lze vystavit pokladní doklad za výpůjčku v daném měsíci. Organizace může mít svůj vlastní pokladní doklad.
                                                                                                                                                            • V záložce "Historie půjčování" lze vygenerovat různé výstupy: Přehled výpůjček za období, Roční přehled výpůjček, Historie půjčování za daný měsíc, Statistika za období Každý výstup je vygenerován do souboru typu Excel a lze pak upravovat.
                                                                                                                                                            Použití
                                                                                                                                                            • Organizace musí mít nastaveno právo pro půjčování ve skladu. Skladová karta musí mít příznak pro půjčování (přiznak lze nastavit pouze pro měrnou jednotku ks).
                                                                                                                                                            • Z každé výpůjčky lze vytvořit výkon u klienta. Organizace musí mít toto právo nastaveno.
                                                                                                                                                            • Výpůjčku je možné zadat v části "Sklady" - záložka "Půjčování".
                                                                                                                                                            Související funkce
                                                                                                                                                             Dodavatelé - kontakty
                                                                                                                                                             Popis
                                                                                                                                                             • Skladové hospodářství umožňuje evidenci dodavatelů jednotlivých skladů a skladových položek.
                                                                                                                                                             Použití
                                                                                                                                                             • Dodavatele je možné zadat v části "Sklady" - záložka "Dodavatelé". Takto založený dodavatel je uložený v části "Kartotéky" odkaz "Seznam kontaktů".
                                                                                                                                                             Související funkce
                                                                                                                                                              Pohyby skladu
                                                                                                                                                              Popis
                                                                                                                                                              • Každý pohyb (příjemka, výdejka) má svoje identifikační číslo dokladu. Ke každému pohybu na skladě je možné generovat a tisknout příjmové a výdajové doklady a dle zvoleného fitru nastavit různé náhledy na data. Také lze vystavit likvidační výdejku a tisknout k ní protokol.
                                                                                                                                                              • Příjemky a výdejky jsou evidované vždy v časové posloupnosti. Nejdříve musí být vytvořena příjemka a teprve potom výdejka dané skladové položky. Nelze vydávat záporné množství. Příjemky se po uložení vždy připíší automaticky na sklad, výdejky se ze skladu odepisují manuálně, až po jejich úpravě.
                                                                                                                                                              • K jednotlivým příjemkám i výdejkám lze hromadně přidat číslo faktury. Seznam příjemek nebo výdejek můžete získat výstupem do programu Excel. Ve vygenerovaném souboru si pak můžete data upravovat.
                                                                                                                                                              • U skladu je možné provádět uzávěrku -lze ji kdykoli zpětně zrušit, slouží pro uzamknutí již uložených záznamů.
                                                                                                                                                              • Inventura skladu se provádí pomocí inventurní výdejky, kdy se celý sklad vyskladní do nuly a následně se zaskladní inverturní příjemkou skutečné množství skladových položek ve skladu. Bilance inventury porovná inventurní pohyby a vypíše rozdíly.
                                                                                                                                                              • Z každého skladu lze vygenerovat výkaz za dané období pro účetnictví (počáteční stav, příjmy, výdeje a konečný stav)
                                                                                                                                                              Použití
                                                                                                                                                              • S pohyby skladu může pracovat uživatel s právem Sklady.
                                                                                                                                                              • Příjemky a výdejky je možné zadat v části "Sklady" - záložka "Pohyby skladu".
                                                                                                                                                              Související funkce
                                                                                                                                                               Skladové karty
                                                                                                                                                               Popis
                                                                                                                                                               • Skladové karty jsou vždy vázány na určitý typ skladu. Karta není společná pro více skladů. V daném skladu může být u karty měněna podsekce skladu.
                                                                                                                                                               • U každé nové karty je přednastaveno DPH dle typu skladu. Pokud je zadána jednotka množství v kusech, lze vyplnit hodnotu pro její přepočet do jiné měrné jednotky. Pokud se u karty zadá minimální množství na skladě, lze jednoduše chybějící množství k dokoupení vygenerovat pomocí nákupního seznamu.
                                                                                                                                                               • Zadání hodnoty v poli Zaokrouhlení na výdejkách slouží k jednoduššímu vyplňování množství surovin při výdeji, kdy se množství vydávaných skladových položek zaokrouhlí ve výdejce najednou.
                                                                                                                                                               • Ke každé skladové kartě typu potravina po jejím uložení lze zadat alergeny a nutriční hodnoty. Alergeny jsou tištěny na jídelním lístku. Nutriční hodnoty lze sledovat při sestavování jídelníčku.
                                                                                                                                                               • U karet s kusovým množstvím, lze nastavit příznak pro půjčení. Karta se pak zobrazí v záložce "Půjčování", pokud má organizace výpůjčky nastaveny.
                                                                                                                                                               • Při jakémkoli příjmu skladové položky na sklad se její cena vypočítá metodou vážený aritmetický průměr klouzavý. Při výdeji nelze cenu aktualizovat, vydává se vždy za aktuální průměrnou cenu.
                                                                                                                                                               • Skladová karta má evidovanou historii pohybu. Historii lze zjednodušit skrytím uzavřených měsíců. Historii lze vytisknout do souboru pdf.
                                                                                                                                                               • Seznam skladových karet je možné exportovat do excelu případně tisknout jako PDF dokument.
                                                                                                                                                               Použití
                                                                                                                                                               • Se skladovými kartami může pracovat uživatel s právem Sklady.
                                                                                                                                                               • Skladovou kartu je možné zadat v části "Sklady" - záložka "Skladové karty".
                                                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                                                                Nakládová střediska účetnictví
                                                                                                                                                                Popis
                                                                                                                                                                • Pro každý sklad je možné definovat různá nákladová střediska účetnictví.
                                                                                                                                                                • Při ručně tvořené výdejce je možné si vybrat určité nákladové středisko, na které bude hodnota výdejky připsána. Lze vygenerovat přehledy výdejek pro vybrané nákladové středisko se skladovými kartami i bez nich.
                                                                                                                                                                Použití
                                                                                                                                                                • Nákladové středisko je možné zadat v části "Sklady" - záložka "Nákladová střediska účetnictví".
                                                                                                                                                                • Výkaz nákladového střediska je možné vygenerovat v části "Sklady" - záložka "Pohyby skladu" - odkaz "Vyýkazy pro účetnictví".
                                                                                                                                                                Související funkce
                                                                                                                                                                 Zdravotní část
                                                                                                                                                                 Zdravotní případ
                                                                                                                                                                 Záložka "Deník"
                                                                                                                                                                 Popis
                                                                                                                                                                 • Deník klienta slouží pro sdílení důležitých informací mezi pracovníky starajících se o stejného klienta.
                                                                                                                                                                 • Upozornění na nově vytvořené události se zobrazuje na úvodní stránce. Uživatel má ihned po přihlášení přehled o nových událostech. Pracovník může potvrdit přečtení zprávy.
                                                                                                                                                                 • Události se mohou vytvářet "ručním" zadáním v deníku klienta nebo propsáním poznámky z výkonu do deníku.
                                                                                                                                                                 • Při vkládání události do detailu deníku je možné omezit oprávnění přístupu uživatelů k jednotlivých záznamům.
                                                                                                                                                                 • Události v deníku klienta je možné zveřejnit pro opatrovníky.
                                                                                                                                                                 • Deník klienta je možné tisknout.
                                                                                                                                                                 Použití
                                                                                                                                                                 • Zápis do deníku klienta provádí editor případu v detailu na záložce "Deník" nebo přes záložku v levém menu "Můj výkaz".
                                                                                                                                                                 Související funkce
                                                                                                                                                                 Záložka "Dokumenty"
                                                                                                                                                                 Popis
                                                                                                                                                                 • Klientovi je možné do systému přidávat různé typy dokumentů (doc, docx, pdf, zip, rar, txt, xls, xlsx).
                                                                                                                                                                 • Přes funkci only office je možné editovat dokumenty online.
                                                                                                                                                                 • Pokud má organizace připravené šablony dokumentů, můžete tyto dokumenty generovat na této stránce.
                                                                                                                                                                 Použití
                                                                                                                                                                 • Přidávat dokumenty včetně přidělení či omezení přístupů k těmto dokumentům může editor případu na záložce "Dokumenty" v detailu případu klienta.
                                                                                                                                                                 Související funkce
                                                                                                                                                                 Záložka "Nutrice"
                                                                                                                                                                 Popis
                                                                                                                                                                 • Evidence nutričních hodnot klienta a zhodnocení jeho nutričního stavu.
                                                                                                                                                                 • Výpočet BMI nebo alternativně Mini Nutritional Assessment.
                                                                                                                                                                 • Hodnocení nutrice, hmotnosti a výšky klienta, příjem a vylučování stravy a diety.
                                                                                                                                                                 • Hromadný přehled hmotnosti klientů za období.
                                                                                                                                                                 • Grafy vývoje hmotnosti za období.
                                                                                                                                                                 • Tiskové sestavy nutričního přehledu s procentuálním vyjádřením příbytku či úbytku váhy.
                                                                                                                                                                 • Diety se dále používají v sekci "Stravování".
                                                                                                                                                                 Použití
                                                                                                                                                                 • Evidovat nutrici může pracovník s přístupem do případu klienta v detailu případu klienta ve zdravotní i sociální části pod záložkou "Nutrice".
                                                                                                                                                                 Související funkce
                                                                                                                                                                 Anamnéza
                                                                                                                                                                 Popis
                                                                                                                                                                 • Záznam zdravotního stavu klienta při jeho příjmu do zařízení buď pomocí textového pole nebo pomocí přednastavených formulářů šetření (Fyziologické funkce, Barthel test, Šetření rizika pádu, Šetření rizika vzniku dekubitu, Hodnocení nutrice, Významný handicap, Bolest, Kompenzační pomůcky, Alergie, Očkování).
                                                                                                                                                                 • Jednotlivá šetření zaznamenaná v anamnéze lze pak dále v systému evidovat a sledovat u klienta vývoj šetřením zjištěného zdravotního problému.
                                                                                                                                                                 • Tisk anamnézy a možnost promítnutí jejích informací do tisků kompletní zdravotní dokumentace.
                                                                                                                                                                 Použití
                                                                                                                                                                 • Anamnézy může v systému zaznamenávat zdravotní pracovník s právem "zdravotník" v detailu případu klienta ve zdravotní části pod záložkou "Anamnéza".
