Funkce eQuipu

Stránka se seznamem všech funkcí, které eQuip nabízí.

eQuip
Proces Poskytování Podpory (PPP)
Proces Poskytování Podpory (PPP)
Individuální plánování
Individuální plánování
Dokumenty
Popis
 • Každému klientovi je možné do systému přidávat různé typy dokumentů (doc, docx, pdf, zip, rar, txt, xls, xlsx).
 • Při vkládání dokumentu do detailu klienta je možné omezit oprávnění přístupu uživatelů k tomuto dokumentu a zamezit tak zneužití informací.
 • Dokument je po vložení uložen na server a je tak k dispozici, kdykoliv jej potřebujete.
Použití
 • Přidávat dokumenty včetně přidělení či omezení přístupů k těmto dokumentům může editor případu na záložce Dokumenty.
Související funkce
Evidence individuálních plánů
Popis
 • eQuip umožňuje evidenci individuálních plánů a zařazení jejich cílů do oblastí sociálního začlenění.
 • Na základě vyhodnocení IP získáte přehledy o počtu splněných a nesplněných cílů. Současně máte k dispozici informace o tom, jak korespondují cíle IP s veřejným závazkem organizace.
Použití
 • Pro každou službu přiřazuje OSZ administrátor systému v menu - odkaz Administrace - nastavení oblastí sociálního začlenění.
 • Záznam IP, zařazení cílů do OSZ a vyhodnocení IP provádí běžný uživatel na záložce PPP.
Související funkce
Naplňování cílů IP
Popis
 • Na základě vyhodnocení IP získáme přehledy o počtu splněných a nesplněných cílů z již ukončených (zrevidovaných) individuálních plánů v členění podle oblastí sociálního začlenění a s vypočteným podílem splněných cílů.
 • Současně máme k dispozici grafické znázornění zastoupení jednotlivých oblastí sociálního začleňování a také poměr splněných a nesplněných cílů.
Použití
 • Menu - Přehledy - Naplňování cílů Individuálních plánů
Související funkce
Porovnání cílů Individuálních Plánů se závazkem organizace
Popis
 • Pod tímto odkazem můžeme sledovat, jak korespondují cíle individuálních plánů s veřejným závazkem.
 • Můžete zde vidět, které cíle individuálních plánů přesahují veřejný závazek organizace, a které oblasti veřejného závazku nejsou obsaženy v individuálních plánech.
Použití
 • Menu - Přehledy - Porovnání cílů Individuálních Plánů se závazkem organizace
Související funkce
Hodnocení míry potřebné podpory
Hodnocení míry potřebné podpory
Posuzování míry potřebné podpory
Popis
 • Součástí eQuipu je systém hodnocení míry potřebné podpory, které slouží k vytvoření profilu klienta z pohledu podpory, kterou potřebuje pro samostatné zvládnutí každodenního života.
 • V systému je hodnocení zpracováno jako dotazník a jeho výsledky jsou vyjádřeny číselně i graficky.
 • Výsledky hodnocení je možné využít v individuálním plánování pro detailní popis poskytování každodenní podpory, pro odhad budoucí míry potřeby u nových klientů, při odůvodnění výše nároků na příspěvek, jako podklad pro účely stanovení stupně závislosti apod.
Použití
 • Záznam hodnocení může provádět editor případu klienta v jeho detailu na záložce Proces IP.
 • V menu na záložce Dokumentace je zpracována metodika pro správné hodnocení míry potřebné podpory.
Související funkce
Celkové skóre hodnocení klientů
Popis
 • Na základě posuzování míry potřebné podpory získáte celkový přehled skóre hodnocení všech klientů se zařazení do stupňů závislostí podle výsledků hodnocení.
Použití
 • Menu - Přehledy - Celkové skóre hodnocení dle kapitol
Související funkce
Skóre hodnocení dle kapitol
Popis
 • Lze sledovat skóre hodnocení dle jednotlivých kapitol.
Použití
 • Menu - Přehledy - Skóre hodnocení dle kapitol
Související funkce
Přehled hodnocení kapitol klientů dle okresu
Popis
 • Na základě výsledků lze z programu získat přehledy o tom, jaká bude očekávaná podpora v jednotlivých okresech při transformaci ústavních zařízení.
Použití
 • Menu - Přehledy - Přehled hodnocení kapitol klientů dle okresů
Související funkce
Vývoj hodnocení klienta v jednotlivých oblastech podpory
Popis
 • U klientů, kteří mají 2 a více hodnocení lze sledovat vývoj v jednotlivých oblastech podpory.
 • Při každém dalším hodnocení, jsou jednotlivé položky dotazníku předvyplněny tak, jak byly zadány v předchozím hodnocení, což ušetří práci při opětovném vyplňování celého hodnocení, protože se řeší pouze ty položky, kde došlo ke změně
Použití
 • Menu - Přehledy - Vývoj hodnocení klienta v jednotlivých oblastech podpory
Související funkce
Klienti s neshodou stupně závislosti dle hodnoceni SIS
Popis
 • Tento odkaz poukazuje na klienty s neshodou skutečného stupně závislosti se stupněm závislosti podle výsledků posuzování
 • Tento údaj může být podkladem při žádosti o přezkum stupně závislosti resp. při žádosti o změnu výše příspěvku
Použití
 • Menu - Přehledy - Klienti s neshodou stupně závislosti dle hodnoceni SIS
Související funkce
Dotazník kvality života (QOL)
Popis
 • Součástí systému je dotazník pro Hodnocení kvality života převzatý od amerických tvůrců Roberta L. Schalocka a Kennetha D. Keitha.
Použití
 • Hodnocení může přidávat běžný uživatel v detailu případu na záložce PPP.
Související funkce
  Sdílení informací mezi pracovníky
  Sdílení informací mezi pracovníky
  Nástěnka
  Popis
  • Chcete sdělit prostřednictvím eQuipu informaci ostatním pracovníkům? Přidejte zprávu na nástěnku na úvodní stránce systému, kterou sdílí všichni uživatelé v rámci organizace.
  Použití
  • Zápis zprávy na nástěnku se provádí na úvodní stránce systému eQuip
  Související funkce
   Sdílené soubory na úvodní stránce
   Popis
   • Na úvodní stránku lze přidat soubory různých typů, které budou sdílet všichni pracovníci organizace (pozvánky, programy, formuláře?).
   Použití
   • Přidávat soubory může pouze admionistrátor na záložce Administrace.
   Související funkce
    Deník
    Popis
    • Pro sdílení informací mezi uživateli systému starajících se o stejného klienta použijte deník klienta.
    • Události v deníku klienta je možné zveřejnit pro opatrovníky na internetu.
    • Událost do deníkuklienta lze vytvořit také z výkonu.
    • Počet událostí se zobrazuje na úvodní stránce, tudíž uživatel má ihned po přihlášení přehled o nových událostech.
    Použití
    • Zápis do deníku klienta provádí editor případu v detailu na záložce deník nebo lze vytvořit událost při záznamu výkonu.
    Související funkce
    Dokumenty
    Popis
    • Každému klientovi je možné do systému přidávat různé typy dokumentů (doc, docx, pdf, zip, rar, txt, xls, xlsx).
    • Při vkládání dokumentu do detailu klienta je možné omezit oprávnění přístupu uživatelů k tomuto dokumentu a zamezit tak zneužití informací.
    • Dokument je po vložení uložen na server a je tak k dispozici, kdykoliv jej potřebujete.
    Použití
    • Přidávat dokumenty včetně přidělení či omezení přístupů k těmto dokumentům může editor případu na záložce Dokumenty.
    Související funkce
    Plánování výkonů
    Popis
    • Naplánujte jednotlivým klientům výkony (skupinově, individuálně) a také kdo bude tyto výkony provádět.
    • Budete mít přehled o tom, jaký pracovník se bude starat o které klienty a usnadníte tak pracovníkům výkaz podpory, kteří pouze potvrdí, zda došlo či nedošlo k plánované činnosti.
    Použití
    • Plánovat výkony klientům a pracovníky na tyto výkony mohou pouze uživatelé s možností plánovat na záložce Plánování služeb.
    Související funkce
    Evidence individuálních plánů
    Popis
    • eQuip umožňuje evidenci individuálních plánů a zařazení jejich cílů do oblastí sociálního začlenění.
    • Na základě vyhodnocení IP získáte přehledy o počtu splněných a nesplněných cílů. Současně máte k dispozici informace o tom, jak korespondují cíle IP s veřejným závazkem organizace.
    Použití
    • Pro každou službu přiřazuje OSZ administrátor systému v menu - odkaz Administrace - nastavení oblastí sociálního začlenění.
    • Záznam IP, zařazení cílů do OSZ a vyhodnocení IP provádí běžný uživatel na záložce PPP.
    Související funkce
    Sdílení a editace dokumentů na účtu Google
    Popis
    • eQuip umožňuje nahrané dokumenty sdílet a editovat na účtu Google. U dokumentu lze volit další uživatele, kteří mohou sdílet a editovat stejný dokument.
    Použití
    • Sdílet a editovat dokumenty může kterýkoliv uživatel eQuipu, který má vytvořen účet na Googlu.
    Související funkce
     Sdílení Google kalendáře na úvodní stránce eQuipu
     Popis
     • Google kalendář na úvodní stránce eQuipu představuje další z možností sdílení informací mezi jednotlivými uživateli eQuipu.
     • Po nastavení Google kalendáře na úvodní stránce mohou pracovníci s přístupem k danému Googlu účtu zapisovat a sdílet události.
     • Takto lze sdílet na úvodní stránce až tři kalendáře.
     Použití
     • Kalendář na úvodní stránku nastavuje administrátor. Zapisovat pak do kalendáře může uživatel s přístupovými informacemi k danému Googlu účtu.
     Související funkce
     Nastavení stejné podoby úvodní stránky všem uživatelům
     Popis
     • Admistrátor může hromadně nastavit podobu úvodní stránky eQuipu všem uživatelům stejně.
     Použití
     • Hromadné nastavení úvodní stránky provádí administrátor pod odkazem nastavení tabulí na úvodní straně eQuipu.
     Související funkce
     Sdílený disk
     Popis
     • Pro sdílení vetšího objemu dat využijte sdílený disk na úvodní stránce eQuipu.
     • Soubory jsou ukládány do systému Alfresco Share na serveru eQuipu.
     • Každý uživatel může ze svého účtu nahrát až 200 MB dat.
     • Na disku vytvořte adresářovou strukturu a soubory ukládejte systematicky.
     Použití
     • Pro nastavení sdíleného disku kontaktujte správce systému. Po nastavení ho mohou používat všichni uživatelé eQuipu.
     Související funkce
     Dlouhodobé úkoly pracovníků
     Popis
     • Na úvodní stránce mohou pracovníci (sami sobě nebo jiným pracovníkům) zadávat úkoly a sledovat jejich plnění.
     Použití
     • Dlouhodobé úkoly mohou zadávat všichni uživatelé eQuipu na úvodní stránce.
     Související funkce
     Účtování služeb
     Účtování služeb
     Účtování dle výkonů
     Účtování dle výkonů
     Výkony
     Popis
     • Pro záznam veškeré činnosti, která byla pro klienta v rámci poskytování služeb provedena, se v systému používají výkony.
     • Výkony mohou být individuální (podpora 1 klientovy) nebo skupinové (podpora skupině klientů).
     Použití
     • Individuální a skupinové výkony mohou zadávat editoři případu v detailu případu.
     Související funkce
     Uzávěrky výkonů
     Popis
     • Provádíte vyúčtování služeb na základě výkonů a chcete zamazit dalšímu vkládání výkonů na účtované období? Proveďte uzávěrku výkonů a pro zvolenou službu a období již nebude možné zadávat žádné výkony.
     Použití
     • Uzávěrky výkonů provádí administrátor (popř. uživatel s možností účtovat) ve Vyúčtování - Uzávěrky výkonů na období - Zvolte měsíc a službu, pro kterou chcete vykazování výkonů uzavřít.
     • Administrátor může vykazování výkonů opět otevřít.
     Související funkce
      Vyúčtování dle doby výkonů
      Popis
      • Při vyúčtování dle doby výkonu se klientům započítají časy všech výkonů včetně skupinových (každému klientovi ve skupinovém výkonu se započte celý čas výkonu).
      • Přehled vyúčtování dle doby výkonů včetně tiskových sestav je k dispozici v Přehledech ve Vyúčtování.
      Použití
      • Při uzávěrce docházky klientů zvolte tarif výkonu a dále možnost Dle času výkonu a pokračujte kliknutím na Výpočet.
