Různé přístupy k datům

Na data uložená v systému lze nahlížet různými způsoby, podle toho jak aktuálně potřebujete se záznamy pracovat:

Případy klientů

Pohled podle konkrétního uživatele služeb. Vše je na jedné stránce a rozděleno do záložek.

Připravujeme náhledy ze systému

Můj výkaz

Pracovník si každý den zadává do systému různé informace. Na jedné stránce má přehled o činnostech, které do systému v daný den zaznamenal a zároveň zde má odkazy na všechny potřebné formuláře pro vložení dat

  • vložení výkonů - individuální / skupinové / ze šablony
  • vložení vlastní docházky
  • objednávky stravy - pro sebe / pro klienty
  • zadávání nepřítomnosti klientů
  • moje práce na individuálních plánech
  • výkazy projektů
  • atd.

Měsíční přehled

Všichni klienti, kterým pracovník poskytuje podporu na jedné stránce, v tabulce - měsíčním přehledu. Po kliknutí na buňku tabulky je možné editovat vše pro daný den (objednávky stravy, využití služeb, atd.). Zároveň jsou zde přehledně vidět nepřítomnosti klientů.

Připravujeme náhledy ze systému, kde budou vidět nepřítomnosti (včetně nepřítomnosti v nemocnici)

Denní přehled za službu

Všechny zadané výkony pro klienty všemi praconíky - stránka vhodná pro přehled poskytnuté podpory ve zvoleném dni.

Připravujeme náhledy ze systému