                                                                                                                                                                 Související funkce
                                                                                                                                                                  Léky - medikace
                                                                                                                                                                  Popis
                                                                                                                                                                  • Medikace klienta s využitím databáze SÚKL + evidence léků mimo databázi SÚKL.
                                                                                                                                                                  • Automatický propis léků se zadanou medikací do realizace ošetřovatelské péče.
                                                                                                                                                                  • Tiskové sestavy ‚‚Medikační list" a ‚‚Týdenní medikace".
                                                                                                                                                                  • Tisk receptů.
                                                                                                                                                                  • Skladové zásoby klienta a upozornění na docházející léky.
                                                                                                                                                                  • Evidence předepisujícího lékaře dle IČP z databáze lékařů u každého léku klienta.
                                                                                                                                                                  • Import doplatků za léky ze souboru, který poskytuje lékárna.
                                                                                                                                                                  Použití
                                                                                                                                                                  • Evidovat a upravovat léky může pracovník s právem ‚‚léky správa" v detailu případu klienta ve zdravotní části pod záložkou "Léky".
                                                                                                                                                                  • Pro zdravotního pracovníka existuje i varianta práva jen s náhledem léků.
                                                                                                                                                                  Související funkce
                                                                                                                                                                  Žádanka
                                                                                                                                                                  Popis
                                                                                                                                                                  • "Žádanka" slouží k elektronické evidenci poukazu na péči, kterou klientovi předepisuje lékař.
                                                                                                                                                                  • Na"Žádance" je plánována klientům péče (výkony) dle lékařem předepsané frekvence a četnosti.
                                                                                                                                                                  • Kopírování "Žádanky" za jednoho nebo více klientů na nové období včetně plánu péče.
                                                                                                                                                                  • Tisk "Žádanky" pro jednoho nebo více klientů.
                                                                                                                                                                  • Evidence žádanek a výkonů z nehrazené péče.
                                                                                                                                                                  Použití
                                                                                                                                                                  • Zadávat a upravovat "Žádanku" může zdravotní pracovník s právem "žádanka správa" v detailu případu klienta ve zdravotní části pod záložkou "Žádanky".
                                                                                                                                                                  • Pro zdravotního pracovníka existuje i varianta práva jen s náhledem žádanky.
                                                                                                                                                                  Související funkce
                                                                                                                                                                   Ošetřovatelský plán
                                                                                                                                                                   Popis
                                                                                                                                                                   • Evidence ošetřovatelského plánu klienta ručním zadáním do textového pole nebo volbou ošetřovatelské diagnózy ze seznamu a následně vyplněním přednastaveného formuláře.
                                                                                                                                                                   • Ošetřovatelské diagnózy může každý uživatel systému vydefinovat sám nebo využít již přednastaveného seznamu. Přednastavený seznam diagnóz lze také individuálně upravovat a přidávat vlastní položky.
                                                                                                                                                                   • Vyhodnocení a kopírování ošetřovatelského plánu na další období.
                                                                                                                                                                   • Tisk ošetřovatelského plánu.
                                                                                                                                                                   Použití
                                                                                                                                                                   • Ošetřovatelský plán může v systému zaznamenávat zdravotní pracovník s právem ‚zdravotník" v detailu případu klienta ve zdravotní části pod záložkou "Ošetřovatelský plán".
                                                                                                                                                                   Související funkce
                                                                                                                                                                    Výkony
                                                                                                                                                                    Popis
                                                                                                                                                                    • Výkon je 1 záznam zdravotní péče poskytnuté klientovi. Výkon obsahuje naplánovaného pracovníka, krátký popis, datum, čas započetí, délku výkonu a poznámku.
                                                                                                                                                                    • Výkony slouží jako podklad k vytvoření dávek pro vyúčtování pojišťovnám, pro tisk "Realizace ošetřovatelského plánu" a pro další zdravotní dokumentaci.
                                                                                                                                                                    • Propis léků do poznámek výkonů dle nastaveného dávkování.
                                                                                                                                                                    • Propis zaznamenaných fyziologických funkcí, příjmů/výdejů tekutin do poznámek výkonů.
                                                                                                                                                                    • Poznámka výkonu slouží k záznamu textu realizace (jinak záznamu "frází") popisujícího použitý materiál či postup ošetření klienta. Záznam textu lze provést ručně, kopírovat z předchozího dne nebo použít Vámi přednastavené obecné šablony či individuální šablony klienta.
                                                                                                                                                                    • Tiskové sestavy tzv. "Realizace ošetřovatelského plánu" s číslováním řádků - tisk za jednoho klienta nebo více klientů za volitelné období.
                                                                                                                                                                    Použití
                                                                                                                                                                    • Záznam nejčastěji probíhá formou potvrzování naplánovaných výkonů (rozvrhových výkonů) na stránce "Můj výkaz". V ojedinělých případech je prováděn záznam v detailu případu ve zdravotní části pod záložkou "výkony" přidáváním individuálních výkonů.
                                                                                                                                                                    • Zadávat a editovat zdravotní výkony může zdravotní pracovník, který je editorem případu a má zároveň právo "zdravotník".
                                                                                                                                                                    Související funkce
                                                                                                                                                                     Šetření
                                                                                                                                                                     Popis
                                                                                                                                                                     • Přednastavené formuláře šetření, které vás provedou celým záznamem a umožní vám sledovat zdravotní stav klienta a jeho případné potřeby a omezení v průběhu péče: Dekubity, Pády, Barthel, Bolest, Pomůcky, Významný handicap, Fyziologické funkce, Alergie, Očkování, Alzheimer, Převazy (Dekubity/Defekty, rány/Dermatitidy, vyrážky).
                                                                                                                                                                     • Šetření dekubitů a pádů umožňuje vyhodnocovat i rizika možného vzniku.
                                                                                                                                                                     • Dekubity, Pády a Barthel test vyhodnocují i skóre, které udává jaká omezení a handicapy klient má a jaká péče je případně potřebná.
                                                                                                                                                                     • Ostatní formuláře šetření specifické pouze pro některé odbornosti: Podpora zdraví, Vnímání a poznávání, Bezpečnost - ochrana, Neuromentální index, Paliativní škála funkční zdatnosti (PPS) - Palliative Performance Scale, Používané přístroje, Škála distresu pro pacienty s demencí (MSSE) - Mini-Suffering State Examination, Škála hodnocení závažnosti symptomů (ESAS) - Edmonton Symptom Assesment Scale, Test funkční míry nezávislosti (FIM) - Functional Independent Measure, Test kognitivních funkcí (MMSE) - Mini Mental State Exam, Hodnocení stupně dehydratace.
                                                                                                                                                                     • Tiskové sestavy pro každé šetření za zvolené období a promítnutí jejích informací do tisků kompletní zdravotní dokumentace.
                                                                                                                                                                     Použití
                                                                                                                                                                     • Šetření může v systému zaznamenávat zdravotní pracovník s právem ‚zdravotník" v detailu případu klienta ve zdravotní části pod záložkou "Šetření".
                                                                                                                                                                     Související funkce
                                                                                                                                                                      Hospitalizace
                                                                                                                                                                      Popis
                                                                                                                                                                      • Evidence hospitalizací klienta a tisk jejich přehledu.
                                                                                                                                                                      • Hospitalizace lze také zaznamenat vytvořením překladové zprávy.
                                                                                                                                                                      Použití
                                                                                                                                                                      • Hospitalizace může evidovat jakýkoliv pracovník s právem "editor případu" v detailu případu klienta ve zdravotní části pod záložkou "Hospitalizace".
                                                                                                                                                                      Související funkce
                                                                                                                                                                       EPI záchvaty
                                                                                                                                                                       Popis
                                                                                                                                                                       • Záznam prodělaných epileptických záchvatů klienta.
                                                                                                                                                                       • K dispozici je přednastavený formulář, který vás provede celým záznamem.
                                                                                                                                                                       • Tisková sestava záznamu s volbou období tisku.
                                                                                                                                                                       Použití
                                                                                                                                                                       • Zadávat záznamy o epileptických záchvatech do systému mohou všichni editoři případu klienta (sociální i zdravotní pracovníci) v detailu případu klienta ve zdravotní části pod záložkou "EPI záchvaty".
                                                                                                                                                                       Související funkce
                                                                                                                                                                        Prohlídky
                                                                                                                                                                        Popis
                                                                                                                                                                        • Záznam plánovaných prohlídek klienta s volbou lékaře a možností propsání záznamu do "Denní knihy".
                                                                                                                                                                        • Měsíční přehled absolvovaných prohlídek.
                                                                                                                                                                        Použití
                                                                                                                                                                        • Prohlídky může evidovat jakýkoliv pracovník s právem "editor případu" v detailu případu klienta ve zdravotní části pod záložkou "Prohlídky".
                                                                                                                                                                        Související funkce
                                                                                                                                                                         Inkontinenční pomůcky
                                                                                                                                                                         Popis
                                                                                                                                                                         • Systém obsahuje číselník pojišťovny VZP Zdravotních pomůcek v České republice.
                                                                                                                                                                         • Poukazy na inkontinenční pomůcky pro klienty na určité období. Možnost zadat hromadně za více klientů.
                                                                                                                                                                         • Sklad inkontinenčních pomůcek klienta. Upozornění na docházející zásoby klienta.
                                                                                                                                                                         • Elektronické objednávky přímo prostřednictvím eQuipu. U objednávek lze sledovat jejich stav. Nutnost registrovat dodavatele.
                                                                                                                                                                         • Tiskové sestavy poukazů.
                                                                                                                                                                         Použití
                                                                                                                                                                         • Evidovat inkontinenční pomůcky a tvořit poukazy může zdravotní pracovník s právem "inkontinenční pomůcky správa" v detailu případu klienta ve zdravotní části pod záložkou "Inkontinenční pomůcky".
                                                                                                                                                                         • Řešit elektronické objednávky inkontinenčních pomůcek může zdravotní pracovník s právem "inkontinenční pomůcky správa objednávek".
                                                                                                                                                                         Související funkce
                                                                                                                                                                          Rozvrh
                                                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                                                          • Rozvrh zobrazuje seznam naplánovaných zdravotních výkonů z žádanky, tzv. rozvrhové výkony.
                                                                                                                                                                          • Rozvrhový výkon obsahuje naplánovaného pracovníka, krátký popis, datum, čas započetí, délku výkonu a poznámku.
                                                                                                                                                                          • Rozvrhové výkony jsou nabídnuty naplánovanému pracovníkovi k potvrzení na stránce "Můj výkaz".