      Související funkce
       Vyúčtování dle času pracovníků
       Popis
       • Při vyúčtování dle času pracovníků se časy skupinivých výkonů rozpočítávají podle počtu klientů.
       • Přehled vyúčtování dle odpracovaných hodin pracovníků včetně tiskových sestav je k dispozici v Přehledech ve Vyúčtování.
       Použití
       • Při uzávěrce docházky klientů zvolte tarif výkonu a dále možnost Dle času pracovníků a pokračujte kliknutím na Výpočet.
       Související funkce
        Vyúčtování na základě výkonů - hybridní
        Popis
        • U tohoto způsobu vyúčtování se stejně jako při účtování dle času pracovníků rozpočítají časy skupinových výkonů dle počtu klientů, ale u individuálních výkonů s větším počtem pracovníků se použije pouze čas výkonu. Tento způsob účtování je pro klienta nejvstřícnější.
        • Přehled hybridního způsobu vyúčtování včetně tiskových sestav je k dispozici v Přehledech ve Vyúčtování.
        Použití
        • Při uzávěrce docházky klientů zvolte tarif výkonu a dále možnost Hybridní a pokračujte kliknutím na Výpočet.
        Související funkce
         Přehled vyúčtování na základě výkonů
         Popis
         • eQuip umožňuje generovat dokumenty účtování na základě výkonů (souhrně nebo po jednotlivých výkonech).
         Použití
         • Generovat dokument pro konkrétní klienty může administrátor nebo účetní pod odkazem Vyúčtování v sekci Přehledy.
         Související funkce
          Účtování dle docházky
          Účtování dle docházky
          Docházka klientů na služby
          Popis
          • Chcete přehledným způsobem kontrolovat, popř. upravovat docházku klientů v rámci poskytované služby? Použijte záložku docházka, kde získáte přehled docházky klienta na služby tak, jak byla zaznamenána pracovníky organizace při potvrzování výkonů (viz dále).
          • Docházka klientů může být podkladem pro účtování služeb (jeden ze způsobů účtování).
          Použití
          • Editace docházky je možná editorem v detailu případu na záložce Docházka.
          • Docházku klientů primárně zaznamenává běžný uživatel při potvrzování výkonu.
          Související funkce
          Vyúčtování dle docházky
          Popis
          • Jedním ze způsobů účtování je na základě docházky klienta. Je pak zapotřebí nastavit tarify (měsíční, denní, hodinové) pro jednotlivé klienty zvlášť anebo hromadně pro celou organizaci.
          Použití
          • Tarify nastavuje administrátor (popř. uživatel s možností účtování) ve Vyúčtování - Proces prvotního nastavení účtování.
          Související funkce
           Vyúčtování
           Popis
           • V aplikaci eQuip je zpracován systém účtování služeb na základě poskytované podpory (výkonů). Systém účtování lze modifikovat dle potřeb jednotlivých organizací.
           Použití
           • Účtovat služby mohou uživatelé s možností účtování na záložce Vyúčtování.
           Související funkce
            Stravování
            Popis
            • eQuip je opatřen systémem pro stravování, kde je možné zadávat, objednávat a účtovat stravu jak pro klienty, tak pro pracovníky organizace.
            Použití
            • Funkce stravování mohou využívat všichni uživatelé systému na záložce Stravování.
            Související funkce
             Provozní dny
             Popis
             • Chcete klientům účtovat služby na základě docházky? Nastavte si pro jednotlivé služby provozní dny, ve kterých pak bude docházka klientům zaznamenávána.
             Použití
             • Provozní dny nastavuje administrátor - Vyúčtování - Nastavení provozních dní - zvolte měsíc a pro každou službu označte provozní dny. Tento proces opakujte pro každý následující měsíc.
             Související funkce
             Uzávěrky docházky klientů na služby
             Popis
             • Pokud účtujete klientům služby a zároveň sledujete docházku klientů, uzavřete docházku klientů na služby,
             • S uzavřením docházky klientů na služby systém automaticky uzavře také vykazování výkonů ve zvoleném období.
             Použití
             • Uzávěrky výkonů provádí administrátor (popř. uživatel s možností účtovat) ve Vyúčtování - Uzávěrky docházky klientů na služby - Zvolte měsíc a službu, pro kterou chcete vykazování výkonů uzavřít.
             Související funkce
              Měsíční šablona poskytovaných služeb
              Popis
              • Pro každého klienta lze vytvořit šablonu pravidelných měsíčních částek, které klient platí za poskytnuté služby.
              • Tato šablona se každému klientovi každý měsíc zkopíruje do měsíčního vyúčtování a není zapotřebí tyto částky pokaždé ručně zadávat.
              • Platí - li klient některou ze služeb formou zálohy, stačí v systému takovou službu označit jako zálohu a systém tuto skutečnost zohlední v měsíčním vyúčtování služeb.
              Použití
              • Měsíční šablonu poskytovaných služeb nastavuje administrátor (popř. uživatel s možností účtování) buď pro každého klienta zvlášť v detailu klienta pro účtování (účtování pro konkrétní klienty) anebo hromadně pod odkazem Hromadný výkaz služeb ve Vyúčtování.
              Související funkce
               Příjmy klienta
               Popis
               • Pokud chcete do vyúčtování použít pravidelné měsíční příjmy klientů, vytvořte pro každého klienta měsíční šablonu příjmů, která se hromadně zkopíruje do měsíčního vyúčtování klientů.
               Použití
               • Šablonu z příjmů klienta vytváří a kopíruje administrátor (popř.uživatel s možností účtování) ve Vyúčtování - Účtování pro konkrétní klienty - záložka Příjmy.
               Související funkce
                Hromadný výkaz služeb
                Popis
                • Chcete přidat pravidelně účtované částky hromadně všem klientům? Použijte hromadný výkaz služeb.
                Použití
                • Hromadný výkaz služeb nastavuje administrátor (popř. uživatel s možností účtování ve Vyúčtování - Hromadný výkaz služeb.
                Související funkce
                 Hromadné kopírování šablon služeb
                 Popis
                 • eQuip umožňuje kopírování šablon poskytovaných služeb hromadně pro všechny klienty. Šablony se tak zkopírují do detailu vyúčtování jednotlivých klientů.
                 Použití
                 • Hromadné kopírování šablon služeb provádí administrátor (popř. uživatel s možností účtování) ve Vyúčtování.
                 Související funkce
                  Hromadné kopírování šablon příjmů
                  Popis
                  • Pokud zaznamenáváte příjmy klientů do šablon příjmů a chcete je zohlednit do měsíčního vyúčtování? Zkopírujte tyto šablony hromadně pro všechny klienty.
                  Použití
                  • Hromadné kopírování šablon príjmů provádí administrátor (popř. uživatel s možností účtování) ve Vyúčtování.
                  Související funkce
                   Zaúčtování odebrané stravy
                   Popis
                   • Jestliže poskytujete klientům stravu a její odebírání zaznamenáváte prostřednictvím funkce Stravování, eQuip převede takto odebranou stravu do vyúčtování klientů.
                   Použití
                   • Převod odebrané stravy provádí administrátor (popř. uživatel s možností účtování) ve Vyúčtování - Zaúčtování odebrané stravy - zvolte měsíc, na který se má odebraná strava zaúčtovat.
                   Související funkce
                    Nastavení cen typů výkonů
                    Popis
                    • Pokud účtujete klientům služby na základě času poskytnuté podpory (výkonů), nastavte si hodinové taxy u jednotlivých typů výkonů. Systém automaticky vypočte částku na základě vykázaných výkonů.
                    Použití
                    • Hodinovou taxu u jednotlivých typů výkonů nastavuje administrátor systému v Administraci - Typy výkonů - Ceny typu výkonu.
                    Související funkce
                    Nastavení cen za poskytované služby
                    Popis
                    • Každá organizace si může libovolně nastavit ceny poskytovaných služeb (denní, hodinovou), popř. stanovit kolik procent z původní částky se má naúčtovat v případě nepřítomnosti klienta.
                    • Podle individuálního nastavení je systém schopen vypočítat částky klientům za poskytované služby.
                    Použití
                    • Nastavení cen za poskytování služeb provádí administrátor (popř. uživatel s možností účtování) ve Vyúčtování.
                    Související funkce
                    Nastavení fakultativních a pobytových služeb
                    Popis
                    • Nastavte klientům fakultativní a pobytové služby, které se pak zobrazí při vytváření měsíční šablony poskytovaných služeb.
                    Použití
                    • Odebírané služby klientům nastavuje administrátor systému (popř.uživatel s možností účtování) ve Vyúčtování - Nastavení fakultativních a pobytových služeb klientům.
                    Související funkce
                    Pravidelný měsíční proces účtování
                    Popis
                    • Nevíte si rady s postupem při účtování služeb? Použijte odkaz Pravidelný měsíční proces účtování, který obsahuje všechny důležité kroky pro správné vyúčtování služeb.
                    Použití
                    • Proces účtování provádí administrátor (popř. uživatel s možností účtování) v Menu - Vyúčtování - Pravidelný měsíční proces účtování.
                    Související funkce
                     Proces prvotního nastavení účtování
                     Popis
                     • Chcete začít účtovat služby klientům v systému eQuip? Použijte odkaz Proces prvotního nastavení účtování, který Vás krok po kroku provede úvodním nastavením systému pro účtování.
                     Použití
                     • Prvotní nastavení provádí administrátor (popř. uživatel s možností účtování) v Menu - Vyúčtování - Proces prvotního nastavení účtování.
                     Související funkce
                      Detail klienta pro účtování
                      Popis
                      • Každý klient má v rámci účtování služeb v systému svojí vlastní složku = Detail klienta pro účtování.
                      • Detail může dle potřeb organizace obsahovat až 4 záložky - služby, příjmy, vyúčtování, zálohy.
                      Použití
                      • S detailem klienta pro účtování může pracovat pouze administrátor (popř. uživatel s možností účtování) v Menu - Vyúčtování - Účtování pro konkrétní klienty.
                      Související funkce
                      Služby
                      Popis
                      • Záložka služby obsahuje přehled veškerých poskytnutých služeb, které jsou klientovi účtovány. Také je zde seznam jednorázových pravidelných měsíčních plateb, které Vám klient platí za poskytnutí fakultativních a pobytových služeb.
                      Použití
                      • Menu - Vyúčtování - Účtování pro konkrétní klienty - zvolte klienta - záložka Služby.
                      Související funkce
                       Přehled vyúčtování pro konkrétní klienty
                       Popis
                       • Na záložce Vyúčtování v detailu klienta pro účtování se nachází přehled všech naúčtovaných částek ve zvoleném období včetně záloh a příjmů klienta.
                       • Z přehledu lze dle potřeb organizace vytvořit tiskovou sestavu, která může posloužit jako oficiální přehled účtování poskytnutých služeb pro klienta.
                       Použití
                       • Menu - Vyúčtování - Účtování pro konkrétní klienty - zvolte klienta - záložka Vyúčtování.
                       Související funkce
                        Účtování podle jednotlivých výkonů
                        Popis
                        • Systém eQuip umožňuje v zadaném období tisk vyúčtování (dle času pracovníků, dle času výkonu) po jednotlivých výkonech jak pro všechny klienty tak pro jednotlivé klienty zvlášť.
                        Použití
                        • Přehled účtování po výkonech je k dispozici ve Vyúčtování - Účtování podle jednotlivých výkonů.
                        Související funkce
                        Nastavení účtování dle potřeb organizace
                        Popis
                        • V eQuipu je zpracován kompletní systém účtování a všechny jeho varianty. Na základě požadavku a potřeb organizace pak systém účtování nastavíme tak, aby byly vidět pouze ty části účtování, které organizace využije. Tím se celý proces účtování zjednoduší a zpřehlední.
                        Použití
                        • Jednotlivé součásti účtování nastavuje správce eQuipu po konzultaci s osobou zodpovědnou za účtování v organizaci.
                        Související funkce
                        Přehled vyúčtování na základě výkonů
                        Popis
                        • eQuip umožňuje generovat dokumenty účtování na základě výkonů (souhrně nebo po jednotlivých výkonech).
                        Použití
                        • Generovat dokument pro konkrétní klienty může administrátor nebo účetní pod odkazem Vyúčtování v sekci Přehledy.
                        Související funkce
                        Administrace a nastavení systému
                        Administrace a nastavení systému
                        Typy výkonů
                        Popis
                        • Pro záznam veškeré činnosti, která byla pro klienta v rámci poskytování služeb provedena ( = výkon), si každá organizace podle potřeby definuje typy výkonů.
