eQuip nyní umožňuje lépe sledovat datumy změn fází "čekatel" a "uživatel služby" případů pro účely statistických výstupů

Věděli jste, že eQuip dokáže rozlišovat zájemce o služby od jejich aktivních uživatelů?

eQuip vždy umožňoval automatickou změnu fáze případu po zadání (provedení) výkonu. Nově systém dokáže propsat datum změny fáze na "čekatele" nebo "uživatele služby" (se smlouvou) k poskytované sociální službě. Tato data se dají využít ve statistických výstupech. Můžeme na požádání doplnit existující výstupy o filtr "čekatel" nebo "klient s dohodou".

 

Pokud chcete tyto údaje využívat, je nutné při vytváření či editaci jednotlivých fází vybrat možnost: "Při zápisu výkonu s touto fází propsat datum výkonu ke službě do kolonky". U Vašich dříve nadefinovaných fází, jsme se pokusili sami toto nastavení doplnit podle názvu fáze, ale raději si nastavení zkontrolujte.