                                                                                                                                                                          • Na stránce "Rozvrh" lze naplánované rozvrhové výkony editovat a mazat.
                                                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                                                          • Editovat a mazat rozvrhové výkony na stránce "Rozvrh" může zdravotní pracovník, který je editorem případu a má zároveň právo "zdravotník".
                                                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                                                          Plánování a vykazování zdravotní péče
                                                                                                                                                                          Vykazování výkonů čtečkou čárových kódů.
                                                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                                                          • Umožňuje vykázat zdravotní výkony klientovi pomocí přenosné čtečky čárových kódů bez nutnosti rozplánování výkonů jednotlivým pracovníkům.
                                                                                                                                                                          • Tisk seznamu čárových kódů pro jednotlivé klienty dle jeho plánu výkonů žádanky.
                                                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                                                          • Používat čtečkou čárových kódů může jakýkoliv pracovník s přístupem do systému. Nahrávat výkony ze čtečky do systému může pracovník s právem "plánovač", "equipClient " a "equipClient_zdravotni_vykazy". Nahrátí výkonů ze čtečky je k dispozici v menu pod položkou "Plánování služeb".
                                                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                                                           Rozplánování výkonů jednotlivým pracovníkům metodou "Týmové plánování podpory"
                                                                                                                                                                           Popis
                                                                                                                                                                           • Rozplánování rozvrhových výkonů (plán péče) zvolených klientů jednotlivým pracovníkům (zdravotním sestrám), kteří výkon skutečně prováděli, k potvrzení.
                                                                                                                                                                           • Plánování je prováděno v denním režimu, kdy se do časové osy přidají bloky pracovníků ručně nebo dle naplánovaných směn a poté je možné těmto pracovníkům na konkrétní časy vkládat výkony jednotlivých klientů.
                                                                                                                                                                           • Časovou osou nastavenou po 10 minutách je pro plánování zdravotních výkonů zajištěno, aby nedocházelo k časovým kolizím.
                                                                                                                                                                           • Automatické rozplánování výkonů, kdy systém sám rozmístí výkony jednotlivým pracovníkům.
                                                                                                                                                                           • Možnost rozplánování dne dle zvoleného předchozího dne
                                                                                                                                                                           • Tisk denního plánu jednotlivých pracovníků.
                                                                                                                                                                           • Hromadný tisk plánu dne všech naplánovaných pracovníků.
                                                                                                                                                                           Použití
                                                                                                                                                                           • Používat týmové plánování podpory může pracovník s právem "planovac". Týmové plánování podpory je k dispozici v menu pod položkou "Plánování služeb".
                                                                                                                                                                           Související funkce
                                                                                                                                                                           Plán rozvrhových výkonů žádanky
                                                                                                                                                                           Popis
                                                                                                                                                                           • Plánování rozvrhových výkonů v různých režimech - na konkrétní dny, každodenně, v pracovní dny, obden, či sudé nebo liché týdny, ale také na konkrétní časy nebo do časových bloků. Naplánování pracovníků na plánované výkony. Připojení poznámek péče (texty realizace - "fráze") na plánované výkony pomocí přednastavených šablon / ručního vepsání do poznámky.
                                                                                                                                                                           • Z plánu péče jsou vytvořeny rozvrhové výkony dle předepsané frekvence a četnosti.
                                                                                                                                                                           • Plán péče se propisuje do tisku žádanky (poukazu péče).
                                                                                                                                                                           Použití
                                                                                                                                                                           • Plánovat výkony žádanky může zdravotnický pracovník s právem "zadanka_sprava" v detailu případu klienta pod zdravotní části v záložce "Žádanky".
                                                                                                                                                                           Související funkce
                                                                                                                                                                            Rozplánování výkonů jednotlivým pracovníkům metodou "Zvolit klienty, kterým jsem se věnoval"
                                                                                                                                                                            Popis
                                                                                                                                                                            • Rozplánování rozvrhových výkonů (plán péče) zvolených klientů jednotlivým pracovníkům (zdravotním sestrám), kteří výkon skutečně prováděli, k potvrzení.
                                                                                                                                                                            • Systém automaticky rozhodne o pořadí výkonů u jednotlivých klientů a rozplánuje výkony časově po 10 minutách, aby nedošlo k časovým kolizím a výkony na sebe časově navazovali.
                                                                                                                                                                            • Pro službu domácí péče (terénní službu) je možné v případě potřeby nastavit časovou režii, která se automaticky započítá při změně adresy po přejezdu k dalšímu klientovi.
                                                                                                                                                                            Použití
                                                                                                                                                                            • Použít nástroj pro rozplánování zdravotních výkonů může zdravotní pracovník s právem "zdravotník" a "planovac" na stránce "Můj výkaz".
                                                                                                                                                                            Související funkce
                                                                                                                                                                             Potvrzování naplánovaných výkonů - tvorba realizace
                                                                                                                                                                             Popis
                                                                                                                                                                             • Na stránce "Můj výkaz" potvrzuje plánované výkony (rozvrhové výkony) pracovník, který je na tyto výkony naplánován. Tím jsou vytvořeny výkony (realizace), které slouží k tisku dokumentace (realizace ošetřovatelského plánu) a k tvorbě dávek pro vyúčtování pojišťovnám.
                                                                                                                                                                             • Na stránce "Můj výkaz" doplňuje pracovník k naplánovaným výkonům poznámky péče (texty realizace - "fráze") pomocí přednastavených šablon / vložením poznámky z časově posledního výkonu /ručním vepsáním.
                                                                                                                                                                             • Na stránce "Můj výkaz" dochází po potvrzení naplánovaných výkonů k automatickému propisu léků dle zadané medikace v záložce "Léky" v detailu případu klienta v jeho zdravotní části. Ruční úprava vkládaných léků či vložení příležitostné medikace.
                                                                                                                                                                             • Zrušení naplánovaných výkonů s popsáním důvodu zrušení v poznámce. Obnovení zrušených výkonů.
                                                                                                                                                                             • Úprava parametrů již potvrzených výkonů na stránce "Můj výkaz": přidání / odebrání pracovníka, poznámka výkonu, čas, datum, vložené léky.
                                                                                                                                                                             Použití
                                                                                                                                                                             • Potvrzovat naplánované výkony může pracovník s právem "zdravotník", "vykony_pridat_upravit_mazat" a "editor_pripadu". Potvrzování naplánovaných výkonů je k dispozici na stránce "Můj výkaz".
                                                                                                                                                                             Související funkce
                                                                                                                                                                              Rozplánování výkonů jednotlivým pracovníkům metodou "Plánování tras ošetřovatelek"
                                                                                                                                                                              Popis
                                                                                                                                                                              • Vytvoření trasy a rozplánování denního harmonogramu rozvrhových výkonů (plán péče) klientů jednotlivým pracovníkům pomocí mapy. Nutnost zadání adresy klienta. Specifické pro terénní zdravotní služby.
                                                                                                                                                                              • Vytvořením plánu trasy z mapy se naplánované výkony (rozvrhové výkony) klientů seřadí časově a nabídnou se pracovníkovi k potvrzení na stránce "Můj výkaz".
                                                                                                                                                                              • Zadání počátečního času a časové režie, která se připočítá ke každé cestě. Zadání výchozího bodu pracovníka dle jeho adresy / adresy pracovní skupiny / "kliknutím do mapy".
                                                                                                                                                                              • Vložení naplánovaného klienta do trasy pomocí "kliknutí" do mapy (vložení nejbližšího klienta od posledního v trase.) / kliknutím ze seznamu klientů / vyhledáním klienta dle jména.
                                                                                                                                                                              • Přednastavení plánu trasy zkopírováním z jiného již naplánovaného dne.
                                                                                                                                                                              • Tisk plánu trasy s mapou / bez mapy.
                                                                                                                                                                              • Tisk denního plánu podpory za jednoho klienta / hromadně za vybrané klienty.
                                                                                                                                                                              Použití
                                                                                                                                                                              • Používat plánování tras ošetřovatelek může pracovník s právem "planovac". Plánování tras ošetřovatelek je k dispozici v menu pod položkou "Plánování služeb" a "Zdravotní účtování".
                                                                                                                                                                              Související funkce
                                                                                                                                                                               Rozvrh
                                                                                                                                                                               Popis
                                                                                                                                                                               • Rozvrh zobrazuje seznam naplánovaných zdravotních výkonů z žádanky, tzv. rozvrhové výkony.
                                                                                                                                                                               • Rozvrhový výkon obsahuje naplánovaného pracovníka, krátký popis, datum, čas započetí, délku výkonu a poznámku.
                                                                                                                                                                               • Rozvrhové výkony jsou nabídnuty naplánovanému pracovníkovi k potvrzení na stránce "Můj výkaz".
                                                                                                                                                                               • Na stránce "Rozvrh" lze naplánované rozvrhové výkony editovat a mazat.
                                                                                                                                                                               Použití
                                                                                                                                                                               • Editovat a mazat rozvrhové výkony na stránce "Rozvrh" může zdravotní pracovník, který je editorem případu a má zároveň právo "zdravotník".
                                                                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                                                                               Vykazování dekurzu
                                                                                                                                                                               Popis
                                                                                                                                                                               • Záznam dekurzu na stránce "Můj výkaz" - krátký popis, pracovník (který dekurz zaznamenal), datum, čas, zobrazení seznamu předchozích dekurzů (období zobrazení dle individuálního nastavení), poznámka.
                                                                                                                                                                               • Denní seznam zaznamenaných dekurzů. Filtr na klienta pro zobrazení seznamu.
                                                                                                                                                                               • Výkaz dekurzu i přes záložku "Výkony" v detailu případu klienta ve zdravotní části.
                                                                                                                                                                               Použití
                                                                                                                                                                               • Vykazovat dekurz může pracovník s právem "zdravotník", "vykony_pridat_upravit_mazat" a "editor_pripadu". Vykazování dekurzu je k dispozici na stránce "Můj výkaz" a v detailu případu klienta ve zdravotní části.
                                                                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                                                                                Zdravotní dokumentace
                                                                                                                                                                                Tisk realizace ošetřovatelského plánu
                                                                                                                                                                                Popis
                                                                                                                                                                                • Tisková sestava zrealizovaných výkonů s texty realizace a podpisem sestry. Tisk za zvolené období (i časově).
                                                                                                                                                                                • Tisk hrazených a nehrazených výkonů. Tisk dekurzů.
                                                                                                                                                                                • Tisk realizace ošetřovatelského plánu s číslováním řádků individuálně za jednoho klienta nebo hromadně za zvolené klienty.