                        • Typ výkonu popisuje určitou skupinu činností, která bude poskytována jako služba klientům (hygiena, zdravotní péče, činnost v domácnosti, volnočasové aktivity apod.)
                        Použití
                        • Typy výkonů zadává administrátor a je možné je propojit se základními činnostmi tak, jak jsou definovány v zákoně.
                        • U každého typu výkonu je lze stanovit cenu/hod a na základě vykázaných hodin výkonů tohoto typu je možné účtovat služby klientům tak, jak to vyžaduje zákon (viz dále Vyúčtování).
                        Související funkce
                        Typy pracovníků
                        Popis
                        • Zadejte si do systému typy pracovníků (ředitel (-ka), sociální pracovník (-ce), účetní apod. a jednotlivým pracovníků pak přiřaďte odpovídající typ pracovníka.
                        Použití
                        • Typy pracovníků definuje administrátor při úvodním nastavení systému.
                        Související funkce
                         Typy souhlasů
                         Popis
                         • V systému lze každému klientovi přidávat souhlasy s uveřejněním osobních údajú nebo popisů jiných právních dokumentů.
                         Použití
                         • Typy souhlasů definuje administrátor při úvodním nastavení systému.
                         Související funkce
                         Editace uživatelů systému
                         Popis
                         • Každý pracovník organizace, který využívá eQuip, má v systému vytvořen uživatelský účet a přidělené přihlašovací informace do systému.
                         • Přihlášení do systému je prakticky možné odkudkoli, kde je internetové připojení. Máte tak na "dosah" důležité informace, kdykoliv je potřebujete.
                         Použití
                         • Nové uživatele systému a přihlašovací informace zadává administrátor na záložce Administrace - Editace uživatelů systému.
                         Související funkce
                         Přístup uživatelů k případům klienta
                         Popis
                         • Z důvodu ochrany osobních údajů se v rámci systému lze každému uživateli zvolit přístup do případu pouze těch klientů, o které se stará, popř. jejichž osobní údaje potřebuje pro další účely (účtování služeb, objednávání stravy apod.)
                         Použití
                         • Přístup uživatelů k jednotlivým případům klientů přiděluje administrátor na záložce Administrace - Přístup uživatelů systému k jednotlivým případům klientů
                         Související funkce
                         Budovy a bydlení
                         Popis
                         • Pro organizace, které využívají pobytové služby, systém umožňuje zadávat jednotlivé budovy a bydlení a na základě naplnění kapacity sledovat volná místa.
                         Použití
                         • Budovy a bydlení zadává administrátor při úvodním nastavení systému.
                         Související funkce
                         Pracovní skupiny
                         Popis
                         • Vytvořte si v systému pracovní skupiny.
                         • Pracovníci mohou být zařazeni do jednotlivých skupin podle místního rozdělení (domácnosti,budovy, obce...), podle poskytovaných služeb apod.
                         • Do každé pracovní skupiny přiřaďte klienty, o které se pracovníci dané skupiny starají, vytvoří se tak přehledná struktura pro výběr pracovníků a klientů.
                         Použití
                         • Pracovní skupiny vytváří administrátor na záložce Administrace - Pracovní skupiny, administrátor také zažazuje pracovníky do skupin. Klient je do skupiny zařazován při zakládání případu
                         Související funkce
                         Fáze případu
                         Popis
                         • Systém umožňuje přiřadit ke klientovi tzv.fázi případu (zájemce, čekatel, klient apod), čímž se zpřehlední seznam klientů u organizací s větším počtem klientů.
                         Použití
                         • Fáze případu definuje administrátor na záložce Administrace - Fáze případu. Zvolením správného typu výkonu může převádět případ klienta do různých fází také běžný uživatel systému eQuip.
                         Související funkce
                         Směny
                         Popis
                         • Definujte si v systému směny dle časových úseků tak, abyste získlali přehled o docházce pracovníků a počtu odpracovaných hodin.
                         Použití
                         • Směny definuje administrátor na záložce Administrace - Směny.
                         Související funkce
                         Komunikace se třetími stranami
                         Popis
                         • eQuip umožňuje komunikaci s rodiči či opatrovníky klienta po internetu.
                         • Rodič či opatrovník získá přihlašovací informace, pod kterými se přihlásí na adrese www.e-quip.cz/opatrovníci do deníku klienta.
                         • Opatrovník má přehled o událostech v deníku klienta a stejně tak i on může do deníku zapisovat.
                         Použití
                         • Přístupové informace pro opatrovníky generuje administrátor na záložce Administrace - Generování hesla pro opatrovníky.
                         Související funkce
                         Uživatelské skupiny
                         Popis
                         • Přiřaďte uživatelům systému uživatelské skupiny podle toho, jakou roli mají v rámci Vaší organizaci.
                         Použití
                         • Uživatelské skupiny přiřazuje administrátor systému při vytváření nového uživatele v administraci - odkaz editace uživatelů systému. Bližší popis jednotlivých skupin naleznete tamtéž.
                         Související funkce
                         Anonymní případ
                         Popis
                         • Chcete zaznamenávat podporu klientovi, u kterého není známa jeho identita (terénní programy, online telefonická podpora...)? Použijte případ anonymního klienta.
                         Použití
                         • Anonymního klienta vytvoří v systému administrátor. Případ mu pak může založit i běžný uživatel.
                         Související funkce
                         Uživatel systému
                         Popis
                         • Vytvořte Vašim pracovníkům uživatelské účty v systému eQuip. Každý uživatel pak bude mít přidělené unikátní uživatelské jméno a heslo, pod kterými se do systému přihlásí.
                         Použití
                         • Uživatelské účty přiděluje administrátor v administraci pod odkazem editace uživatelů systému.
                         Související funkce
                         Služby zákonné
                         Popis
                         • Každá organizace si zvolí zákonné služby, které poskytuje. Zákonná služba se přiřadí ke každému klientovi, tím se zpřehlední jejich přehled.
                         Použití
                         • Služby zákonné volí v organizaci administrátor systému, klientovi přidělí službu zákonnou běžný uživatel při zakládání případu klienta.
                         Související funkce
                          Individuální nastavení agentury
                          Popis
                          • Systém eQuip se skládá z několika modulů. Každá agentura si sama zvolí, jaké moduly systému využije.
                          • Systém eQuip lze dle potřeb a přání agentury modifikovat.
                          Použití
                          • Nastavení a modifikace systému provádí správce systému firma Software Production s.r.o.
                          Související funkce
                          Projekty
                          Popis
                          • Zadejte do systému vlastní projekty a pracovníky podílející se na projektu a sledujte čas pracovníků vykázaný do projektu.
                          Použití
                          • Projekty a jim odpovídající pracovníky zadává administrátor - v menu odkaz Administrace - Projekty a přiřazení pracovníci.
                          • Pracovník, který je přiřazen u nějakého projektu, zaznamená svůj výkaz do projektu v Potvrzování pod odkazem Denní výkaz projektu.
                          • Výkaz hodin jednotlivých pracovníků na projektu (včetně tisku výkazu projektu) je k dispozici v Přehledech.
                          Související funkce
                          Drogy
                          Popis
                          • Pro služby, kde mohou být klienti potencionálními uživateli drog (např. terénní služby), lze detail případu doplnit o záložku Drogy.
                          • Záložka drogy umožňuje založit klientovi záznam o drogách (věk a způsob prvního užití, první droga...) a zakládat nové drogové snímky (přehled užívání drog).
                          • V rámci záložky Drogy lze zaznamenávat také rizikové chování klientů.
                          Použití
                          • Pro přidání záložky Drogy do detailu případu je zapotřebí označit v kartě klienta možnost užívání drog.
                          Související funkce
                          Sklad materiálu
                          Popis
                          • eQuip umožňuje vytvořit si sklad materiálu. Budete pak moci zaznamenávat příjem a výdej materiálu u jednotlivých klientů.
                          Použití
                          • Administrátor vytvoří dle potřeby organizace sklad materiálů a k jednotlivým typům výkonu přiřadí ty materiály, které s výkonem souvisí.
                          • Běžný uživatel může zaznamenávat příjem a výdej materiálu při záznamu výkonu (typ výkonu musí mít přiřazen materiál).
                          Související funkce
                          Provozní dny
                          Popis
                          • Chcete klientům účtovat služby na základě docházky? Nastavte si pro jednotlivé služby provozní dny, ve kterých pak bude docházka klientům zaznamenávána.
                          Použití
                          • Provozní dny nastavuje administrátor - Vyúčtování - Nastavení provozních dní - zvolte měsíc a pro každou službu označte provozní dny. Tento proces opakujte pro každý následující měsíc.
                          Související funkce
                          Nastavení cen typů výkonů
                          Popis
                          • Pokud účtujete klientům služby na základě času poskytnuté podpory (výkonů), nastavte si hodinové taxy u jednotlivých typů výkonů. Systém automaticky vypočte částku na základě vykázaných výkonů.
                          Použití
                          • Hodinovou taxu u jednotlivých typů výkonů nastavuje administrátor systému v Administraci - Typy výkonů - Ceny typu výkonu.
                          Související funkce
                          Nastavení cen za poskytované služby
                          Popis
                          • Každá organizace si může libovolně nastavit ceny poskytovaných služeb (denní, hodinovou), popř. stanovit kolik procent z původní částky se má naúčtovat v případě nepřítomnosti klienta.
                          • Podle individuálního nastavení je systém schopen vypočítat částky klientům za poskytované služby.
                          Použití
                          • Nastavení cen za poskytování služeb provádí administrátor (popř. uživatel s možností účtování) ve Vyúčtování.
                          Související funkce
                          Nastavení fakultativních a pobytových služeb
                          Popis
                          • Nastavte klientům fakultativní a pobytové služby, které se pak zobrazí při vytváření měsíční šablony poskytovaných služeb.
                          Použití
                          • Odebírané služby klientům nastavuje administrátor systému (popř.uživatel s možností účtování) ve Vyúčtování - Nastavení fakultativních a pobytových služeb klientům.
                          Související funkce
                          Nastavení účtování dle potřeb organizace
                          Popis
                          • V eQuipu je zpracován kompletní systém účtování a všechny jeho varianty. Na základě požadavku a potřeb organizace pak systém účtování nastavíme tak, aby byly vidět pouze ty části účtování, které organizace využije. Tím se celý proces účtování zjednoduší a zpřehlední.
                          Použití
                          • Jednotlivé součásti účtování nastavuje správce eQuipu po konzultaci s osobou zodpovědnou za účtování v organizaci.
                          Související funkce
                          Plánování výkonů do Google kalendáře
                          Popis
                          • Pokud používáte účet na Googlu, je možné pro vás nastavit funkci, která umožní plánovné činnosti s klienty zapisovat zároveň do kalendáře Googlu.
                          • Při plánování výkonu v eQuipu lze nastavit upozornění na událost v kalendáři Googlu.
                          Použití
                          • Pro nastavení funkce je zapotřebí kontaktovat online podporu. Po nastavení může výkony plánovat do kalendáře Googlu kterýkoliv pracovník, který má vytvořen účet na Googlu.
                          Související funkce
                          Nastavení stejné podoby úvodní stránky všem uživatelům
                          Popis
                          • Admistrátor může hromadně nastavit podobu úvodní stránky eQuipu všem uživatelům stejně.
                          Použití
                          • Hromadné nastavení úvodní stránky provádí administrátor pod odkazem nastavení tabulí na úvodní straně eQuipu.
                          Související funkce
                          Sdílený disk
                          Popis
                          • Pro sdílení vetšího objemu dat využijte sdílený disk na úvodní stránce eQuipu.
                          • Soubory jsou ukládány do systému Alfresco Share na serveru eQuipu.
                          • Každý uživatel může ze svého účtu nahrát až 200 MB dat.
                          • Na disku vytvořte adresářovou strukturu a soubory ukládejte systematicky.
                          Použití
                          • Pro nastavení sdíleného disku kontaktujte správce systému. Po nastavení ho mohou používat všichni uživatelé eQuipu.
                          Související funkce
                          Plánování služeb
                          Plánování služeb
                          Směny
                          Popis
                          • Definujte si v systému směny dle časových úseků tak, abyste získlali přehled o docházce pracovníků a počtu odpracovaných hodin.
                          Použití
                          • Směny definuje administrátor na záložce Administrace - Směny.
                          Související funkce
                          Plánování výkonů
                          Popis
                          • Naplánujte jednotlivým klientům výkony (skupinově, individuálně) a také kdo bude tyto výkony provádět.
