účtování dopravy

Systém umožňuje jednoduchou evidenci a účtování dopravy pomocí přednastavitelných tarifů. Dopravu není třeba evidovat zvlášť, můžete předdefinovat tarif a kilometry, a pak vykázat i s ostatní podporou. Zvolíte přednastavený výkon dopravy, v příslušné kolonce zaznamenáte počet kilometrů a vyberete z Vámi přednastavených tarifů.