                                                                                                                                                                                Použití
                                                                                                                                                                                • Generovat a tisknout realizaci ošetřovatelského plánu je možné v detailu případu, v jeho zdravotní části, pod symbolem "tiskárny". Může jej provádět zdravotní pracovník s právem "zdravotník".
                                                                                                                                                                                Související funkce
                                                                                                                                                                                 Tisk zdravotní dokumentace
                                                                                                                                                                                 Popis
                                                                                                                                                                                 • Kompletní tisková sestava zdravotních informací klienta. Tisk za zvolené období.
                                                                                                                                                                                 • Sestava obsahuje informace o poslední aktuální žádance, ošetřovatelském plánu či kompletní informace o nutriční dokumentaci.
                                                                                                                                                                                 • Vložení vybraných (lze uživatelsky provést výběr) zdravotních informací o klientovi zaznamenaných v systému. Volbu zdravotních informací lze provést velmi podrobně. Například u dekubitu lze zvolit tisk jeho zaznamenaného vývoj za konkrétní období. Podobně lze toto nastavit i u dalších vybraných zdravotních záznamů.
                                                                                                                                                                                 Použití
                                                                                                                                                                                 • Generovat a tisknout zdravotní dokumentaci je možné v detailu případu, v jeho zdravotní části, pod symbolem "tiskárny". Může jej provádět zdravotní pracovník s právem "zdravotník".
                                                                                                                                                                                 Související funkce
                                                                                                                                                                                  Překladová / propouštěcí zpráva (průvodní list klienta)
                                                                                                                                                                                  Popis
                                                                                                                                                                                  • Tisková sestava zprávy pro překlad klienta k hospitalizaci. Vložení vybraných (lze uživatelsky provést výběr) zdravotních informací o klientovi zaznamenaných v systému. Jako jsou například diagnózy, anamnézy, medikace, šetření nebo i kontakty klienta.
                                                                                                                                                                                  • Automatické vytvoření záznamu o hospitalizaci klienta v systému při generování překladové zprávy.
                                                                                                                                                                                  • Volba přepnutí překladové zprávy na zprávu pro převoz klienta rychlou záchranou pomocí. V tomto případě se automaticky předvolí pouze ty zdravotní informace, které jsou potřebné a vyžadované pro tento převoz.
                                                                                                                                                                                  Použití
                                                                                                                                                                                  • Generovat a tisknout překladovou zprávu je možné v detailu případu, v jeho zdravotní části, pod symbolem "tiskárny". Může jej provádět zdravotní pracovník s právem "zdravotník".
                                                                                                                                                                                  Související funkce
                                                                                                                                                                                   Příkaz ke zdravotnímu transportu
                                                                                                                                                                                   Popis
                                                                                                                                                                                   • Příkaz ke zdravotnímu transportu do již předtištěného originálního tiskopisu od VZP.
                                                                                                                                                                                   • Případně kompletní vytvoření tiskové sestavy příkazu.
                                                                                                                                                                                   Použití
                                                                                                                                                                                   • Generovat a tisknout příkaz ke zdravotnímu transportu může zdravotní pracovník s právem "zdravotník".
                                                                                                                                                                                   Související funkce
                                                                                                                                                                                    Tisk anamnézy
                                                                                                                                                                                    Popis
                                                                                                                                                                                    • Tisk vybraných záznamů (PDF / WORD) anamnézy nebo tisk záznamů anamnézy za zvolené období.
                                                                                                                                                                                    Použití
                                                                                                                                                                                    • Generovat a tisknout anamnézu je možné v detailu případu, v jeho zdravotní části, pod záložkou "Anamnéza". Může jej provádět zdravotní pracovník s právem "zdravotník".
                                                                                                                                                                                    Související funkce
                                                                                                                                                                                     Tisk ošetřovatelského plánu
                                                                                                                                                                                     Popis
                                                                                                                                                                                     • Tisk ošetřovatelského plánu (PDF /WORD) i se záznamem jeho vyhodnocení.
                                                                                                                                                                                     Použití
                                                                                                                                                                                     • Generovat a tisknout ošetřovatelský plán je možné v detailu případu, v jeho zdravotní části, pod záložkou "Ošetřovatelský plán". Může jej provádět zdravotní pracovník s právem "zdravotník".
                                                                                                                                                                                     Související funkce
                                                                                                                                                                                      Tisk medikačního listu
                                                                                                                                                                                      Popis
                                                                                                                                                                                      • Tisk medikačního listu (PDF / WORD) aktuálně ke konkrétnímu dni
                                                                                                                                                                                      • Promítnutí síly léku, poznámky u léku, poznámky ke změně medikace a alergie na léky do tiskové sestavy medikačního listu.
                                                                                                                                                                                      Použití
                                                                                                                                                                                      • Generovat a tisknout medikační list je možné v detailu případu, v jeho zdravotní části, pod záložkou "Léky". Může jej provádět zdravotní pracovník s právem "zdravotník" a "léky správa".
                                                                                                                                                                                      Související funkce
                                                                                                                                                                                       Tisk nutričního přehledu
                                                                                                                                                                                       Popis
                                                                                                                                                                                       • Tisk kompletního přehled o nutričních záznamech klienta (PDF / WORD) za období. Včetně historie vývoje výšky a váhy včetně grafu, BMI, hodnocení nutrice, příjem jídal a tekutin a v neposlední řade i vylučování.
                                                                                                                                                                                       • Možnost tisku dekubitů nebo alergií.
                                                                                                                                                                                       Použití
                                                                                                                                                                                       • Generovat a tisknout nutriční přehled je možné v detailu případu, v jeho zdravotní části, pod záložkou "Nutrice". Může jej provádět zdravotní pracovník s právem "zdravotník".
                                                                                                                                                                                       Související funkce
                                                                                                                                                                                        Tisk šetření
                                                                                                                                                                                        Popis
                                                                                                                                                                                        • Tisk záznamů jednotlivých šetření včetně historie vývoje zaznamenaného zdravotního problému.
                                                                                                                                                                                        • Doplnění dalších souvisejících zdravotních informací ze záznamů klienta do tiskových sestav šetření.
                                                                                                                                                                                        Použití
                                                                                                                                                                                        • Generovat a tisknout jednotlivá šetření je možné v detailu případu, v jeho zdravotní části, pod záložkou "Šetření". Může jej provádět zdravotní pracovník s právem "zdravotník".
                                                                                                                                                                                        Související funkce
                                                                                                                                                                                         Léky
                                                                                                                                                                                         Databáze léků SÚKL
                                                                                                                                                                                         Popis
                                                                                                                                                                                         • V systému je zpracována databáze léků SÚKL. Obsahuje vždy kód léku, sílu, cestu podání, formu balení a počet v balení.
                                                                                                                                                                                         • Vyhledání léků na základě klíčového slova / kódu léku.
                                                                                                                                                                                         Použití
                                                                                                                                                                                         • Databáze léků je k dispozici na stránce v detailu případu klienta ve zdravotní části na záložce "Léky".
                                                                                                                                                                                         Související funkce
                                                                                                                                                                                         Databáze lékařů
                                                                                                                                                                                         Popis
                                                                                                                                                                                         • V systému je zpracována databáze lékařů v České republice.
                                                                                                                                                                                         Použití
                                                                                                                                                                                         • Podle jména nebo IČP vyhledá a přiřadí ke klientovi uživatel s právem "kontakty" na kartě klienta.
                                                                                                                                                                                         Související funkce
                                                                                                                                                                                         Naúčtování doplatku za léky klienta
                                                                                                                                                                                         Popis
                                                                                                                                                                                         • Systém umožňuje naúčtovat klientovi zadané doplatky za léky.
                                                                                                                                                                                         • Pro automatizované zapsání doplatků za léky je k dispozici možnost importu souboru z vaší lékárny.
                                                                                                                                                                                         Použití
                                                                                                                                                                                         • Hromadné zaúčtování lze provést přes menu "Účtování služeb" -> "Zaúčtování léků"
                                                                                                                                                                                         Související funkce
                                                                                                                                                                                         Léky - medikace
                                                                                                                                                                                         Popis
                                                                                                                                                                                         • Medikace klienta s využitím databáze SÚKL + evidence léků mimo databázi SÚKL.
                                                                                                                                                                                         • Automatický propis léků se zadanou medikací do realizace ošetřovatelské péče.
                                                                                                                                                                                         • Tiskové sestavy ‚‚Medikační list" a ‚‚Týdenní medikace".
                                                                                                                                                                                         • Tisk receptů.
                                                                                                                                                                                         • Skladové zásoby klienta a upozornění na docházející léky.
                                                                                                                                                                                         • Evidence předepisujícího lékaře dle IČP z databáze lékařů u každého léku klienta.
                                                                                                                                                                                         • Import doplatků za léky ze souboru, který poskytuje lékárna.
                                                                                                                                                                                         Použití
                                                                                                                                                                                         • Evidovat a upravovat léky může pracovník s právem ‚‚léky správa" v detailu případu klienta ve zdravotní části pod záložkou "Léky".
                                                                                                                                                                                         • Pro zdravotního pracovníka existuje i varianta práva jen s náhledem léků.
                                                                                                                                                                                         Související funkce
                                                                                                                                                                                         Objednávky a naskladnění léků
                                                                                                                                                                                         Popis
                                                                                                                                                                                         • Tvorba hromadné objednávky (přehled o potřebné objednávce léků) dle aktuálního stavu zásob léků a jejich nastaveném dávkování u jednotlivých klientů.
                                                                                                                                                                                         • Příjem objednávky po fyzickém dodání léků z lékárny (před přijetím, úprava množství jednotlivých léků dle skutečně dodaného množství). Poté systém automaticky navýší stavy zásob léků jednotlivých klientů.
                                                                                                                                                                                         • Tiskové sestavy receptů (PDF / WORD) a tisk přehledu pro lékaře.
                                                                                                                                                                                         Použití
                                                                                                                                                                                         • Evidovat objednávky léků může zdravotnický pracovník s právem "léky správa objednávek" pod položkou "Účtování zdravotních služeb" v menu systému v odstavci "Léky".
                                                                                                                                                                                         Související funkce
                                                                                                                                                                                          Inkontinenční pomůcky
                                                                                                                                                                                          Číselník VZP - Zdravotní pomůcky
                                                                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                                                                          • V systému je zpracován číselník pojišťovny VZP Zdravotních pomůcek v České republice. Je pravidelně aktualizován.