                          • Budete mít přehled o tom, jaký pracovník se bude starat o které klienty a usnadníte tak pracovníkům výkaz podpory, kteří pouze potvrdí, zda došlo či nedošlo k plánované činnosti.
                          Použití
                          • Plánovat výkony klientům a pracovníky na tyto výkony mohou pouze uživatelé s možností plánovat na záložce Plánování služeb.
                          Související funkce
                          Potvrzování
                          Popis
                          • Běžní uživatele bez možnosti plánovat pouze potvrzují výkony, které jim byly naplánovány. Denní výkaz podpory se tak pro ně redukuje na minimum času.
                          Použití
                          • Výkony potvrzují běžní uživatelé na záložce Potvrzování.
                          Související funkce
                           Rozvrh klienta
                           Popis
                           • Každý klient má v rámci svého případu svůj rozvrh. Do tohoto rozvrhu lze pomocí výkonů lze plánovat budoucí poskytovanou podporu.
                           Použití
                           • Výkony do rozvrhu klienta může zapisovat běžný uživatel s možností plánovat v detailu případu na záložce rozvrh.
                           Související funkce
                           Šablona na týden
                           Popis
                           • Pro pravidelně opakující činnosti si z výkonů pro každého klienta vytvořte týdenní šablonu, systém ji pak automaticky každý týden zkopíruje a nemusíte tak tyto činnosti znovu pokaždé plánovat.
                           • K výkonům, ze kterých tvoříte klientovi šablonu, přiřaďte pracovníky, kteří tuto činnost obvykle provádějí. Výkony budou automaticky naplánovány pouze těm pracovníkům, kteří jsou ten den v práci (musí však být naplánování na směny).
                           Použití
                           • Šablonu na týden vytváří ze šablonových výkonů běžný uživatel s možností plánovat v detailu případu na záložce Na týden.
                           Související funkce
                           Tisk směn
                           Popis
                           • Pokud plánujete pracovníky na směny, můžete si na zvolené období vytisknout přehled směn zvolených pracovníků. Budete tak mít k dispozici přehled, kdy má který pracovník naplánovanou směnu.
                           Použití
                           • Tisknout směny může běžný uživatel s možností plánovat v Plánování služeb pod odkazem Plán pracovníků na směny.
                           Související funkce
                           Rozvrh pracovníka na týden dopředu
                           Popis
                           • eQuip umožňuje tisk naplánovaných výkonů jednotlivým pracovníkům.
                           Použití
                           • Přehledy - Rozvrh pracovníka na týden dopředu - Zvolte pracovníka a generujte dokument.
                           Související funkce
                           "S" plánovač
                           Popis
                           • Pokud plánujete klientům výkony do rozvrhů, je vhodné zvolit v organizaci tzv. "S" plánovače. Tato osoba pak bude moct v systému hromadně kopírovat týdenní šablony, mazat výkony v rozvrzích klientů a nastavit pracovníky podle směn.
                           Použití
                           • "S" plánovačem může být administrátor systému anebo může tuto roli předat jinému zodpovědnému uživateli.
                           Související funkce
                            Plánování služeb podle směn pracovníků
                            Popis
                            • eQuipumožňuje zjednodušit plánování pracovníků na výkony. K šablonovým výkonům se dají přiřadit pracovníci, kteří obvykle činnost vykonávají a po naplánování směn pracovníkům systém automaticky přidělí tyto výkony pouze těm pracovníkům, kteří jsou ten den v práci.
                            Použití
                            • Pracovníky k šablonovým výkonům přiřazuje administrátor v editaci šablonových výkonů. "S" plánovač pak musí nastavit pracovníky v rozvrhu podle směn.
                            Související funkce
                             Plánování směn běžnými uživateli
                             Popis
                             • Každá organizace si může zvolit, zda chce plánovat pracovníky na směny prostřednictvím uživatelů s možností plánovat nebo zda si budou moci pracovníci individuálně plánovat svoje směny. Pokud zvolíte druhou možnost, pracovníci ponesou zodpovědnost za své směny, neboť bez jejich naplánování nebude možné potvrzovat výkony.
                             Použití
                             • Pro využití možnosti plánování směn i běžnými uživateli kontaktujte online podporu systému eQuip.
                             Související funkce
                             Plánování výkonů do Google kalendáře
                             Popis
                             • Pokud používáte účet na Googlu, je možné pro vás nastavit funkci, která umožní plánovné činnosti s klienty zapisovat zároveň do kalendáře Googlu.
                             • Při plánování výkonu v eQuipu lze nastavit upozornění na událost v kalendáři Googlu.
                             Použití
                             • Pro nastavení funkce je zapotřebí kontaktovat online podporu. Po nastavení může výkony plánovat do kalendáře Googlu kterýkoliv pracovník, který má vytvořen účet na Googlu.
                             Související funkce
                             Můj výkaz
                             Popis
                             • Můj výkaz představuje stránku pracovníka, kde jsou systematicky umístěny důležité odkazy, které běžný uživatel potřebuje pro veškeré záznamy do eQuipu.
                             • Ze stránky Můj výkaz je možné: Potvrzovat nebo rušit naplánované výkony - Zaznamenávat denní aktivity do projektů - Přidávat individuální a skupinové výkony - Použít přednastavené šablonové výkony - Plánovat výkony - Rezervovat bloky času do rozvrhu pracovníka - Zaznamenávat docházku klientů - Zaznamenávat vlastní docházku (příchody - odchody) - Objednávat a vykazovat stravu klientů a pracovníků - Hromadně zaznamenávat zprávy do deníků klientů.
                             Použití
                             • Stránku Můj výkaz používají všichni uživatelé eQuipu a má vlastní odkaz v menu.
                             Související funkce
                             Použití šablonových výkonů
                             Popis
                             • Pro opakující se činnosti si vytvořte sadu výkonů a ulehčete si vykazování takových činností.
                             • U každého šablonového výkonu můžete zadat, kolikrát byl v daný den poskytnut. Celkový čas se automaticky přepočte.
                             • Zvolené šablonové výkony můžete vkládat na více dní najednou.
                             Použití
                             • Šablonové výkony může přidávat uživatel s možností plánovat. Používat je pak mohou všichni uživatelé eQuipu.
                             Související funkce
                             Případ klienta
                             Případ klienta
                             Detail případu
                             Detail případu
                             Detail případu
                             Popis
                             • Veškeré informace o klientovi včetně záznamu všech výkonů jsou k dispozici v detailu případu.
                             Použití
                             • Detail případu je součástí každého případu klienta. Zobrazí se po výběru klienta.
                             Související funkce
                              Výkony
                              Popis
                              • Pro záznam veškeré činnosti, která byla pro klienta v rámci poskytování služeb provedena, se v systému používají výkony.
                              • Výkony mohou být individuální (podpora 1 klientovy) nebo skupinové (podpora skupině klientů).
                              Použití
                              • Individuální a skupinové výkony mohou zadávat editoři případu v detailu případu.
                              Související funkce
                              Deník
                              Popis
                              • Pro sdílení informací mezi uživateli systému starajících se o stejného klienta použijte deník klienta.
                              • Události v deníku klienta je možné zveřejnit pro opatrovníky na internetu.
                              • Událost do deníkuklienta lze vytvořit také z výkonu.
                              • Počet událostí se zobrazuje na úvodní stránce, tudíž uživatel má ihned po přihlášení přehled o nových událostech.
                              Použití
                              • Zápis do deníku klienta provádí editor případu v detailu na záložce deník nebo lze vytvořit událost při záznamu výkonu.
                              Související funkce
                              Zdraví
                              Popis
                              • Systém eQuip umožňuje záznam medikace, hospitalizace a prohlídek u lékaře.
                              • Součástí systému eQuip je kompletní databáze léků registrovaných v České republice.
                              Použití
                              • Zaznamenávat medikaci, hospitalizaci a prohlídky u lákaře provádí editor případu na záložce Zdraví.
                              Související funkce
                               Smlouvy
                               Popis
                               • Systém eQuip umožňuje pro klienta generovat různé typy smluv podle poskytovaných služeb, které mohou být dle potřeby doplněné o informace o klientovi z databáze.
                               Použití
                               • Šablony smluv lze vytvářet v detailu případu na záložce Smlouvy. Tamtéž také vygenerujete smlouvu s informacemi o konkrétním kliektovi.
                               Související funkce
                                Docházka klientů na služby
                                Popis
                                • Chcete přehledným způsobem kontrolovat, popř. upravovat docházku klientů v rámci poskytované služby? Použijte záložku docházka, kde získáte přehled docházky klienta na služby tak, jak byla zaznamenána pracovníky organizace při potvrzování výkonů (viz dále).
                                • Docházka klientů může být podkladem pro účtování služeb (jeden ze způsobů účtování).
                                Použití
                                • Editace docházky je možná editorem v detailu případu na záložce Docházka.
                                • Docházku klientů primárně zaznamenává běžný uživatel při potvrzování výkonu.
                                Související funkce
                                Dokumenty
                                Popis
                                • Každému klientovi je možné do systému přidávat různé typy dokumentů (doc, docx, pdf, zip, rar, txt, xls, xlsx).
                                • Při vkládání dokumentu do detailu klienta je možné omezit oprávnění přístupu uživatelů k tomuto dokumentu a zamezit tak zneužití informací.
                                • Dokument je po vložení uložen na server a je tak k dispozici, kdykoliv jej potřebujete.
                                Použití
                                • Přidávat dokumenty včetně přidělení či omezení přístupů k těmto dokumentům může editor případu na záložce Dokumenty.
                                Související funkce
                                Posuzování míry potřebné podpory
                                Popis
                                • Součástí eQuipu je systém hodnocení míry potřebné podpory, které slouží k vytvoření profilu klienta z pohledu podpory, kterou potřebuje pro samostatné zvládnutí každodenního života.
                                • V systému je hodnocení zpracováno jako dotazník a jeho výsledky jsou vyjádřeny číselně i graficky.
                                • Výsledky hodnocení je možné využít v individuálním plánování pro detailní popis poskytování každodenní podpory, pro odhad budoucí míry potřeby u nových klientů, při odůvodnění výše nároků na příspěvek, jako podklad pro účely stanovení stupně závislosti apod.
                                Použití
                                • Záznam hodnocení může provádět editor případu klienta v jeho detailu na záložce Proces IP.
                                • V menu na záložce Dokumentace je zpracována metodika pro správné hodnocení míry potřebné podpory.
                                Související funkce
                                Plánování výkonů
                                Popis
                                • Naplánujte jednotlivým klientům výkony (skupinově, individuálně) a také kdo bude tyto výkony provádět.
                                • Budete mít přehled o tom, jaký pracovník se bude starat o které klienty a usnadníte tak pracovníkům výkaz podpory, kteří pouze potvrdí, zda došlo či nedošlo k plánované činnosti.
                                Použití
                                • Plánovat výkony klientům a pracovníky na tyto výkony mohou pouze uživatelé s možností plánovat na záložce Plánování služeb.
                                Související funkce
                                Rozvrh klienta
                                Popis
                                • Každý klient má v rámci svého případu svůj rozvrh. Do tohoto rozvrhu lze pomocí výkonů lze plánovat budoucí poskytovanou podporu.
                                Použití
                                • Výkony do rozvrhu klienta může zapisovat běžný uživatel s možností plánovat v detailu případu na záložce rozvrh.
                                Související funkce
                                Šablona na týden
                                Popis
                                • Pro pravidelně opakující činnosti si z výkonů pro každého klienta vytvořte týdenní šablonu, systém ji pak automaticky každý týden zkopíruje a nemusíte tak tyto činnosti znovu pokaždé plánovat.
                                • K výkonům, ze kterých tvoříte klientovi šablonu, přiřaďte pracovníky, kteří tuto činnost obvykle provádějí. Výkony budou automaticky naplánovány pouze těm pracovníkům, kteří jsou ten den v práci (musí však být naplánování na směny).
                                Použití
                                • Šablonu na týden vytváří ze šablonových výkonů běžný uživatel s možností plánovat v detailu případu na záložce Na týden.
                                Související funkce
                                Typy souhlasů
                                Popis
                                • V systému lze každému klientovi přidávat souhlasy s uveřejněním osobních údajú nebo popisů jiných právních dokumentů.
                                Použití
                                • Typy souhlasů definuje administrátor při úvodním nastavení systému.
