eQuip je připraven na karty služeb Karlovarského kraje

Věděli jste, že když budou organizace v Karlovarském kraji  využívat informační systém eQuip jsou připraveny na následující:

 • Program eQuip je připraven na čtvrtletní a roční statistiky Karlovarského kraje

Byli jsme přizvání Karlovarským krajem k připomínkování statistického sběru dat jehož součástí je i sledování potřeb uživatelů dle karet služeb. eQuip je připraven pro vás nyní:

  • automaticky vygenerovat čtvrtletní přehledovou zprávu dle požadavků Karlovarského kraje
  • automaticky vygenerovat celoroční přehledovou zprávu dle požadavků Karlovarského kraje
  • zajistit vedení dokumentace ve formě, která vyhovuje současným i budoucím požadavkům na výstupy Karlovarského kraje
  • sledovat potřeby uživatelů služeb dle karet služeb a navíc umožňuje propojení s evidencí individuálních plánů

 

Karty služeb - ukázky ze systému

V systému je možné u každého klienta dopředu nadefinovat potřeby uživatele z karet služeb, které u něj budou řešeny

V evidenci poskytnuté podpory v systému je možné sledovat, která potřeba byla podporou naplňována

V systému je možné propojit řešené potřeby klienta s cíly, nebo kroky v jeho individuálním plánu. Po naplnění cíle, nebo kroku je automaticky vyhodnocena potřeba jako naplněná.

Statisticky jsme pak schopni zobrazit naplňování potřeb za jednotlivého klienta nebo za celou službu.

... za jednoho klienta

...za celou službu

 

 • Navíc jsme pro Vás připraveni spočítat ukazatele sloužící pro odhad výsledků vyrovnávací platby:
  • cena případu
  • cena lůžkoden
  • cena za hodinu poskytnuté podpory