Vlastní faktury a systém slev

Organizace si vytvoří dle potřeby vlastní podobu faktury. Tyto faktury lze hromadně generovat a tisknout.