Nástěnka, deník klienta a denní kniha

       Nejste si jisti, co přesně za informace zadávat na nástěnku, do denní knihy, nebo deníku klienta? Kdo všechno Vámi zveřejněné informace nakonec uvidí? Následující článek Vám zodpoví otázky o těchto základních prvcích systému eQuip a jak s nimi pracovat.

       Nástěnka, denní kniha i deník klienta slouží ke sdílení informací mezi pracovníky organizace, tzn., že Vámi zadaná informace bude v závislosti na způsobu vložení viditelná buďto pro všechny pracovníky, pro vybraný okruh pracovníků, případně i dalším osobám.

Nástěnka

       Prostřednictvím zpráv, které na nástěnku vložíte, můžete sdělit informace ostatním pracovníkům v organizaci. Jelikož zpráva na nástěnce je zobrazována všem pracovníkům, nezadávejte do zprávy žádné osobní informace klientů (ke sdělení těchto informací totiž slouží deník klienta, případně denní kniha). Zprávy by měly být obecného charakteru, například: konání školení, naplánována odstávka teplé vody apod.

 

Deník klienta

       Pro sdílení informací mezi jednotlivými pracovníky organizace starajících se o stejného klienta použijte deník klienta. Zadané informace se zobrazí v upozorněních na úvodní stránce ostatním pracovníkům, kteří se o konkrétního klienta starají a pracovníci tak získávají okamžitý přehled o nově nastalých událostech. Zadané informace by se měly týkat konkrétního klienta, jelikož prostřednictvím internetu mohou k těmto informacím přistupovat i stanovení opatrovníci klienta.

 

Denní kniha

        Denní kniha představuje další možnost sdílení informací mezi pracovníky organizace. Slouží k záznamu denních událostí a to třemi možnými způsoby. Prvním z nich je ruční záznam události, při kterém se na zvolený den zapíše text události přímo do denní knihy. Dalšími variantami je záznam z výkonu a záznam z události v deníku klienta. Obě tyto varianty se zapíší do denní knihy po označení políčka „zapsat do denní knihy“.