Evidence dle nepřítomnosti klienta

V pobytových službách, kde uživatel služby dlouhodobě žije, se evidence poskytnutých služeb zjednodušuje obrácenou evidencí, tedy zaznamenává se, které z pravidelně odebíraných služeb uživatel NEODEBRAL. Evidují se pak "nepřítomnosti" uživatele, nebo "neodebraná" strava.