Nebojte se objevit "skryté" funkce systému eQuip.

Věděli jste, že některá nastavení systému eQuip zvládne provést váš lokální administrátor?

Každá organizace využívající systém eQuip má alespoň jednoho proškoleného administrátora, který je schopný vyřešit základní uživatelské požadavky. Každý tento administrátor má právo změnit uživatelská hesla, vytvářet uživatelské skupiny a měnit jejich oprávnění (např. kuchař nebo účetní), hromadně měnit přístupy pracovníků k případům klientů, u zadaných výkonů může měnit cenu výkonu, dále také může měnit propojení na typ činnosti z vyhlášky, aj.

Existuje ale velké množství specifických nastavení k jejichž změně se váš administrátor záměrně nedostane. Jedná se o taková nastavení, jejichž neuvážená změna by mohla mít závažné následky (např. přejmenování typu výkonu - změnilo by typ výkonu i zpětně za již uplynulá období, což by mohl být problém z hlediska statistických výstupů). V případě potřeby změnit některá specifická nastavení neváhejte kontaktovat technickou podporu systému eQuip a o změnu zažádejte.

 

Přehled nastavení, které váš administrátor může či nemůže provést naleznete v sekci "administrace systému" - "skryté možnosti nastavení".

 

Pro představu je na následujícím obrázku znázorněn výtažek z možných "skrytých nastavení".