                                Související funkce
                                Přístup uživatelů k případům klienta
                                Popis
                                • Z důvodu ochrany osobních údajů se v rámci systému lze každému uživateli zvolit přístup do případu pouze těch klientů, o které se stará, popř. jejichž osobní údaje potřebuje pro další účely (účtování služeb, objednávání stravy apod.)
                                Použití
                                • Přístup uživatelů k jednotlivým případům klientů přiděluje administrátor na záložce Administrace - Přístup uživatelů systému k jednotlivým případům klientů
                                Související funkce
                                Kontakty
                                Popis
                                • Do systému si zadejte kontakty na rodinné příslušníky, lékaře, školy, úřady apod.
                                Použití
                                • Kontakty mohou zadávat všichni uživatelé na záložce Kartotéky a seznamy nebo v případu klienta.
                                Související funkce
                                Fáze případu
                                Popis
                                • Systém umožňuje přiřadit ke klientovi tzv.fázi případu (zájemce, čekatel, klient apod), čímž se zpřehlední seznam klientů u organizací s větším počtem klientů.
                                Použití
                                • Fáze případu definuje administrátor na záložce Administrace - Fáze případu. Zvolením správného typu výkonu může převádět případ klienta do různých fází také běžný uživatel systému eQuip.
                                Související funkce
                                Případ klienta
                                Popis
                                • Klientovi je při vkládání do systému vytvořená vlastní složka, které říkáme případ klienta.
                                Použití
                                • Případ klienta může zakládat běžný uživatel (záložka Případy), který je tak i editorem případu, tzn. bude jeho hlavním správcem v systému.
                                • Editor případu volí další editory - pracovníky, kteří mají přístup do téhož případu.
                                Související funkce
                                 Anonymní případ
                                 Popis
                                 • Chcete zaznamenávat podporu klientovi, u kterého není známa jeho identita (terénní programy, online telefonická podpora...)? Použijte případ anonymního klienta.
                                 Použití
                                 • Anonymního klienta vytvoří v systému administrátor. Případ mu pak může založit i běžný uživatel.
                                 Související funkce
                                 Surchange
                                 Popis
                                 • Neorientujete se křestních jmen a generovaných kódů? Stáhněte si přímo v eQuipu program Surchange, který ve Vašem počítači nahradí kód klienta za jeho skutečné příjmení.
                                 Použití
                                 • Surchange si může stáhnout kterýkoliv uživatel systému na úvodní stránce.
                                 Související funkce
                                 Editor případu
                                 Popis
                                 • Systém automaticky sleduje historii změn, tzn. hlídá veškeré změny, které editoři provedli.
                                 • Každý případ má v rámci systému přidělené své editory, tzn. uživatele, kteří mají přístup do jeho případu.
                                 Použití
                                 • Editorem je automaticky uživatel, který zakládá případ klienta. Sám také při založení případu volí další editory případu, tzn. uživatele, kteří budou mít přistup do případu.
                                 Související funkce
                                 Drogy
                                 Popis
                                 • Pro služby, kde mohou být klienti potencionálními uživateli drog (např. terénní služby), lze detail případu doplnit o záložku Drogy.
                                 • Záložka drogy umožňuje založit klientovi záznam o drogách (věk a způsob prvního užití, první droga...) a zakládat nové drogové snímky (přehled užívání drog).
                                 • V rámci záložky Drogy lze zaznamenávat také rizikové chování klientů.
                                 Použití
                                 • Pro přidání záložky Drogy do detailu případu je zapotřebí označit v kartě klienta možnost užívání drog.
                                 Související funkce
                                 Blokovaný čas
                                 Popis
                                 • Jestliže se klient bude věnovat jiným činnostem a nebude odebírat služby ve Vaší organizaci, přidejte mu do rozvrhu blok času. Kolize blokovaných časů s výkony v rozvrhu můžete sledovat v Přehledech.
                                 Použití
                                 • Blokovaný čas do rozvrhu klienta zadává běžný uživatel s možností plánovat.
                                 Související funkce
                                  Detail klienta pro účtování
                                  Popis
                                  • Každý klient má v rámci účtování služeb v systému svojí vlastní složku = Detail klienta pro účtování.
                                  • Detail může dle potřeb organizace obsahovat až 4 záložky - služby, příjmy, vyúčtování, zálohy.
                                  Použití
                                  • S detailem klienta pro účtování může pracovat pouze administrátor (popř. uživatel s možností účtování) v Menu - Vyúčtování - Účtování pro konkrétní klienty.
                                  Související funkce
                                  Kartotéky a seznamy
                                  Kartotéky a seznamy
                                  Kartotéka pracovníků
                                  Popis
                                  • Systém umožňuje evidenci aktuálních i archivovaných pracovníků organizace a základních informací o nich (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, úvazek apod.)
                                  Použití
                                  • Pracovníky může přidávat případně archivovat administrátor na záložce Kartotéky a seznamy.
                                  Související funkce
                                  Kartotéka klientů
                                  Popis
                                  • Systém umožňuje evidenci klientů organizace.
                                  Použití
                                  • Klienty mohou do systému zadávat běžní uživatelé při zakládání případu klienta.
                                  Související funkce
                                   Kontakty
                                   Popis
                                   • Do systému si zadejte kontakty na rodinné příslušníky, lékaře, školy, úřady apod.
                                   Použití
                                   • Kontakty mohou zadávat všichni uživatelé na záložce Kartotéky a seznamy nebo v případu klienta.
                                   Související funkce
                                   Budovy a bydlení
                                   Popis
                                   • Pro organizace, které využívají pobytové služby, systém umožňuje zadávat jednotlivé budovy a bydlení a na základě naplnění kapacity sledovat volná místa.
                                   Použití
                                   • Budovy a bydlení zadává administrátor při úvodním nastavení systému.
                                   Související funkce
                                   Uživatelé systému
                                   Uživatelé systému
                                   Editace uživatelů systému
                                   Popis
                                   • Každý pracovník organizace, který využívá eQuip, má v systému vytvořen uživatelský účet a přidělené přihlašovací informace do systému.
                                   • Přihlášení do systému je prakticky možné odkudkoli, kde je internetové připojení. Máte tak na "dosah" důležité informace, kdykoliv je potřebujete.
                                   Použití
                                   • Nové uživatele systému a přihlašovací informace zadává administrátor na záložce Administrace - Editace uživatelů systému.
                                   Související funkce
                                   Přístup uživatelů k případům klienta
                                   Popis
                                   • Z důvodu ochrany osobních údajů se v rámci systému lze každému uživateli zvolit přístup do případu pouze těch klientů, o které se stará, popř. jejichž osobní údaje potřebuje pro další účely (účtování služeb, objednávání stravy apod.)
                                   Použití
                                   • Přístup uživatelů k jednotlivým případům klientů přiděluje administrátor na záložce Administrace - Přístup uživatelů systému k jednotlivým případům klientů
                                   Související funkce
                                   Uživatelské skupiny
                                   Popis
                                   • Přiřaďte uživatelům systému uživatelské skupiny podle toho, jakou roli mají v rámci Vaší organizaci.
                                   Použití
                                   • Uživatelské skupiny přiřazuje administrátor systému při vytváření nového uživatele v administraci - odkaz editace uživatelů systému. Bližší popis jednotlivých skupin naleznete tamtéž.
                                   Související funkce
                                   Uživatel systému
                                   Popis
                                   • Vytvořte Vašim pracovníkům uživatelské účty v systému eQuip. Každý uživatel pak bude mít přidělené unikátní uživatelské jméno a heslo, pod kterými se do systému přihlásí.
                                   Použití
                                   • Uživatelské účty přiděluje administrátor v administraci pod odkazem editace uživatelů systému.
                                   Související funkce
                                   Individuální nastavení uživatelského rozhraní
                                   Popis
                                   • Veškeré formuláře systému zůstávají v takové podobě, jak byly přednastaveny.
                                   Použití
                                   • Příkladem takového použití je seznam případů - tak, jak individuálně nastavíte filtry, v takové podobě se bude seznam objevovat při každém následujícím zobrazení.
                                   Související funkce
                                    Editor případu
                                    Popis
                                    • Systém automaticky sleduje historii změn, tzn. hlídá veškeré změny, které editoři provedli.
                                    • Každý případ má v rámci systému přidělené své editory, tzn. uživatele, kteří mají přístup do jeho případu.
                                    Použití
                                    • Editorem je automaticky uživatel, který zakládá případ klienta. Sám také při založení případu volí další editory případu, tzn. uživatele, kteří budou mít přistup do případu.
                                    Související funkce
                                    Přehledy a výstupy ze systému
                                    Přehledy a výstupy ze systému
                                    Tiskové sestavy
                                    Tiskové sestavy
                                    Tisk směn
                                    Popis
                                    • Pokud plánujete pracovníky na směny, můžete si na zvolené období vytisknout přehled směn zvolených pracovníků. Budete tak mít k dispozici přehled, kdy má který pracovník naplánovanou směnu.
                                    Použití
                                    • Tisknout směny může běžný uživatel s možností plánovat v Plánování služeb pod odkazem Plán pracovníků na směny.
                                    Související funkce
                                    Rozvrh pracovníka na týden dopředu
                                    Popis
                                    • eQuip umožňuje tisk naplánovaných výkonů jednotlivým pracovníkům.
                                    Použití
                                    • Přehledy - Rozvrh pracovníka na týden dopředu - Zvolte pracovníka a generujte dokument.
                                    Související funkce
                                    Účtování podle jednotlivých výkonů
                                    Popis
                                    • Systém eQuip umožňuje v zadaném období tisk vyúčtování (dle času pracovníků, dle času výkonu) po jednotlivých výkonech jak pro všechny klienty tak pro jednotlivé klienty zvlášť.
                                    Použití
                                    • Přehled účtování po výkonech je k dispozici ve Vyúčtování - Účtování podle jednotlivých výkonů.
                                    Související funkce
                                    Přehled vykázaných hodin v minulém měsíci
                                    Popis
                                    • Na úvodní stránce je k dispozici měsíční přehled hodin všech pracovníků tak, jak byly v podobě výkonů zaznamenány do systému.
                                    Použití
                                    • Na úvodní stránce klikněte na jméno pracovníka a získáte přehled rozložení výkonů pracovníka v uplynulém měsíci.
                                    Související funkce
                                    Přehledy
                                    Popis
                                    • Na základě vložených informací systém eQuip poskytuje řadu užitečných přehledů a statistických výstupů.
                                    • Přehledy jsou rozděleny z pohledu klientů, pracovníků, výkonů, hodnocení, popř. individuálních plánů a mohou posloužit pro sledování efektivity poskytování služeb, pro výkaz práce, pro přehled medikace, jako podklady při inspekcích, kontrolách, při jednání s úřady apod.
                                    Použití
                                    • Přehledy mají k dispozici všichni uživatelé systému na záložce Přehledy.
                                    Související funkce
                                     Statistické výstupy
                                     Popis
                                     • Veškeré údaje a zaznamenanou podporu lze vyhodnocovat prostřednictvím aktualizovaného databázového souboru Socsklad, který poskytuje množství statistických výstupů. Výstupy lze vytvářet individuálně dle přání a potřeb organizace.
                                     Použití
                                     • Aktuální verzi Socskladu stahuje administrátor v administraci.
                                     Související funkce
                                      Tisk směn
                                      Popis
                                      • Pokud plánujete pracovníky na směny, můžete si na zvolené období vytisknout přehled směn zvolených pracovníků. Budete tak mít k dispozici přehled, kdy má který pracovník naplánovanou směnu.
                                      Použití
                                      • Tisknout směny může běžný uživatel s možností plánovat v Plánování služeb pod odkazem Plán pracovníků na směny.
                                      Související funkce
                                      Přehled dávkování léků
                                      Popis
                                      • eQuip přehledným způsobem zobrazuje seznam klientů a jejich dávkování léků.
                                      Použití
                                      • Menu - odkaz Přehledy - Dávkování léků
                                      Související funkce
                                       Přehled klientů podle bydliště
                                       Popis
                                       • Systém nabízí přehled klientů podle bydliště (obcí, městských částí). Získáte tak přehled o tom, kteří klienti nemají zadanou adresu bydliště.
                                       Použití
                                       • Menu - Přehledy - Rozdělení do městských částí
                                       Související funkce
                                        Výkaz práce pracovníka
                                        Popis
                                        • Chcete sledovat časové vytížení Vašich pracovníků, použijte Výkaz práce pracovníka graficky v přehledech.
                                        • Zobrazí se přehled četnosti a času výkonů v jednotlivých měsících v roce a v zadaném období rozložení výkonů v čase.
