Platby a dluhy klientů

V systému je možné zaznamenávat platby klientů a ty pak párovat s naúčtovanými službami.