Upozornění na termíny a různé kontrolní přehledy

V různých částech systému, je možné zadat termín, ve kterém má dojít k upozornění na úvodní stránce pro prihlášeného uživatele. Jde například o:

 • termíny cílů a kroků v individuálních plánech
 • vypršení termínů smluv klientů
 • konec úvazku pracovníka
 • nové záznamy v deníku Vašich klientů
 • a další

Pro kontrolu úplnosti záznamů důležitých pro vyúčtování služeb nebo i kontrolu práce týmu, jsou k dispozici specifické přehledy jako například:

 • využití služeb vs. naúčtovaná strava
 • pracovník si zadal záznamy mimo den kdy byl na směně
 • nejdražší výkony
 • podezřelé výkony:
  • K výkonu není přiřazen pracovník
  • Počet pracovníků na individuálním výkonu je větší než 3
  • Součet hodin pracovníků na výkonu je roven 0
  • Součet hodin pracovníků na výkonu je větší než 12
  • Individuální výkon zadaný v čase skupinového výkonu
  • Čas pracovníka na skupinovém výkonu s klientem je roven času samotného výkonu
  • Na skupinovém výkonu s klientem je pouze 1 klient
  • Výkon vznikl ze zdravotního výkonu žádanky, ze kterého již výkon existuje
  • Zdravotní výkon není propojen na výkon žádanky
  • Zdravotní výkon je poskytnut mimo období žádanky