                                        Použití
                                        • Přehledy - Výkaz práce pracovníka - zvolte pracovníka a období.
                                        Související funkce
                                        Přehled výkonů pracovníka
                                        Popis
                                        • eQuip nabízí tisk přehledu provedených výkonů v zadaném období pro jednotlivé pracovníky.
                                        Použití
                                        • Přehledy - Výkony pracovníka za období - Zvolte pracovníka a generujte dokument.
                                        Související funkce
                                        Podezřelé výkony
                                        Popis
                                        • Systém automaticky sleduje tzv. podezřelé výkony, tzn. výkony s podezřelými hodnotami. Příkladem takového výkonu může být individuální výkon, u kterého je zapsáno velké množství pracovníků.
                                        Použití
                                        • Podezřelé výkony lze sledovat v Přehledech pod odkazem Podezřelé výkony - pravděpodobně chybně zadané.
                                        Související funkce
                                         Výkony s časovou kolizí
                                         Popis
                                         • Systém rovněž sleduje, zda nebylo klientovi zapsáno ve stejném časovém úseku více výkonů. Systém na to upozorní při vkládání výkonu.
                                         Použití
                                         • V menu - Přehledy - naleznete odkaz Výkony s časovou kolizí, kde je možné upravit časy tak, aby byla kolize vyřešena.
                                         Související funkce
                                         Přehled skupinových výkonů po dnech
                                         Popis
                                         • Přihlášený uživatel má k dispozici přehled skupinových výkonů svých klientů ve zvolený den. Klienty lze z výkonů odebírat či přidávat.
                                         Použití
                                         • Přehledy - Přehled skupinových výkonů po dnech. Zde zvolte den, pro který chcete přehled zobrazit.
                                         Související funkce
                                         Přehled pohybu materiálu
                                         Popis
                                         • Vytvořili jste si sklad materiálu a chcete hromadně sledovat jeho pohyb (příjem a výdej)? Použijte Měsíční přehledy pohybu materiálu, kde je přehledným způsobem zobrazen veškerý příjem a výdej materiálu z pohledu typu výkonu nebo typu materiálu.
                                         Použití
                                         • Menu - Přehledy - Měsíční přehled pohybu materiálu (u jednotlivých výkonů, dle typu materiálu)
                                         Související funkce
                                          Počty výkonů podle typu
                                          Popis
                                          • Pod tímto odkazem získáte na ve vybraném měsíci přehled počtu výkonů podle typu včetně klientů, pro které byly tyto výkony provedeny.
                                          Použití
                                          • Mebu - Přehledy - Počty výkonů podle typu
                                          Související funkce
                                          Celkové skóre hodnocení klientů
                                          Popis
                                          • Na základě posuzování míry potřebné podpory získáte celkový přehled skóre hodnocení všech klientů se zařazení do stupňů závislostí podle výsledků hodnocení.
                                          Použití
                                          • Menu - Přehledy - Celkové skóre hodnocení dle kapitol
                                          Související funkce
                                          Skóre hodnocení dle kapitol
                                          Popis
                                          • Lze sledovat skóre hodnocení dle jednotlivých kapitol.
                                          Použití
                                          • Menu - Přehledy - Skóre hodnocení dle kapitol
                                          Související funkce
                                          Přehled hodnocení kapitol klientů dle okresu
                                          Popis
                                          • Na základě výsledků lze z programu získat přehledy o tom, jaká bude očekávaná podpora v jednotlivých okresech při transformaci ústavních zařízení.
                                          Použití
                                          • Menu - Přehledy - Přehled hodnocení kapitol klientů dle okresů
                                          Související funkce
                                          Vývoj hodnocení klienta v jednotlivých oblastech podpory
                                          Popis
                                          • U klientů, kteří mají 2 a více hodnocení lze sledovat vývoj v jednotlivých oblastech podpory.
                                          • Při každém dalším hodnocení, jsou jednotlivé položky dotazníku předvyplněny tak, jak byly zadány v předchozím hodnocení, což ušetří práci při opětovném vyplňování celého hodnocení, protože se řeší pouze ty položky, kde došlo ke změně
                                          Použití
                                          • Menu - Přehledy - Vývoj hodnocení klienta v jednotlivých oblastech podpory
                                          Související funkce
                                          Klienti s neshodou stupně závislosti dle hodnoceni SIS
                                          Popis
                                          • Tento odkaz poukazuje na klienty s neshodou skutečného stupně závislosti se stupněm závislosti podle výsledků posuzování
                                          • Tento údaj může být podkladem při žádosti o přezkum stupně závislosti resp. při žádosti o změnu výše příspěvku
                                          Použití
                                          • Menu - Přehledy - Klienti s neshodou stupně závislosti dle hodnoceni SIS
                                          Související funkce
                                          Naplňování cílů IP
                                          Popis
                                          • Na základě vyhodnocení IP získáme přehledy o počtu splněných a nesplněných cílů z již ukončených (zrevidovaných) individuálních plánů v členění podle oblastí sociálního začlenění a s vypočteným podílem splněných cílů.
                                          • Současně máme k dispozici grafické znázornění zastoupení jednotlivých oblastí sociálního začleňování a také poměr splněných a nesplněných cílů.
                                          Použití
                                          • Menu - Přehledy - Naplňování cílů Individuálních plánů
                                          Související funkce
                                          Porovnání cílů Individuálních Plánů se závazkem organizace
                                          Popis
                                          • Pod tímto odkazem můžeme sledovat, jak korespondují cíle individuálních plánů s veřejným závazkem.
                                          • Můžete zde vidět, které cíle individuálních plánů přesahují veřejný závazek organizace, a které oblasti veřejného závazku nejsou obsaženy v individuálních plánech.
                                          Použití
                                          • Menu - Přehledy - Porovnání cílů Individuálních Plánů se závazkem organizace
                                          Související funkce
                                          Export dat do OK systému
                                          Popis
                                          • Po správném nastavení je eQuip připraven pro export povinných dat do OK systému.
                                          • Export dat bude automatizován na kliknutím "jednoho tlačítka".
                                          Použití
                                          • Převod dat do OK systému bude provádět administrátor programu v Přehledech pod odkazem Výkazy požadované na portálu MPSV - OK Služby poskytovatel.
                                          Související funkce
                                           Přehled dávkování léků
                                           Popis
                                           • Zaznamenáváte klientům užívání léků? V Přehledech pak máte k dispozici seznam klientů a přehled užívaných léků .
                                           Použití
                                           • Přehled dávkování léků všech klientů je k dispozici v Přehledech - Dávkování léků.
                                           Související funkce
                                            Podezřelé výkony
                                            Popis
                                            • eQuip umožňuje zobrazit výkony, které mají podezřelé hodnoty (např. individuální výkony s větším počtem pracovníků ). V případě, že hodnoty výkony odpovídají skutečnosti, lze toto podezření ignorovat a výkony se již nebudou zobrazovat jako podezřelé.
                                            Použití
                                            • Seznam podezřelých výkonů naleznete v Přehledech - Podezřelé výkony.
                                            Související funkce
                                            Výkony s časovou kolizí
                                            Popis
                                            • eQuip umožňuje přehledným způsobem zobrazit výkony, které byly klientovi zadány a časově se překrývají. Tyto výkony s časovou kolizí se mohou vyřešit upravením časů začátku a konce anebo tyto kolize ignorovat. Čas výkonu však vždy zůstane stejný.
                                            Použití
                                            • Přehled výkonů s časovou kolizí včetně možnosti úpravy časů je k dispozici v Přehledech pod odkazem Výkony s časovou kolizí.
                                            Související funkce
                                            Výkony se zaměstnavatelem, kterým neodpovídá žádné jednání
                                            Popis
                                            • Pro agentury podporovaného zaměstnávání, které zaznamenávají jednání se zaměstnavateli, je k dispozici přehled výkonů klientů, kterým neodpovídá žádná akce se zaměstnavatelem.
                                            Použití
                                            • Seznam výkonů naleznete v Přehledech - Přehled výkonů se zaměstnavatelem, kterým neodpovídá žádné jednání.
                                            Související funkce
                                            Přehled počtu výkonů podle typu
                                            Popis
                                            • eQuip nabízí přehled počtu výkonů všech klientů organizace řazených podle typů výkonů.
                                            Použití
                                            • Přehledy - Počty výkonů podle typu
                                            Související funkce
                                            Rychlé kontakty
                                            Popis
                                            • Pro záznam komunikace, která neproběhla přímo s klientem, využijte funkce rychlých kontaktů.
                                            • K dispozici máte přehled kontaktů v zadaném období.
                                            Použití
                                            • Rychlé kontakty zadávejte pod daným odkazem v menu eQuipu.
                                            Související funkce
                                            Pracovníci
                                            Pracovníci
                                            Přehled vykázaných hodin v minulém měsíci
                                            Popis
                                            • Na úvodní stránce je k dispozici měsíční přehled hodin všech pracovníků tak, jak byly v podobě výkonů zaznamenány do systému.
                                            Použití
                                            • Na úvodní stránce klikněte na jméno pracovníka a získáte přehled rozložení výkonů pracovníka v uplynulém měsíci.
                                            Související funkce
                                            Kartotéka pracovníků
                                            Popis
                                            • Systém umožňuje evidenci aktuálních i archivovaných pracovníků organizace a základních informací o nich (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, úvazek apod.)
                                            Použití
                                            • Pracovníky může přidávat případně archivovat administrátor na záložce Kartotéky a seznamy.
                                            Související funkce
                                            Pracovní skupiny
                                            Popis
                                            • Vytvořte si v systému pracovní skupiny.
                                            • Pracovníci mohou být zařazeni do jednotlivých skupin podle místního rozdělení (domácnosti,budovy, obce...), podle poskytovaných služeb apod.
                                            • Do každé pracovní skupiny přiřaďte klienty, o které se pracovníci dané skupiny starají, vytvoří se tak přehledná struktura pro výběr pracovníků a klientů.
                                            Použití
                                            • Pracovní skupiny vytváří administrátor na záložce Administrace - Pracovní skupiny, administrátor také zažazuje pracovníky do skupin. Klient je do skupiny zařazován při zakládání případu
                                            Související funkce
                                            Docházka pracovníků
                                            Popis
                                            • Pokud plánujete pracovníky na směny, získáváte tak přehled o docházce pracovníků.
                                            Použití
                                            • Pracovníky na směny může plánovat běžný uživatel s možností plánovat pod odkazem Plánování služeb v menu programu.
                                            Související funkce
                                             Projekty
                                             Popis
                                             • Zadejte do systému vlastní projekty a pracovníky podílející se na projektu a sledujte čas pracovníků vykázaný do projektu.
                                             Použití
                                             • Projekty a jim odpovídající pracovníky zadává administrátor - v menu odkaz Administrace - Projekty a přiřazení pracovníci.
                                             • Pracovník, který je přiřazen u nějakého projektu, zaznamená svůj výkaz do projektu v Potvrzování pod odkazem Denní výkaz projektu.
                                             • Výkaz hodin jednotlivých pracovníků na projektu (včetně tisku výkazu projektu) je k dispozici v Přehledech.
                                             Související funkce
                                             Výkaz práce pracovníka
                                             Popis
                                             • Chcete sledovat časové vytížení Vašich pracovníků, použijte Výkaz práce pracovníka graficky v přehledech.
                                             • Zobrazí se přehled četnosti a času výkonů v jednotlivých měsících v roce a v zadaném období rozložení výkonů v čase.
                                             Použití
                                             • Přehledy - Výkaz práce pracovníka - zvolte pracovníka a období.
                                             Související funkce
                                             Dlouhodobé úkoly pracovníků
                                             Popis
                                             • Na úvodní stránce mohou pracovníci (sami sobě nebo jiným pracovníkům) zadávat úkoly a sledovat jejich plnění.
                                             Použití
                                             • Dlouhodobé úkoly mohou zadávat všichni uživatelé eQuipu na úvodní stránce.
                                             Související funkce
                                             Rychlé kontakty
                                             Popis
                                             • Pro záznam komunikace, která neproběhla přímo s klientem, využijte funkce rychlých kontaktů.
                                             • K dispozici máte přehled kontaktů v zadaném období.
                                             Použití
                                             • Rychlé kontakty zadávejte pod daným odkazem v menu eQuipu.
                                             Související funkce
                                             Moduly systému
                                             Moduly systému
                                             Podporované zaměstnávání
                                             Podporované zaměstnávání

                                             Související funkce
                                              Fáze případu
                                              Popis
                                              • Systém umožňuje přiřadit ke klientovi tzv.fázi případu (zájemce, čekatel, klient apod), čímž se zpřehlední seznam klientů u organizací s větším počtem klientů.