                                                                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                                                                          • Na stránce "Účtování zdravotních služeb" - odkaz "SÚKL - databáze inko pomůcek". Použije se při tvorbě poukazu klienta.
                                                                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                                                                          Poukazy na inkontinenční pomůcky
                                                                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                                                                          • Poukaz na inkontinenční pomůcky pro klienta lze vytvořit na určité období. Inkontinenční pomůcky se vybírají z číselníku od VZP s importovanými cenami.
                                                                                                                                                                                          • Poukazy lze vytvořit hromadně dle předchozích objednávek. U každého takto vytvořeného poukazu klienta se vyplní platnost nového poukazu.
                                                                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                                                                          • V záložce "Účtování zdravotních služeb", část "Inkontinenční pomůcky" - může s ní pracovat pracovník s právem do zdravotní části klienta.
                                                                                                                                                                                          • Klient musí mít zadanou zdravotní pojišťovnu a musí být zadán i ošetřující lékař, který pomůcky předepisuje ("Karta klienta, záložka "Kontakty").
                                                                                                                                                                                          • V případě používání skladu inkontinenčních pomůcek, musí mít organizace nastaveno právo "inkontinenční pomůcky"
                                                                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                                                                           Objednávky - tvorba, přehled a příjem
                                                                                                                                                                                           Popis
                                                                                                                                                                                           • Objednávku lze vytvořit pro konkrétního klienta nebo lze vytvořit objednávku hromadnou pro více klientů najednou. Do každé objednávky se vyberou právě platné poukazy.
                                                                                                                                                                                           • Při vytváření objednávky se vybere dodavatel, možnost pro vytvoření sestavy štítků (po balení, po kartonech). K vytvářené objednávce lze dodatečně přidat další poukaz.
                                                                                                                                                                                           • Ceny pomůcek v objednávce se změní po vybrání konkrétního dodavatele v objednávce. Pokud má dodavatel více variant pomůcek, nabídnou se k výběru jejich katalogová čísla.
                                                                                                                                                                                           • Ve vytvořené objednávce lze před jejím odesláním provádět změny - smazat poukazy, měnit množství, vybrat jiné katalogové číslo pomůcky. Po odeslání objednávky se změny musí konzultovat přímo s dodavatelem.
                                                                                                                                                                                           • Po dodání pomůcek lze objednávku přijmout, zapsat přijaté množství každé pomůcky a evidovat tak virtuální skladě u každého klienta.
                                                                                                                                                                                           • Objednávku na léčebnou a ortopedickou pomůcku lze vytisknout ve formátu pdf nebo word.
                                                                                                                                                                                           • Pro lékaře je možné vytisknout celkový přehled pomůcek.
                                                                                                                                                                                           • Pro dodavatele lze vytisknout štítky na balení pro každou objednávku.
                                                                                                                                                                                           Použití
                                                                                                                                                                                           • Poukaz může vytvořit pracovník s právem do zdravotní části klienta. Pomůcky se vybírají dle stupně inkontinence u klienta.
                                                                                                                                                                                           • Ceny pomůcek se nabízejí z číselníku dodaných dodavateli inkontinenčních pomůcek. Ceník je pravidelně aktualizován.
                                                                                                                                                                                           Související funkce
                                                                                                                                                                                            Dodavatelé zdravotnického materiálu - kontakty
                                                                                                                                                                                            Popis
                                                                                                                                                                                            • Pokud má dodavatel uvedeno zákaznické číslo, může organizace objednávat zdravotnický materiál.
                                                                                                                                                                                            • Pokud má dodavatel uvedeno zákaznické číslo, může organizace objednávat zdravotnický materiál.
                                                                                                                                                                                            Použití
                                                                                                                                                                                            • V systému v části "účtování zdravotních služeb" - záložka "Nastavení zdravotního účtování" - část "Pracovní skupiny" - odkaz "Dodavatelé zdravotnického materiálu" se musí doplnit čísla zákazníka u vybraného dodavatele
                                                                                                                                                                                            Související funkce
                                                                                                                                                                                             Vyúčtování zdravotní péče
                                                                                                                                                                                             Uzávěrky vykazování zdravotních služeb
                                                                                                                                                                                             Popis
                                                                                                                                                                                             • Slouží v systému k uzavření účtovaného měsíce. Po uzavření již není možné upravovat, mazat či přidávat výkony.
                                                                                                                                                                                             • V případě nutnosti opravy výkonů je možné znovu umožnit vykazování.
                                                                                                                                                                                             • Bez uzávěrky není možné vyúčtování provést.
                                                                                                                                                                                             Použití
                                                                                                                                                                                             • Uzávěrky může provádět zdravotní pracovník s právem "zdravotni_uctovani" v menu pod položkou "Účtování zdravotních služeb".
                                                                                                                                                                                             Související funkce
                                                                                                                                                                                              Kontroly zdravotních výkonů
                                                                                                                                                                                              Popis
                                                                                                                                                                                              • Automatická kontrola zadaných zdravotních výkonů v účtovaném měsíci a kontrola další informací u jednotlivých klientů, které jsou nezbytné k vytvoření vyúčtování.
                                                                                                                                                                                              • Kontrola limitů zdravotních výkonů, správných počtů bonifikací, zařazení klientů pod zdravotní pojišťovny, ubytování a rodných čísel. V případě terénní zdravotní péče, ruční / automatické doplnění tras (dopravy).
                                                                                                                                                                                              • Odstranění chyb přímo na stránce kontrol - hromadné doplnění chybějících / odstranění přebývajících bonifikačních výkonů u jednotlivých klientů. Ignorování / vložení nadlimitních výkonů do dávky.
                                                                                                                                                                                              Použití
                                                                                                                                                                                              • Kontroly zdravotních výkonů může provádět zdravotní pracovník s právem "zdravotni_uctovani" v menu pod položkou "Účtování zdravotních služeb".
                                                                                                                                                                                              Související funkce
                                                                                                                                                                                               Vyúčtování pojišťovnám - tvorba kdávek a fdávek
                                                                                                                                                                                               Popis
                                                                                                                                                                                               • Tvorba souborů kdávky a fdávky, které jsou poté nahrány na jednotlivé portály pojišťoven k vyúčtování. Kdávka obsahuje výkony poskytnuté jednotlivým klientům a fdávka umožňuje na portálu pojišťovny vytvořit fakturaci.
                                                                                                                                                                                               • Tvorba opravných dávek na vybraného klienta či klienty s možností nastavení období v rámci opravovaného měsíce. Volba výkonů k promítnutí do opravné dávky, které bylo nutné opravit.
                                                                                                                                                                                               Použití
                                                                                                                                                                                               • Tvorbu kdávek a fdávek může provádět zdravotní pracovník s právem "zdravotni_uctovani" v menu pod položkou "Účtování zdravotních služeb".
                                                                                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                                                                                                Zdravotní statistiky a přehledy
                                                                                                                                                                                                Popis
                                                                                                                                                                                                • Systém nabízí po vytvoření vyúčtování pojišťovně mnoho důležitých statistik jejichž data je možné použít například pro hlášení na Kraj či kontrolu správnosti vyúčtování od pojišťoven.
                                                                                                                                                                                                • "Výkony - počty po dnech za všechny klienty" - obsahuje počty jednotlivých výkonů, jejich body a částky za měsíc. Filtry pro detailní zobrazení: pracovní skupina, pojišťovna, za klienta / hromadně, data z dávky / z dat v systému.
                                                                                                                                                                                                • "Body v období" - zobrazení bodů jednotlivých klientů ve zvoleném období a také průměrné částky na klienta a počet vyúčtovaných unikátních r. č. Filtry pro detailní zobrazení: pracovní skupina, pojišťovna, dle pracovníka na výkonu / za všechny pracovníky, zobarzit a započítat dopravu / ignorovat, data z dávky / z dat v systému.
                                                                                                                                                                                                • Statistický výstup "K-dávka E" - zobrazuje v excelové kontingenční tabulce přehledně veškerá důležitá data o vykázaných výkonech, jejich bodové hodnotě a cenách jak hromadně, tak individuálně za jednotlivé pojišťovny. Filtry pro detailní zobrazení: Pojišťovna, měsíc, dle typu výkonu, klient jméno, rodné číslo.
                                                                                                                                                                                                Použití
                                                                                                                                                                                                • Používat zdravotní výstupy může zdravotní pracovník s právem "zdravotni_uctovani" v menu pod položkou "Účtování zdravotních služeb" nebo s právem "socsklad_online_vidi_vse" v menu pod položkou "Přehledy" a následně pod záložkou "Přehledy ze socskladu".
                                                                                                                                                                                                Související funkce
                                                                                                                                                                                                 Smluvní vztahy s pojišťovnami
                                                                                                                                                                                                 Popis
                                                                                                                                                                                                 • Evidence smluvních vztahů s pojišťovnami pro tvorbu vyúčtování jednotlivým pojišťovnám (kdávky, fdávky a faktury).
                                                                                                                                                                                                 • Nastavení parametrů smluvních vztahů: Druh úhrady (předběžná / výkonová), zadání částky předběžné úhrady, splatnost faktury, bankovní spojení, nasmlouvané zdravotní výkony, zadání měsíčního limitu u výkonové úhrady.
                                                                                                                                                                                                 • Nastavení automatického vykazování bonifikačních výkonů jednotlivých klientů.
                                                                                                                                                                                                 • Kopírování smluvního vztahu na nové období.
                                                                                                                                                                                                 • Roční bilance zdravotních výkonů u jednotlivých pojišťoven.
                                                                                                                                                                                                 Použití
                                                                                                                                                                                                 • Zadávat smluvní vztahy s pojišťovnami může zdravotní pracovník s právem "zdravotni_uctovani" v menu pod položkou "Účtování zdravotních služeb" a dále pod záložkou "Nastavení zdravotního účtování".
                                                                                                                                                                                                 Související funkce
                                                                                                                                                                                                  Stravování
                                                                                                                                                                                                  Stravování
                                                                                                                                                                                                  Popis
                                                                                                                                                                                                  • eQuip je opatřen systémem pro stravování, kde je možné zadávat, objednávat a účtovat stravu jak pro klienty, pro pracovníky organizace tak i pro případné návštěvy.
                                                                                                                                                                                                  • Každá objednávka stravy je vždy vázána na konkrétního strávníka. Pro strávníky mimo evidenci v systému lze objednavat pomocí funkce objednávky extra.
