Potvrzování šablonových výkonů

       Šablonové výkony jsou základním prvkem pro plánování pravidelně se opakujících činností. Pokud se nějaká činnost pro klienty pravidelně opakuje, je vhodné si vytvořit systém šablonových výkonů. Čím více si totiž těchto šablonových výkonů vytvoříte, tím jednodušší pak bude plánování výkonů a jejich následné potvrzování.

 

       Vytvořené šablonové výkony můžete snadno zařadit do rozvrhů jednotlivých klientů.

        Ve chvíli, kdy budou pracovníci přiřazeni k některému šablonovému výkonu, objeví se na jejich stránce „můj výkaz“ výkony, které by měli pro klienty v daný den provést. Výkony, které byly klientovi provedeny, označí pracovníci jako splněné, naopak výkony, ke kterým nedošlo, jako zrušené. Poté jen potvrdí splnění naplánovaných výkonů.