záznam pomocí šablon opakujících se činností podpory

Šablona na týden

V případě, že jsou klientům poskytovány činnosti podpory pravidelně v týdenním režimu, je možné každému klientovi nastavit v systému tzv. týdenní šablonu těchto opakujících se činností. Ty jsou každý týden automaticky kopírovány do rozvrhu klienta a pracovníci mají k dispozici na jedné stránce přehled naplánovaných činností všech svých klientů na daný den s možností filtrování pro konkrétního klienta. Pracovníci poté pouze potvrzují, zda byla podpora poskytnuta či nikoliv.

... připravujeme grafickou ukázku ze systému