                                                                                                                                                                                                  • Modul Stravování je propojen s modulem sklady. Toto propojení se využívá v případě, že organizace vaří ve vlastní kuchyni. Organizace, které nemají vlastní kuchyni, modul Sklady pro stravování nevyužívají.
                                                                                                                                                                                                  • Organizace, které mají pobočky a využívají centrální kuchyni pouze v jedné z nich mohou využít propojení objednávek ze všech poboček.
                                                                                                                                                                                                  Použití
                                                                                                                                                                                                  • Funkce stravování mohou využívat všichni uživatelé systému na záložce Stravování.
                                                                                                                                                                                                  • Objednávky klientů mohou zadávat pracovníci s právem Stravování - objednávání svým klientům. Každý pracovník může objednávat stravu sám sobě.
                                                                                                                                                                                                  • Na základě uživatelských práv je možné určit pracovníky, kteří objednávají za jiné pracovníky.
                                                                                                                                                                                                  Související funkce
                                                                                                                                                                                                   Naúčtování odebrané stravy klienta
                                                                                                                                                                                                   Popis
                                                                                                                                                                                                   • Systém eQuip umožňuje sledovat a automaticky naúčtovat odebranou stravu klienta.
                                                                                                                                                                                                   • Za neodebranou stravu je možné definovat pro klienta nižší úhradu a při zálohách vytvářet vratky. Stanovuje se o kolik procent z běžné ceny hradí klient méně, na základě surovin, práce nebo jejich kombinace.
                                                                                                                                                                                                   Použití
                                                                                                                                                                                                   • Ve stravovací části je potřeba nadefinovat jídla a ceny za suroviny a práci.
                                                                                                                                                                                                   • Hromadné zaúčtování lze provést přes menu "Účtování služeb" -> "Zaúčtování odebrané stravy | dle vratek záloh stravy"
                                                                                                                                                                                                   Související funkce
                                                                                                                                                                                                   Přehledy - objednávky, odebraná strava (finanční za klienty a pracovníky)
                                                                                                                                                                                                   Popis
                                                                                                                                                                                                   • Měsíční přehled představuje nejjednoduší způsob vykazování odebrané stravy. Klientům nebo pracovníkům jsou zaškrtávána jídla ve dnech, kdy stravu odebrali.
                                                                                                                                                                                                   • Objednávky strávníků lze zobrazit nebo aktualizovat v různých typech výstupů - denní přehledy, týdenní přehled, měsíční přehled, přehled dle receptů, přehled dle pracovních skupin, přehled dle středisek, přehledy dle diet, měsíční přehled odhlášek.
                                                                                                                                                                                                   • V evidenci odebrané stravy klientů a pracovníků je možnost potvrdit odebranou stravu.
                                                                                                                                                                                                   • V přehledu "Počty vydaných jídel - dle typů jídel" je jednoduchý přehled počtu odebraných jídel za měsíc. Počet jídel je uveden za každý kalendářní den souhrnně a dle druhu strávníků.
                                                                                                                                                                                                   • Ve finančním přehledu (pracovníků, klientů, extra) za měsíc je zobrazen počet odebraných jídel každého strávníka a detailní rozpis jejich cen za jednotlivé složky jídla včetně konečné ceny k zaplacení. Tyto přehledy lze exportovat do souboru typu Excel a je možné je editovat.
                                                                                                                                                                                                   • Organizace, která eviduje objednávky stravy z poboček využije "Přehled odebrané stravy klientů za všechny pobočky organizace". V přehledu jsou uvedeny celkové počty jídel za vybraný měsíc.
                                                                                                                                                                                                   • U odhlášek stravy je možné nastavit automatické odhlášky až po určitém počtu dní - nastavuje pracovník podpory.
                                                                                                                                                                                                   • Nastavení čerpání příspěvku FKSP nastavuje pracovník podpory. Lze nastavit odlišné ceny typů jídel pro pracovníky s DPP, DPČ nebo lze nastavit platbu za práci až od druhého odebraného jídla či po odpracování určitého počtu hodin.
                                                                                                                                                                                                   Použití
                                                                                                                                                                                                   • Odebraná jídla může zaznamenat kterýkoliv editor případu na stránce Můj výkaz.
                                                                                                                                                                                                   • Roční přehledy odebrané stravy potřebné pro výkazy se nachází v modulu "Přehledy".
                                                                                                                                                                                                   Související funkce
                                                                                                                                                                                                    Definice typů jídel
                                                                                                                                                                                                    Popis
                                                                                                                                                                                                    • Definují se typy jídel, které se pak objednávají klientům případně pracovníkům organizace.
                                                                                                                                                                                                    • U typu jídla je nutné zadat jeho cenu (cena za práci, za suroviny, příspěvek FKSP). Lze také nastavit rozdílnou cenu dietních jídel. Změna cen jídel se uchovává v historii. Pokud lze objednat více variant jídla, je nutné uvést i jejich počet.
                                                                                                                                                                                                    • Systém může být nastaven ve 2 režimech: slučování jídel podle typu - v organizacích kde je poskytováno více služeb, ale cena jídla je vždy stejná; neslučovat jídla - ceny jídel jsou různé v různých typech poskytovaných služeb
                                                                                                                                                                                                    • Pro případ, že organizace poskytuje k objednání i náhradu jídla, lze definovat tzv. balíčky.
                                                                                                                                                                                                    Použití
                                                                                                                                                                                                    • Typy jídel definuje uživatel s právem kuchyně na stránce Stravování.
                                                                                                                                                                                                    • Po vytvoření typu jídla se tento typ propojí s jídelníčkem. Pořadí určuje pořadí v seznamu u typu jídla.
                                                                                                                                                                                                    Související funkce
                                                                                                                                                                                                     Hromadné vykázání šablonového výkonu dle odebrané stravy
                                                                                                                                                                                                     Popis
                                                                                                                                                                                                     • Tato funkce umožní hromadně vykázat pro zvolené klienty v období šablonový výkon na základě objednané či odebrané stravy. Můžete si takto ulehčit výkazy rutinních úkonů spojených se stravováním (dovoz oběda, podání stravy, umytí jídlonosičů apod.).
                                                                                                                                                                                                     Použití
                                                                                                                                                                                                     • Hromadně vykazovat výkon dle stravy může uživatel s právem "S plánovač" po převzetí tohoto oprávnění.
                                                                                                                                                                                                     Související funkce
                                                                                                                                                                                                     Výdej ze skladu na základě objednávek
                                                                                                                                                                                                     Popis
                                                                                                                                                                                                     • Na základě objednávek klientů a pracovníků lze generovat výdejky s přesným množstvím vydávaných surovin, které lze následně ručně editovat.
                                                                                                                                                                                                     • Výdejka na základě objednávek se tvoří na zvolený den. Je možné si vybrat z možností (typ jídla, druhu strávníků), pro které bude vytvořena. U výdejky je uvedeno množství objednané stravy rozdělené dle typů jídel, pracovních skupin a druhu strávníka (klient, pracovník, extra)
                                                                                                                                                                                                     • Funkce "Zaokrouhlit položky" slouží pro rychlejší úpravu množství vydávaných surovin. Na skladové kartě suroviny musí být vyplněn údaj pro zaokrouhlení.
                                                                                                                                                                                                     • Ve vytvořené výdejce lze přidávat další suroviny nebo je odebírat. Existují dva způsoby této aktualizace. Lze aktualizovat souhrnné množství ve výdejce (suroviny se poté u jednotlivých receptů poměrově rozpočítají). Nebo lze aktualizovat přímo množství suroviny v receptu u každého typu jídla.
                                                                                                                                                                                                     • Suroviny ve výdejce lze nahradit jinou surovinou. U suroviny lze nahradit celkové nebo jen částečné množství . Po nahrazení dojde k přepočtení množství.
                                                                                                                                                                                                     • Ve výdejce je zobrazeno aktuální množství suroviny na skladě. Barevně jsou zvýrazněny suroviny, které již nejsou na skladě v dostatečném množství.
                                                                                                                                                                                                     • V každé výdejce je uvedena finanční bilance. V bilanci se počítá zisk za vydané suroviny, výdejní cena surovin za každý typ jídla a druh strávníka a rozdíl těchto údajů. Rozdíl určí ztrátu nebo zisk za výdejku. Ve výdejce je uveden i počet objednaných dietních jídel.
                                                                                                                                                                                                     • Výdejku lze vytisknout jako samotnou výdejku pro potravinový sklad nebo jako rozpis pro kuchyň, kde jsou uvedeny jednotlivé recepty se skladovými položkami.
                                                                                                                                                                                                     Použití
                                                                                                                                                                                                     • Výdejky na základě objednávek může vytvářet pracovník s právem "kuchyně".
                                                                                                                                                                                                     • Pro odepisování surovin ze skladu na základě objednávek si organizace zvolí jednu z variant jž při implementaci modulu "Stravování". Varianty: 1) skladovou kartu odepisovat u každého receptu zvlášť 2) skladovou kartu odepisovat za všechny recepty hromadně
                                                                                                                                                                                                     Související funkce
                                                                                                                                                                                                      Nákupní seznam
                                                                                                                                                                                                      Popis
                                                                                                                                                                                                      • Nákupní seznam lze generovat po nastavení minimálního skladového množství u skladové karty.
                                                                                                                                                                                                      • Pomocí nákupního seznamu lze zjistit chybějící skladové zásoby pro objednávky strávníků ve zvoleném období. Porovná se množství surovin potřebné pro objednanou stravu a množství, které je aktuálně na skladu.
                                                                                                                                                                                                      • Z chybějících skladových zásob, které je nutné dokoupit lze vytvořit příjemku.
                                                                                                                                                                                                      Použití
                                                                                                                                                                                                      • Nákupní seznam může generovat pracovník s právem "kuchyně".
                                                                                                                                                                                                      • Nákupní seznam lze generovat v části "Sklady" v záložce "Skladové karty" a také v části "Stravování" odkaz "Nákupní seznam"
                                                                                                                                                                                                      Související funkce
                                                                                                                                                                                                       Jídelníček
                                                                                                                                                                                                       Popis
                                                                                                                                                                                                       • Jídelníček se skládá z jednotlivých receptů. U každého jídla v jídelníčku je uvedena cena, nutriční hodnota za typ a označení, zda je dietní.
                                                                                                                                                                                                       • V jídelníčku se vkládají u typů jídel recepty, které se vybírají z již založených receptů. Recepty lze filtrovat dle skupin a doporučených jídel. Vkládat lze více receptů najednou pro každý typ jídla. Oblíbené recepty je možné uložit do šablony a tu pak jednoduše vložit do určitého typu jídla.
