Registr dlužníků v sociálních službách

       Registr dlužníků v sociálních službách je určen pro organizace poskytující sociální služby a slouží k tomu, aby si organizace mohly ověřit, zda člověk, který chce využít některou z jejich služeb, již nedluží jinému poskytovateli sociálních služeb.

       Registr je neveřejný. Pro zjištění informací o dlužnících je potřeba se buďto přihlásit pod svým stávajícím uživatelským jménem a heslem, které používáte pro přihlášení do systému eQuip, nebo se registrovat. U registrace je však nutné uvést, kterou organizaci budete zastupovat. Váš požadavek bude následně ověřen mailem, pokud doména mailu odpovídá organizaci, za kterou se registrujete, nebo telefonicky a dalšími informačními zdroji, pokud uvedete obecný mail.

       Po přihlášení do registru má uživatel možnost pomocí nástroje „Hledat dlužníka/dlužnici“ vyhledat zadanou osobu a zjistit, zda není evidována u jiného poskytovatele sociálních služeb jako dlužník. V případě nalezení více záznamů se shodným jménem/příjmením má uživatel možnost dlužníka identifikovat pomocí názvu ulice ze zadané adresy trvalého bydliště (je-li zadána).

       Pokud máte ve Vaší organizaci klienta, který Vám dluží za poskytnutou péči, můžete ho zadat prostřednictvím odkazu „Přidat dlužníka“. Zde vyplníte jméno a příjmení dlužníka, adresu trvalého bydliště, dlužnou částku a záznam můžete doplnit o poznámku k dluhu. Seznam všech zadaných dlužníků za Vaši organizaci je pak k nahlédnutí pod odkazem „Vaši dlužníci“, odkud je možná i dodatečná editace záznamu o dlužníkovi, případně jeho smazání ze seznamu.

       Registr dlužníků v sociálních službách je na adrese https://www.pz-ses.net/dluznici/.

       Návod na registraci do registru je ke stažení zde.