záznam skupinových činností pro více klientů najednou

V případě poskytnutí podpory více klientům najednou, lze tuto podporu do systému jednoduše evidovat pomocí tzv. skupinových výkonů zvoleným klientům hromadně.

Označíte skupinu klientů, kterým chcete zaznamenat poskytnutou podporu pomocí výkonu.
... připravujeme grafickou ukázku ze systému
Vyberete typ výkonu, pod kterým chcete činnost podpory vykázat
... připravujeme grafickou ukázku ze systému
Následně je výkon vložen všem klientům
... připravujeme grafickou ukázku ze systému