                                                                                                                                                                                                       • Pokud má klient přiřazenou dietu, vyberou se v jídelníčku u každého typu jídla recepty pro konkrétní dietu. U každého receptu lze také vybrat možnost, zda bude recept pouze pro klienty nebo pouze pro pracovníky.
                                                                                                                                                                                                       • Popisy jídel v jídelníčku na určité období se skládají z názvů receptů. Lze je však i ručně editovat. Tisk jídelníčku je možné vybírat z různých variant -týdenní, měsíční, vertikální, horizontální, pro vybrané diety nebo bez diet, pro určitý typ jídla, s nutričními hodnotami. Jídelníček lze generovat do formátu pdf nebo do formátu typu word.
                                                                                                                                                                                                       • V jídelníčku lze zapnout náhled pro vybrané diety.
                                                                                                                                                                                                       • Pokud si strávník objedná místo klasického jídla jeho náhradu (tzv. balíček) musí se v jídelníčku určit, za který typ jídla je náhrada určena.
                                                                                                                                                                                                       • Jídelníček lze kopírovat z daného období na jiné období. Tento způsob je výhodný pro organizace, které používají pro jídelníček období cyklů.
                                                                                                                                                                                                       Použití
                                                                                                                                                                                                       • Jídelníček sestavuje pracovník s právem "kuchyně" v modulu "Stravování".
                                                                                                                                                                                                       • Náhrady jídla (tzv. balíčky) se definují v typech jídel. Cena se určuje v jídelníčku automaticky dle typu jídla, za který je náhrada určena.
                                                                                                                                                                                                       Související funkce
                                                                                                                                                                                                        Recepty
                                                                                                                                                                                                        Popis
                                                                                                                                                                                                        • Nový recept se vytvoří funkcí "Přidat recept". V receptu se vybere skupina jídel, do které se zařadí a také se vybere doporučený typ jídla. Skupina je definována číselníkem (např. přílohy, polévky, obědy, snídaně, večeře). Dle doporučeného jídla lze pak jednoduše filtrovat recepty při vkládání do jídelníčku.
                                                                                                                                                                                                        • Recepty lze definovat pomocí skladových karet. Množství suroviny v receptu je vždy zadáno pro 10 porcí.
                                                                                                                                                                                                        • U receptu je také možné využít funkci "Vložit skladové karty z existujícího receptu", která zjednoduší tvorbu receptu, pokud jsou shodné suroviny u více receptů. Např. polévky - vloží se již založený recept na vývar a dále je možné vložit zbývající suroviny, které do polévky patří.
                                                                                                                                                                                                        • U každého receptu je zobrazena jeho aktuální cena na 1 porci. Cena se počítá z ceny již naskladněných surovin. Pokud je uvedena celková kalorická hodnota u skladové karty, zobrazí se tato hodnota u položky v receptu.
                                                                                                                                                                                                        • V každém receptu jsou uvedeny detailně i jeho nutriční hodnoty. Ty jsou pak sčítány v jídelníčku za každý typ jídla i za celý den.
                                                                                                                                                                                                        • Recept po použití v jídelníčku nelze upravovat. Lze však vytvořit jeho duplikát a ten upravit. Pokud je původní recept použitý v jídelníčku do budoucna, systém na to upozorní a pak jej lze nahradit nově upravovaným.
                                                                                                                                                                                                        Použití
                                                                                                                                                                                                        • Zakládat recepty může pracovník s právem "kuchyně" a "recepty".
                                                                                                                                                                                                        Související funkce
                                                                                                                                                                                                         Uzávěrka objednávek stravy - manuální, automatická
                                                                                                                                                                                                         Popis
                                                                                                                                                                                                         • V části "Stravování" odkaz "Uzávěrka objednávek stravy" lze manuálně nastavit uzávěrku objednávek stravy. Můžou se otevřít či zavřít jednotlivé dny, jednotlivé typy jídel nebo celý měsíc najednou.
                                                                                                                                                                                                         • V části "Stravování" odkaz "Automatická uzávěrka" lze nastavit automatickou uzávěrku objednávek stravy. Lze ji nastavit pro jednotlivé dny v týdnu s údajem o kolik dní dříve a v kolik hodin dojde k automatické uzávěrce.
                                                                                                                                                                                                         Použití
                                                                                                                                                                                                         • Uzávěrku objednávek stravy může nastavit pracovník s právem "kuchyně". Po nastavení uzávěrky již nelze provést objednávku stravy.
                                                                                                                                                                                                         • Automatická uzávěrka stravy se definuje vždy pro konkrétní pracovní skupinu.
                                                                                                                                                                                                         Související funkce
                                                                                                                                                                                                         Finanční bilance a rozbor spotřeby stravy
                                                                                                                                                                                                         Popis
                                                                                                                                                                                                         • Bilance cen skladových karet receptů a cen surovin jídel, která byla v daném období odebrána. Porovnává se zisk za složku surovin naúčtovaných jídel a výdej surovin ze skladu.
                                                                                                                                                                                                         • Bilance cen skladových karet receptů a cen surovin jídel, která byla v daném období odebrána dle strávníků a jednotlivých typů jídel. Lze zobrazit i bilanci pro 1 porci.
                                                                                                                                                                                                         Použití
                                                                                                                                                                                                         • Finanční bilanci vygeneruje uživatel s právem kuchyně na stránce "Stravování" - odkaz "Finanční bilance"
                                                                                                                                                                                                         • Rozbor spotřeby stravy vygeneruje uživatel s právem kuchyně na stránce "Stravování" - odkaz "Rozbor spotřeby stravy"
                                                                                                                                                                                                         Související funkce
                                                                                                                                                                                                          Diety klientů, nutriční přehled
                                                                                                                                                                                                          Popis
                                                                                                                                                                                                          • V systému lze evidovat diety. Jsou k dispozici již předdefinované diety nebo lze zadat vlastní diety organizace.
                                                                                                                                                                                                          • Každému klientovi lze přiřadit dietu. U každého klienta je historie jeho přiřazených diet.
                                                                                                                                                                                                          • V přehledu aktuálních diet klientů lze zobrazit i ceny těchto dietních jídel. Tento přehled lze exportovat do souboru typu Excel a je možné jej editovat.
                                                                                                                                                                                                          • V nutričním přehledu odebrané stravy za určité období jsou zobrazeny sečtené nutriční hodnoty jídel za každý den zvlášť . Přehled je možné filtrovat dle diet. Funkce je výhodná pro organizace, které sledují denní příjem nutričních hodnot u klientů.
                                                                                                                                                                                                          • Nutriční hodnoty, které jsou uvedeny u skladových karet surovin se sčítají v receptu. Recepty s uvedenými nutričními hodnotami je možné sledovat na jídelníčku. Jsou k dispozici i součty za každý typ jídla. V jídelníčku je také uveden celkový přehled nutričních hodnot za celý den pro konkrétní diety.
                                                                                                                                                                                                          Použití
                                                                                                                                                                                                          • Diety přiřazuje pracovník s právem "kuchyně" nebo pracovník s přístupem do zdravotní části klienta.
                                                                                                                                                                                                          • Diety klientů musí být zapnuty v jídelníčku, aby bylo možné objednat dietní jídla. Pokud dieta není zapnuta, objedná se klientům klasická strava.
                                                                                                                                                                                                          • Nutriční přehled se skládá z hodnot uvedených u skladových karet potravin. Pokud chcete nutriční hodnoty sledovat, musí být tyto hodnoty u skladových karet zadány.
                                                                                                                                                                                                          Související funkce
                                                                                                                                                                                                           Objednávky stravy
                                                                                                                                                                                                           Popis
                                                                                                                                                                                                           • V modulu "Stravování" může organizace, která nemá vlastní kuchyni využít funkci objednávek stravy pouze pro evidenci stravy nebo může vykazovat již odebranou stravu bez objednávek. Pokud organizace má vlastní kuchyni jsou objednávky stravy propojené na jídla v jídelníčku.
                                                                                                                                                                                                           • Objednání stravy může být nastaveno i pomocí nasmlouvané docházky, kdy se strava objedná automaticky na dny, kdy má klient nastavenu docházku.
                                                                                                                                                                                                           • Automatické objednání stravy - každý první den v měsíci probíhá automatické objednání stravy pro klienty i pracovníky vždy na další měsíc (tzn. 1.1. se objedná strava na celý březen)
                                                                                                                                                                                                           • Pomocí funkce "Individuální nastavení automatického objednávání" je možné nastavit u klientů objednávky dle jejich potřeb. Nastavit lze objednávky v určitých dnech, varianty jídla nebo typy jídel. Individuální nastavení objednávek lze kopírovat více klientům najednou. Klientovi lze také stravu zcela zrušit.
                                                                                                                                                                                                           • U jednotlivé objednávky stravy se může zvolit počet objednaných jídel pro klienta nebo pracovníka. Pokud je více variant jídla, lze počet zvolit u každé varianty.
                                                                                                                                                                                                           • Objednávky klientů i pracovníků lze editovat v "Měsíčním přehledu".
                                                                                                                                                                                                           • Odhlášky jídel je možné zaevidovat pro jednotlivé klienty nebo i hromadně pro více klientů na určité období.
                                                                                                                                                                                                           • Objednávka stravy je možná i pro strávníky, kteří nejsou evidováni v systému. Pro takovou objednávku je možné využít funkci "Extra objednávka". U této objednávky je možné zvolit období, typ jídla, počet jídel a způsob platby.
                                                                                                                                                                                                           • Pomocí funkce "Hromadně smazat objednávky a odhlášky jídla na období" lze smazat stravu u vybraných klientů za určité období. Stravu lze také objednat hromadně nebo i pro jednotlivé klienty na určité období a na vybrané typy jídel.
                                                                                                                                                                                                           Použití
                                                                                                                                                                                                           • Objednávky stravy může upravovat pracovník s právem "kuchyně" nebo pracovník s právem "stravování_objednávání"
                                                                                                                                                                                                           • Zapnutí funkce automatické objednávky stravy dle ubytování nastavuje pracovník podpory.
                                                                                                                                                                                                           • Sloučení objednávek jídel z poboček do lokální kuchyně nastavuje pracovník podpory.
                                                                                                                                                                                                           • Možnost objednání většího počtu jídel nastavuje pracovník podpory.
