Databáze kontaktů a evidence komunikace

Systém obsahuje kartotéku kontaktů, která je propojena do různých částí systému a nabízí další funkce:

  • Databáze zaměstnavatelů a škol - agentury podporovaného zaměstnávání využívají možnosti zaznamenat jednání se zaměstnavateli a zaměstnání klientů u daného zaměstnavatele
  • Fundrising a hromadné rozesílání mailů - pokud máte v databázi kontaktů evidované i donátory, je možné jim hromadně rozesílat informace prostřednictvím Maileru
  • Kontakt u záznamu poskytnuté podpory - u každého záznamu lze evidovat, kdo z externích kontaktů organizace byl kontaktován v rámci poskytování podpory
  • Evidence lékařů je propojena na celonárodní databázi, kontakty tak přidáváte pouze hledáním dle jména a adresy
  • Kontakty opatrovníků a rodinných příslušníků jsou chráněny tak, aby k nim měli přístup pouze pracovníci poskytující podporu