Sledujete správně dny ubytování klientů?

0 comment(s)

Věděli jste, že z hlediska statistik mohou při sledování ubytování vznikat problémy se započtením prvních a posledních dní ubytování?

Při výpočtu délky ubytování by se měly počítat pouze noci. Aby nedocházelo k chybným výpočtům, umožňuje eQuip zadat přesný čas, kdy klient začal a skončil s využitím služby - díky tomu systém provede přesný výpočet délky ubytování (na minuty a pak zaokrouhlí dolů na dny). Pokud nezadáte čas, pak se bere čas "00:00", poslední den časového rozmezí se tedy vůbec nezapočítá a naopak z prvního dne se započítá všech 24 hodin.

Mapy a cesta

0 comment(s)

Poznejte dvě velmi praktické metody individuálního plánování zaměřeného na člověka.

Budou se Vám hodit v situacích, kdy nevíte, jak v práci s klientem postupovat dál kvůli nepřehlednosti situace, strachu ze změn, nedosažitelnosti cílů klienta nebo jeho blízkých apod. Mapy a Cesta doplní škálu Vašich stávajících nástrojů pro pomoc lidem v situaci vyžadující větší změnu v nastavení pomoci a podpory – např. ukončení školní docházky a osamostatnění se od rodičů, odchod z ústavní péče, větší snížení schopností v důsledku nemoci či zranění nebo změn v dostupnosti dosavadních zdrojů.

Využijte eQuip pro hromadnou korespondenci

0 comment(s)

Jak si vytisknout hromadně obálky pro donátory v rámci fundraisingu?

Pokud máte zadané donátory v eQuipu v databázi kontaktů, pak je možné exportovat jejich seznam. K tomuto účelu je možné využít informační systém eQuip. Stačí jednoduše vyexportovat excelovský soubor a ten poté použít jako zdroj kontaktů v rámci hromadné korespondence (např. v MS Word). Jak na to se dozvíte v tomto krátkém návodu.

 

Novinky v informačním systému eQuip

0 comment(s)

Za poslední měsíc jsme provedli množství novinek v systému

Soupis těchto novinek naleznete níže.

 

Změny na stránce vykazování docházky pracovníka:

  • upravena hlavička tabulky;
  • došlo k prohození sloupců "Typ nepřítomnosti" a "Od - do";
  • v nabídce typů nepřítomnosti byla zrušena položka "Celodenní dovolená". Místo této položky je nově zaškrtávací políčko "celodenní nepřítomnost" - více informací o této položce níže​.


Celodenní nepřítomnost:

Nastavte si filtr smluv a souhlasů pro pracovní skupinu

0 comment(s)

Věděli jste, že je v eQuipu možné filtrovat typy souhlasů pro jednotlivé pracovní skupiny?

V systému e-quip je možné evidovat různé typy smluv a souhlasů (např. souhlas s poskytnutím osobním údajů). Tím lze jednoduše sledovat, s čím klient při podepsání smlouvy souhlasil. Do současnosti bylo možné pouze rozhodnout, jestli se bude tato evidence v organizaci sledovat či nikoliv.


Nyní vám e-quip umožňuje zvolit, které typy souhlasů chcete použít u jednotlivých pracovních skupin.

Stránky