Přidružené výkony

       V systému eQuip jsou "záznamy podpory" pojmenovány jako tzv. "výkony".

       Přidružené výkony se používají pro zjednodušení záznamu činností do systému eQuip a fungují jako tzv. doplňující výkony. Typickým příkladem je například osobní asistence u klienta, kdy kromě samotné asistence, je zapotřebí zaznamenat i dopravu za klientem apod.

      Při záznamu základního výkonu má tedy pracovník možnost navolit ze seznamu jeden či více předpřipravených přidružených výkonů.

        Systém eQuip pak přidružené výkony uloží a automaticky z nich vytvoří samostatné výkony.