                                              Použití
                                              • Fáze případu definuje administrátor na záložce Administrace - Fáze případu. Zvolením správného typu výkonu může převádět případ klienta do různých fází také běžný uživatel systému eQuip.
                                              Související funkce
                                              Kurzy
                                              Popis
                                              • Účastní se klienti různých kurzů a školení? Zaznamenjte či naplánujte je pomocí funkce Kurzy.
                                              • Pro externí lektory lze v eQuipu vytvořit přístup do systému, který je omezen pouze na kurzy. Tito externí spolupracovníci pak mají možnost zadávat kurzy, aniž by měli přístup k osobním údajům o klientech, pracovnících apod.
                                              Použití
                                              • Přidávat a plánovat kurzy mohou všichni uživatelé v menu pod odkazem Kurzy.
                                              • Přístup do systému kurzů pro externí vytváří administrátor v editaci uživatelů zvolením uživatelské skupiny omezený na kurzy PZ.
                                              Související funkce
                                               Databáze zaměstnavatelů
                                               Popis
                                               • Pro poskytovatele služby podporované zaměstnávání lze v systému vytvořit databázi zaměstnavatelů včetně kontaktů na ně.
                                               • Přehled zaměstnavatelů a kontaktů můžete exportovat a tisknout.
                                               • Každý zaměstnavatel má v systému vytvořen detail zaměstnavatele, ve kterém naleznete potřebné informace o něm, a kde je možné zaznamenávat jednání s klienty, popř. přidávat další potřebné kontakty.
                                               Použití
                                               • Zaměstnavatele může do databáze přidávat i běžný uživatel.
                                               Související funkce
                                                Jednání
                                                Popis
                                                • Zaznamenejte komunikaci se zaměstnavatelem pomocí jednání.
                                                • K jednání lze zapisovat a přidávat datum a čas jednání, oslovené osoby a kontakty na ně, způsob oslovení a textové poznámky.
                                                Použití
                                                • Jednání zapisuje editor případu při záznamu výkonu, je ale zapotřebí u výkonu označit možnost se zaměstnavatelem. Při vložení výkonu Vás pak systém automaticky naviguje na záznam jednání.
                                                • Přehled jednání lze také sledovat v detailu zamětnavatele.
                                                Související funkce
                                                 PZ - typy výkonů
                                                 Popis
                                                 • Součástí modulu pro podporované zaměstnávání jsou přednastavené typy výkonů podle standardů podporovaného zaměstnávání.
                                                 Použití
                                                 • Běžný uživatel volí typ výkonu při záznamu podpory klientovi.
                                                 Související funkce
                                                  Výkony se zaměstnavatelem, kterým neodpovídá žádné jednání
                                                  Popis
                                                  • Pro agentury podporovaného zaměstnávání, které zaznamenávají jednání se zaměstnavateli, je k dispozici přehled výkonů klientů, kterým neodpovídá žádná akce se zaměstnavatelem.
                                                  Použití
                                                  • Seznam výkonů naleznete v Přehledech - Přehled výkonů se zaměstnavatelem, kterým neodpovídá žádné jednání.
                                                  Související funkce
                                                  Navigace záznamu jednání se zaměstnavatelem při zadávání výkonu
                                                  Popis
                                                  • Označíte - li při záznamu výkonu možnost, že byl výkon se zaměstnavatelem, systém automaticky naviguje na přidání jednání se zaměstnavatelem. Lze zadávat jednání, kontakty na zaměstnavatele nebo úplně nového zaměstnavatele.
                                                  Použití
                                                  • Jednání se zaměstnavatelem může přidávat i běžný uživatel. Při záznamu výkonu musí být označena možnost se zaměstnavetel.
                                                  Související funkce
                                                  eQuip mini
                                                  eQuip mini
                                                  Posuzování míry potřebné podpory
                                                  Popis
                                                  • Součástí eQuipu je systém hodnocení míry potřebné podpory, které slouží k vytvoření profilu klienta z pohledu podpory, kterou potřebuje pro samostatné zvládnutí každodenního života.
                                                  • V systému je hodnocení zpracováno jako dotazník a jeho výsledky jsou vyjádřeny číselně i graficky.
                                                  • Výsledky hodnocení je možné využít v individuálním plánování pro detailní popis poskytování každodenní podpory, pro odhad budoucí míry potřeby u nových klientů, při odůvodnění výše nároků na příspěvek, jako podklad pro účely stanovení stupně závislosti apod.
                                                  Použití
                                                  • Záznam hodnocení může provádět editor případu klienta v jeho detailu na záložce Proces IP.
                                                  • V menu na záložce Dokumentace je zpracována metodika pro správné hodnocení míry potřebné podpory.
                                                  Související funkce
                                                  Celkové skóre hodnocení klientů
                                                  Popis
                                                  • Na základě posuzování míry potřebné podpory získáte celkový přehled skóre hodnocení všech klientů se zařazení do stupňů závislostí podle výsledků hodnocení.
                                                  Použití
                                                  • Menu - Přehledy - Celkové skóre hodnocení dle kapitol
                                                  Související funkce
                                                  Skóre hodnocení dle kapitol
                                                  Popis
                                                  • Lze sledovat skóre hodnocení dle jednotlivých kapitol.
                                                  Použití
                                                  • Menu - Přehledy - Skóre hodnocení dle kapitol
                                                  Související funkce
                                                  Přehled hodnocení kapitol klientů dle okresu
                                                  Popis
                                                  • Na základě výsledků lze z programu získat přehledy o tom, jaká bude očekávaná podpora v jednotlivých okresech při transformaci ústavních zařízení.
                                                  Použití
                                                  • Menu - Přehledy - Přehled hodnocení kapitol klientů dle okresů
                                                  Související funkce
                                                  Vývoj hodnocení klienta v jednotlivých oblastech podpory
                                                  Popis
                                                  • U klientů, kteří mají 2 a více hodnocení lze sledovat vývoj v jednotlivých oblastech podpory.
                                                  • Při každém dalším hodnocení, jsou jednotlivé položky dotazníku předvyplněny tak, jak byly zadány v předchozím hodnocení, což ušetří práci při opětovném vyplňování celého hodnocení, protože se řeší pouze ty položky, kde došlo ke změně
                                                  Použití
                                                  • Menu - Přehledy - Vývoj hodnocení klienta v jednotlivých oblastech podpory
                                                  Související funkce
                                                  Klienti s neshodou stupně závislosti dle hodnoceni SIS
                                                  Popis
                                                  • Tento odkaz poukazuje na klienty s neshodou skutečného stupně závislosti se stupněm závislosti podle výsledků posuzování
                                                  • Tento údaj může být podkladem při žádosti o přezkum stupně závislosti resp. při žádosti o změnu výše příspěvku
                                                  Použití
                                                  • Menu - Přehledy - Klienti s neshodou stupně závislosti dle hodnoceni SIS
                                                  Související funkce
                                                  Naplňování cílů IP
                                                  Popis
                                                  • Na základě vyhodnocení IP získáme přehledy o počtu splněných a nesplněných cílů z již ukončených (zrevidovaných) individuálních plánů v členění podle oblastí sociálního začlenění a s vypočteným podílem splněných cílů.
                                                  • Současně máme k dispozici grafické znázornění zastoupení jednotlivých oblastí sociálního začleňování a také poměr splněných a nesplněných cílů.
                                                  Použití
                                                  • Menu - Přehledy - Naplňování cílů Individuálních plánů
                                                  Související funkce
                                                  Porovnání cílů Individuálních Plánů se závazkem organizace
                                                  Popis
                                                  • Pod tímto odkazem můžeme sledovat, jak korespondují cíle individuálních plánů s veřejným závazkem.
                                                  • Můžete zde vidět, které cíle individuálních plánů přesahují veřejný závazek organizace, a které oblasti veřejného závazku nejsou obsaženy v individuálních plánech.
                                                  Použití
                                                  • Menu - Přehledy - Porovnání cílů Individuálních Plánů se závazkem organizace
                                                  Související funkce
                                                  Národní databáze
                                                  Národní databáze
                                                  Databáze objektů
                                                  Popis
                                                  • Součástí systému eQuip je aktualizovaná databáze všech objektů v České republice UIR-ADR.
                                                  Použití
                                                  • Pomocí databáze UIR-ADR lze vyhledat objekty např. při zadávání adres klientů.
                                                  Související funkce
                                                   Komunikace a podpora
                                                   Komunikace a podpora
                                                   Komunikace se třetími stranami
                                                   Popis
                                                   • eQuip umožňuje komunikaci s rodiči či opatrovníky klienta po internetu.
                                                   • Rodič či opatrovník získá přihlašovací informace, pod kterými se přihlásí na adrese www.e-quip.cz/opatrovníci do deníku klienta.
                                                   • Opatrovník má přehled o událostech v deníku klienta a stejně tak i on může do deníku zapisovat.
                                                   Použití
                                                   • Přístupové informace pro opatrovníky generuje administrátor na záložce Administrace - Generování hesla pro opatrovníky.
                                                   Související funkce
                                                   Dokumentace
                                                   Popis
                                                   • Nevíte si rady při práci s eQuipem? Zkuste problém vyřešit za pomoci systému uživatelských manuálů a návodů, které krok po kroku popisují funkce a vlastnosti. Manuály jsou zpracovány v textové podobě a také ve formě krátkých výukových videí pro ty, kteří se raději dívají a poslouchají.
                                                   Použití
                                                   • Kompletní systém uživatelských manuálů, metodik a dalších dokumentů je k dispozici na záložce Dokumentace.
                                                   Související funkce
                                                    Online podpora
                                                    Popis
                                                    • Program eQuip je poskytován jako služba na internetu, samozřejmostí je tedy i online podpora (skype, telefonická) ze strany správce eQuipu.
                                                    Použití
                                                    • Na úvodní stránce systému jsou uvedeny kontakty podpory. Pokud si nevíte rady s nějakým problémem, nebojte se nás kontaktovat, rádi Vám jej pomůžeme vyřešit.
                                                    Související funkce
                                                     Individuální nastavení systému
                                                     Individuální nastavení systému
                                                     Pobočky
                                                     Popis
                                                     • Pro organizace, které poskytují svoje služby nezávisle na více místech, lze vytvořit v systému pobočky. Tím se zpřehlední celková struktura organizace.
                                                     Použití
                                                     • Pobočky zakládá provozovatel systému na požádání administrátora.
                                                     Související funkce
                                                      Individuální nastavení agentury
                                                      Popis
                                                      • Systém eQuip se skládá z několika modulů. Každá agentura si sama zvolí, jaké moduly systému využije.
                                                      • Systém eQuip lze dle potřeb a přání agentury modifikovat.
                                                      Použití
                                                      • Nastavení a modifikace systému provádí správce systému firma Software Production s.r.o.
                                                      Související funkce
                                                      Surchange
                                                      Popis
                                                      • Neorientujete se křestních jmen a generovaných kódů? Stáhněte si přímo v eQuipu program Surchange, který ve Vašem počítači nahradí kód klienta za jeho skutečné příjmení.
                                                      Použití
                                                      • Surchange si může stáhnout kterýkoliv uživatel systému na úvodní stránce.
                                                      Související funkce
                                                      Plánování směn běžnými uživateli
                                                      Popis
                                                      • Každá organizace si může zvolit, zda chce plánovat pracovníky na směny prostřednictvím uživatelů s možností plánovat nebo zda si budou moci pracovníci individuálně plánovat svoje směny. Pokud zvolíte druhou možnost, pracovníci ponesou zodpovědnost za své směny, neboť bez jejich naplánování nebude možné potvrzovat výkony.
                                                      Použití
                                                      • Pro využití možnosti plánování směn i běžnými uživateli kontaktujte online podporu systému eQuip.
                                                      Související funkce
                                                      Plánování výkonů do Google kalendáře
                                                      Popis
                                                      • Pokud používáte účet na Googlu, je možné pro vás nastavit funkci, která umožní plánovné činnosti s klienty zapisovat zároveň do kalendáře Googlu.
                                                      • Při plánování výkonu v eQuipu lze nastavit upozornění na událost v kalendáři Googlu.
                                                      Použití
                                                      • Pro nastavení funkce je zapotřebí kontaktovat online podporu. Po nastavení může výkony plánovat do kalendáře Googlu kterýkoliv pracovník, který má vytvořen účet na Googlu.
