Nástroje individuálního plánování

Do systému jsme integrovali nástroje, které mají zjednodušit procesy související s individuálním plánováním, jde  především o:

  • jednoduchou evidenci individuálních plánů
  • připomínání termínů odpovědným osobám
  • vyhodnocení naplňování cílů a kroků IP
  • validace cílů ve vztahu k poslání organizace a v souvislosti se sociálním začleněním (souhlasí stanovované cíle s veřejným závazkem Vaší služby?)
  • statistické sledování naplňování cílů za celou organizaci
  • nástroje pro zjišťování míry potřebné podpory SIS (Supports Intensity Scale)  a TRASS - Vyhodnocení nezbytné míry podpory uživatelů