                                                                                                                                                                                                           Související funkce
                                                                                                                                                                                                            Specifické funkce pro typ sociální služby
                                                                                                                                                                                                            Intervenční centra
                                                                                                                                                                                                            Popis
                                                                                                                                                                                                            • Pro intervenční centra je v eQuipu připraven nástroj pro automatické vykazování měsíčních statistik pro APIC.
                                                                                                                                                                                                            • eQuip umožňuje evidenci ohrožených osob, domácího násilí a vykazování policii ČR.
                                                                                                                                                                                                            Použití
                                                                                                                                                                                                            • Statistiky může vykazovat uživatel s právem ic vykazování na stránce Přehledy.
                                                                                                                                                                                                            Související funkce
                                                                                                                                                                                                             Občanské poradny
                                                                                                                                                                                                             Popis
                                                                                                                                                                                                             • Pro občanské poradny jsme připravili zjednodušený způsob pro vykazování proběhlých setkání. Formulář pro záznam výkonu obsahuje veškeré důležité položky, které sledují služby zařazené do sítě Asociace občanských poraden.
                                                                                                                                                                                                             • eQuip tak zajistí export pro pravidelný měsíční sběr dat AOP.
                                                                                                                                                                                                             Použití
                                                                                                                                                                                                             • Požádejte podporu eQuip o spuštění funkcí pro výkazy OP.
                                                                                                                                                                                                             • Výkazy pro AOP provádí administrátor na stránce "Administrace".
                                                                                                                                                                                                             Související funkce
                                                                                                                                                                                                              Linka důvěry
                                                                                                                                                                                                              Zjednodušená evidence přijatých hovorů
                                                                                                                                                                                                              Popis
                                                                                                                                                                                                              • eQuip umožní záznam veškerých důležitých informací během hovoru. Při zahájení hovoru je spuštěna časomíra, která zaznamená délku hovoru.
                                                                                                                                                                                                              • Při zahájení hovoru je spuštěna časomíra, která zaznamená délku hovoru. Během hovoru lze dále evidovat další zazvonění.
                                                                                                                                                                                                              • Formulář pro záznam hovoru obsahuje parametry standardně sledované ve službách TKP.
                                                                                                                                                                                                              • V základním pohledu na záznamy linky důvěry existuje celá řada filtrů, pomocí kterých můžete jednotlivé kontakty třídit. Záznamy lze listovat po dnech nebo nastavit zobrazení "dle počtu záznamů".
                                                                                                                                                                                                              Použití
                                                                                                                                                                                                              • Záznam hovoru provádějte na stránce "Linka důvěry".
                                                                                                                                                                                                              Související funkce
                                                                                                                                                                                                               Evidence anonymních a kartotéčních klientů
                                                                                                                                                                                                               Popis
                                                                                                                                                                                                               • Každý nově zaevidovaný hovor vytvoří v systému samostatný anonymní případ.
                                                                                                                                                                                                               • Pokud klient volá opakovaně, lze po určitém počtu hovorů založit tomuto klientovi kartu a všechny předchozí hovory sloučit do jednoho případu. Shodné kontakty je možné zpětně vyhledat podle popisu výkonu (hovoru).
                                                                                                                                                                                                               Použití
                                                                                                                                                                                                               • Anonymní případ je vytvořen automaticky po založení záznamu hovoru, kartotečního klienta založte pod odkazem "Vyhledat anonmní klienty dle popisu výkonů".
                                                                                                                                                                                                               Související funkce
                                                                                                                                                                                                                Statistika LD
                                                                                                                                                                                                                Popis
                                                                                                                                                                                                                • Bez nutnosti jakékoliv aktualizace výstupů je k dispozici aktuální přehled hovorů specifikovaný dle všech sledovaných kritérií.
                                                                                                                                                                                                                • V datovém skladu "Socskladu" pak naleznete celou řadu kontingenčních tabulek, které si můžete uživatelsky upravovat dle potřeby.
                                                                                                                                                                                                                Použití
                                                                                                                                                                                                                • Základní statistiku LD naleznete na stránce "Linka důvěry" pod odkazem "Statistika".
                                                                                                                                                                                                                Související funkce
                                                                                                                                                                                                                 Import dat z jiných systémů
                                                                                                                                                                                                                 Importy dat
                                                                                                                                                                                                                 Popis
                                                                                                                                                                                                                 • Využívali jste pro záznam sociálních služeb jiný software? Požádejte o import dat z původního systému do eQuipu.
                                                                                                                                                                                                                 • V současné době jsme schopni importovat data z těchto informačních systémů: - od firmy Iresoft - Cygnus 1, Cygnus 2 - kompletní záznamy (sociální, personální, zdravotní, stravovací část, depozita klientů, pokladny), Orion pro pečovatelské služby - WebCarol/WinCarol pro záznamy pečovatelských služeb - od firmy Zajíc - systémy pro pečovatelské služby, azylové domy (Azylák), pobytové služby se zdravotními výkazy (PowerCare) - Preus Software - Karta pacienta (software pro zdravotnická zařízení) - IS Pepa - Evička (evidenční program poradenských sociálních služeb)
                                                                                                                                                                                                                 Použití
                                                                                                                                                                                                                 • Import zajišťují technici Software Production.
                                                                                                                                                                                                                 Související funkce
                                                                                                                                                                                                                  Spolupráce a kontrola dat
                                                                                                                                                                                                                  Popis
                                                                                                                                                                                                                  • Při importu je důležitá intenzivní spolupráce a součinnost. Před "ostrým" spuštěním je vytvořena testovací verze určená ke kontrole importovaných dat. Po schválení následně dochází k importu dat a spuštění oficiální verze systému.
                                                                                                                                                                                                                  • Možnost importu konzultujte s podporou Software Production. Určete osoby odpovědné za kontrolu dat jednotlivých provozů. Na základě podrobné analýzi stanovíme přesné termíny importu a spuštění aplikace.
                                                                                                                                                                                                                  Použití
                                                                                                                                                                                                                  • Kontrola dat probíhá ve spolupráci s podporou Software Production.
                                                                                                                                                                                                                  Související funkce
                                                                                                                                                                                                                   Pokladny
                                                                                                                                                                                                                   Pokladny
                                                                                                                                                                                                                   Popis
                                                                                                                                                                                                                   • V systému můžete evidovat libovolné množství pokladen pro sledování pohybů hotovosti klientů.
                                                                                                                                                                                                                   • Pro každý pohyb na pokladně můžete tisknout příjmový/výdajový doklad. Jsou k dispozici i celkové pokladní deníky
                                                                                                                                                                                                                   • Pokladna může běžet v jednom z režimů: úhradová pokladna, pokladna pro správu financí klientů, depozitní pokladna (propojená s depozitním účtem v bance), provozní pokladna bez vazby na klienty
                                                                                                                                                                                                                   Použití
                                                                                                                                                                                                                   • Pracovat s pokladnou může uživatel s právem #53 pokladna.
                                                                                                                                                                                                                   Související funkce
                                                                                                                                                                                                                   Limity pokladen
                                                                                                                                                                                                                   Popis
                                                                                                                                                                                                                   • Pro pokladny lze stanovit jejich hotovostní limity.
                                                                                                                                                                                                                   • Při překročení nastavených limitů pokladny, jsou pokladníci upozorněni.
                                                                                                                                                                                                                   Použití
                                                                                                                                                                                                                   • Limity se tvoří přes menu "Účtování služeb" -> "Limity pokladen".
                                                                                                                                                                                                                   • Již vytvořené limity pokladny se dají spravovat i přímo na stránce pokladny v systému.
                                                                                                                                                                                                                   Související funkce
                                                                                                                                                                                                                   Uzávěrky pokladen
                                                                                                                                                                                                                   Popis
                                                                                                                                                                                                                   • Lze provádět měsíční uzávěrky pokladny.
                                                                                                                                                                                                                   • Uzávěrka pokladny v uzamčeném měsíci zamezí přidání nového, smazání nebo změně již evidovaného pohybu na pokladně.
                                                                                                                                                                                                                   • Uzavřené pokladny a období lze pro opravy opět otevřít.
                                                                                                                                                                                                                   Použití
                                                                                                                                                                                                                   • Uzávěrky pokladen může provádět uživatel s právem #53 pokladna.
                                                                                                                                                                                                                   Související funkce
                                                                                                                                                                                                                   Depozita
                                                                                                                                                                                                                   Depozita klienta
                                                                                                                                                                                                                   Popis
                                                                                                                                                                                                                   • Každý klient v systému může mít vytvořen a sledován depozitní účet.
                                                                                                                                                                                                                   • Pohyby na depozitech mohou vznikat přímým zápisem, lze vytvářet pohyby z bankovních importů plateb nebo z depozitní pokladny.
                                                                                                                                                                                                                   • Je možné sledovat i disponibilní zůstatek depozitního účtu klienta. Zadáváním příjmů, které jsou určené(blokované) k úhradám služeb.
                                                                                                                                                                                                                   Použití
                                                                                                                                                                                                                   • Zakládat a plně pracovat s depozitním účtem může uživatel s právem #17 učtování.
                                                                                                                                                                                                                   • Přímo v případu klienta může depozita pouze sledovat uživatel s právem #84 depozita náhled.
                                                                                                                                                                                                                   Související funkce
                                                                                                                                                                                                                   Záložka "Přehled depozit"
                                                                                                                                                                                                                   Popis
                                                                                                                                                                                                                   • Tuto záložku využijete, chcete-li vidět přehled pohybů na depozitním účtu klienta. Jeho příjmy a výdaje z depozitního účtu.
                                                                                                                                                                                                                   Související funkce
                                                                                                                                                                                                                   Majetek klienta
                                                                                                                                                                                                                   Popis
                                                                                                                                                                                                                   • Každý klient v systému může evidovat svůj majetek (hmotná depozita).
                                                                                                                                                                                                                   • Majetek je možné libovolně definovat, sledovat množství, jeho cenu a nakonec odepsat.
                                                                                                                                                                                                                   • K dispozici je inventurní tiskový výstup majetku.
                                                                                                                                                                                                                   Použití
                                                                                                                                                                                                                   • Na kartě případu může být zpřístupněna záložka "Majetek" s výpisem majetku klienta. Nastavení agentury #24 Záložka majetku na kartě klienta vyúčtování
                                                                                                                                                                                                                   • Majetek lze zpřístupnit pod odkazem pokladna, aby měl vedoucí služby přístup k záznamům bez nutnosti přístupu do celého vyúčtování.
                                                                                                                                                                                                                   Související funkce