                                                      Související funkce
                                                      Sdílení Google kalendáře na úvodní stránce eQuipu
                                                      Popis
                                                      • Google kalendář na úvodní stránce eQuipu představuje další z možností sdílení informací mezi jednotlivými uživateli eQuipu.
                                                      • Po nastavení Google kalendáře na úvodní stránce mohou pracovníci s přístupem k danému Googlu účtu zapisovat a sdílet události.
                                                      • Takto lze sdílet na úvodní stránce až tři kalendáře.
                                                      Použití
                                                      • Kalendář na úvodní stránku nastavuje administrátor. Zapisovat pak do kalendáře může uživatel s přístupovými informacemi k danému Googlu účtu.
                                                      Související funkce
                                                      Nastavení stejné podoby úvodní stránky všem uživatelům
                                                      Popis
                                                      • Admistrátor může hromadně nastavit podobu úvodní stránky eQuipu všem uživatelům stejně.
                                                      Použití
                                                      • Hromadné nastavení úvodní stránky provádí administrátor pod odkazem nastavení tabulí na úvodní straně eQuipu.
                                                      Související funkce
                                                      Sdílený disk
                                                      Popis
                                                      • Pro sdílení vetšího objemu dat využijte sdílený disk na úvodní stránce eQuipu.
                                                      • Soubory jsou ukládány do systému Alfresco Share na serveru eQuipu.
                                                      • Každý uživatel může ze svého účtu nahrát až 200 MB dat.
                                                      • Na disku vytvořte adresářovou strukturu a soubory ukládejte systematicky.
                                                      Použití
                                                      • Pro nastavení sdíleného disku kontaktujte správce systému. Po nastavení ho mohou používat všichni uživatelé eQuipu.
                                                      Související funkce
                                                      Dlouhodobé úkoly pracovníků
                                                      Popis
                                                      • Na úvodní stránce mohou pracovníci (sami sobě nebo jiným pracovníkům) zadávat úkoly a sledovat jejich plnění.
                                                      Použití
                                                      • Dlouhodobé úkoly mohou zadávat všichni uživatelé eQuipu na úvodní stránce.
                                                      Související funkce
                                                      Vykazování podpory
                                                      Vykazování podpory
                                                      Přehled vykázaných hodin v minulém měsíci
                                                      Popis
                                                      • Na úvodní stránce je k dispozici měsíční přehled hodin všech pracovníků tak, jak byly v podobě výkonů zaznamenány do systému.
                                                      Použití
                                                      • Na úvodní stránce klikněte na jméno pracovníka a získáte přehled rozložení výkonů pracovníka v uplynulém měsíci.
                                                      Související funkce
                                                      Typy výkonů
                                                      Popis
                                                      • Pro záznam veškeré činnosti, která byla pro klienta v rámci poskytování služeb provedena ( = výkon), si každá organizace podle potřeby definuje typy výkonů.
                                                      • Typ výkonu popisuje určitou skupinu činností, která bude poskytována jako služba klientům (hygiena, zdravotní péče, činnost v domácnosti, volnočasové aktivity apod.)
                                                      Použití
                                                      • Typy výkonů zadává administrátor a je možné je propojit se základními činnostmi tak, jak jsou definovány v zákoně.
                                                      • U každého typu výkonu je lze stanovit cenu/hod a na základě vykázaných hodin výkonů tohoto typu je možné účtovat služby klientům tak, jak to vyžaduje zákon (viz dále Vyúčtování).
                                                      Související funkce
                                                      Výkony
                                                      Popis
                                                      • Pro záznam veškeré činnosti, která byla pro klienta v rámci poskytování služeb provedena, se v systému používají výkony.
                                                      • Výkony mohou být individuální (podpora 1 klientovy) nebo skupinové (podpora skupině klientů).
                                                      Použití
                                                      • Individuální a skupinové výkony mohou zadávat editoři případu v detailu případu.
                                                      Související funkce
                                                      Projekty
                                                      Popis
                                                      • Zadejte do systému vlastní projekty a pracovníky podílející se na projektu a sledujte čas pracovníků vykázaný do projektu.
                                                      Použití
                                                      • Projekty a jim odpovídající pracovníky zadává administrátor - v menu odkaz Administrace - Projekty a přiřazení pracovníci.
                                                      • Pracovník, který je přiřazen u nějakého projektu, zaznamená svůj výkaz do projektu v Potvrzování pod odkazem Denní výkaz projektu.
                                                      • Výkaz hodin jednotlivých pracovníků na projektu (včetně tisku výkazu projektu) je k dispozici v Přehledech.
                                                      Související funkce
                                                      Sklad materiálu
                                                      Popis
                                                      • eQuip umožňuje vytvořit si sklad materiálu. Budete pak moci zaznamenávat příjem a výdej materiálu u jednotlivých klientů.
                                                      Použití
                                                      • Administrátor vytvoří dle potřeby organizace sklad materiálů a k jednotlivým typům výkonu přiřadí ty materiály, které s výkonem souvisí.
                                                      • Běžný uživatel může zaznamenávat příjem a výdej materiálu při záznamu výkonu (typ výkonu musí mít přiřazen materiál).
                                                      Související funkce
                                                      Přehled výkonů pracovníka
                                                      Popis
                                                      • eQuip nabízí tisk přehledu provedených výkonů v zadaném období pro jednotlivé pracovníky.
                                                      Použití
                                                      • Přehledy - Výkony pracovníka za období - Zvolte pracovníka a generujte dokument.
                                                      Související funkce
                                                      Výkony s časovou kolizí
                                                      Popis
                                                      • Systém rovněž sleduje, zda nebylo klientovi zapsáno ve stejném časovém úseku více výkonů. Systém na to upozorní při vkládání výkonu.
                                                      Použití
                                                      • V menu - Přehledy - naleznete odkaz Výkony s časovou kolizí, kde je možné upravit časy tak, aby byla kolize vyřešena.
                                                      Související funkce
                                                      Přehled skupinových výkonů po dnech
                                                      Popis
                                                      • Přihlášený uživatel má k dispozici přehled skupinových výkonů svých klientů ve zvolený den. Klienty lze z výkonů odebírat či přidávat.
                                                      Použití
                                                      • Přehledy - Přehled skupinových výkonů po dnech. Zde zvolte den, pro který chcete přehled zobrazit.
                                                      Související funkce
                                                      Počty výkonů podle typu
                                                      Popis
                                                      • Pod tímto odkazem získáte na ve vybraném měsíci přehled počtu výkonů podle typu včetně klientů, pro které byly tyto výkony provedeny.
                                                      Použití
                                                      • Mebu - Přehledy - Počty výkonů podle typu
                                                      Související funkce
                                                      Podezřelé výkony
                                                      Popis
                                                      • eQuip umožňuje zobrazit výkony, které mají podezřelé hodnoty (např. individuální výkony s větším počtem pracovníků ). V případě, že hodnoty výkony odpovídají skutečnosti, lze toto podezření ignorovat a výkony se již nebudou zobrazovat jako podezřelé.
                                                      Použití
                                                      • Seznam podezřelých výkonů naleznete v Přehledech - Podezřelé výkony.
                                                      Související funkce
                                                      Výkony s časovou kolizí
                                                      Popis
                                                      • eQuip umožňuje přehledným způsobem zobrazit výkony, které byly klientovi zadány a časově se překrývají. Tyto výkony s časovou kolizí se mohou vyřešit upravením časů začátku a konce anebo tyto kolize ignorovat. Čas výkonu však vždy zůstane stejný.
                                                      Použití
                                                      • Přehled výkonů s časovou kolizí včetně možnosti úpravy časů je k dispozici v Přehledech pod odkazem Výkony s časovou kolizí.
                                                      Související funkce
                                                      Zjednodušené vykazování výkonů
                                                      Popis
                                                      • Oproti klasickému vykazování výkonů, kdy se u výkonů zadává čas začátku a konce, se u tohoto zjednodušeného způsobu zadá pouze délka trvání výkonu a nebudou tak řešeny případné časové kolize.
                                                      • Vykazování výkonů bez zadávání času začátku a konce zjednodušuje způsob zadávání výkonů, při nesprávném zacházení však může docházet k nadměrnému vykazování.
                                                      Použití
                                                      • Zadávání výkonů je stejné, pouze se označí možnost neřešit čas započetí výkonu.
                                                      Související funkce
                                                       Vykazování výkonů prostřednictvím mobilního telefonu
                                                       Popis
                                                       • eQuip poskytuje možnost vykazování přednastavených (šablonových) výkonů prostřednictvím mobilního telefonu.
                                                       • Podmínkou pro použití telefonu pro záznam výkonů je možnost připojení telefonu k internetu nebo k bezdrátové síti.
                                                       Použití
                                                       • Vykazovat prostřednictvím telefonu může uživatel eQuipu s telefonem s připojením k internetu nebo bezdrátové síti.
                                                       Související funkce
                                                        Přehled počtu výkonů podle typu
                                                        Popis
                                                        • eQuip nabízí přehled počtu výkonů všech klientů organizace řazených podle typů výkonů.
                                                        Použití
                                                        • Přehledy - Počty výkonů podle typu
                                                        Související funkce
                                                        Navigace záznamu jednání se zaměstnavatelem při zadávání výkonu
                                                        Popis
                                                        • Označíte - li při záznamu výkonu možnost, že byl výkon se zaměstnavatelem, systém automaticky naviguje na přidání jednání se zaměstnavatelem. Lze zadávat jednání, kontakty na zaměstnavatele nebo úplně nového zaměstnavatele.
                                                        Použití
                                                        • Jednání se zaměstnavatelem může přidávat i běžný uživatel. Při záznamu výkonu musí být označena možnost se zaměstnavetel.
                                                        Související funkce
                                                        Můj výkaz
                                                        Popis
                                                        • Můj výkaz představuje stránku pracovníka, kde jsou systematicky umístěny důležité odkazy, které běžný uživatel potřebuje pro veškeré záznamy do eQuipu.
                                                        • Ze stránky Můj výkaz je možné: Potvrzovat nebo rušit naplánované výkony - Zaznamenávat denní aktivity do projektů - Přidávat individuální a skupinové výkony - Použít přednastavené šablonové výkony - Plánovat výkony - Rezervovat bloky času do rozvrhu pracovníka - Zaznamenávat docházku klientů - Zaznamenávat vlastní docházku (příchody - odchody) - Objednávat a vykazovat stravu klientů a pracovníků - Hromadně zaznamenávat zprávy do deníků klientů.
                                                        Použití
                                                        • Stránku Můj výkaz používají všichni uživatelé eQuipu a má vlastní odkaz v menu.
                                                        Související funkce
                                                        Použití šablonových výkonů
                                                        Popis
                                                        • Pro opakující se činnosti si vytvořte sadu výkonů a ulehčete si vykazování takových činností.
                                                        • U každého šablonového výkonu můžete zadat, kolikrát byl v daný den poskytnut. Celkový čas se automaticky přepočte.
                                                        • Zvolené šablonové výkony můžete vkládat na více dní najednou.
                                                        Použití
                                                        • Šablonové výkony může přidávat uživatel s možností plánovat. Používat je pak mohou všichni uživatelé eQuipu.
                                                        Související funkce
                                                        Stránka Můj výkaz
                                                        Stránka Můj výkaz
                                                        Můj výkaz
                                                        Popis
                                                        • Můj výkaz představuje stránku pracovníka, kde jsou systematicky umístěny důležité odkazy, které běžný uživatel potřebuje pro veškeré záznamy do eQuipu.
                                                        • Ze stránky Můj výkaz je možné: Potvrzovat nebo rušit naplánované výkony - Zaznamenávat denní aktivity do projektů - Přidávat individuální a skupinové výkony - Použít přednastavené šablonové výkony - Plánovat výkony - Rezervovat bloky času do rozvrhu pracovníka - Zaznamenávat docházku klientů - Zaznamenávat vlastní docházku (příchody - odchody) - Objednávat a vykazovat stravu klientů a pracovníků - Hromadně zaznamenávat zprávy do deníků klientů.
                                                        Použití
                                                        • Stránku Můj výkaz používají všichni uživatelé eQuipu a má vlastní odkaz v menu.
                                                        Související funkce
                                                        Stravování
                                                        Popis
                                                        • eQuip je opatřen systémem pro stravování, kde je možné zadávat, objednávat a účtovat stravu jak pro klienty, tak pro pracovníky organizace.
                                                        Použití
                                                        • Funkce stravování mohou využívat všichni uživatelé systému na záložce Stravování.
                                                        Související funkce