Statistiky pro MPSV, krajské a městské benchmarkingy

eQuip umožňuje exportovat záznamy pro systém OK System - služby Poskytovatel, který zajišťuje pravidelný roční statistický sběr dat o poskytnutých službách v ČR.

Export je připraven pro všechny typy sociálních služeb, ať už jsou z pohledu statistického sběru anonymní nebo neanonymní. Dále je možné exportovat informace o pracovnících organizace, včetně jejich úvazků a informacích o absolvovaných akreditovaných vzdělávacích akcích.

Statistická databáze datového skladu, která je připravována v rámci služeb eQuipu, obsahuje i specifické výstupy pro benchmarkingy a různá statictická hlášení krajů a obcí. Architektura eQuipu umožňuje připravit relativně rychle výstupy dle Vašeho zadání. Pokud se tedy objeví nový požadavek, zachytíme jej prostřednictvím jedné z organizací, která již eQuip využívá, výstup připravíme a je tak k dispozici rovnou ostatním organizacím v regionu.