Výkazy docházky aneb co znamená hláška "Evidence docházky není přenesena do měsíčního výkazu pracovníka!!!"

Výkazy docházky

eQuip umožňuje evidovat docházku pracovníků. V základu lze tuto funkci využít pouze pro evidenci, a poté jednoduše vyexportovat do tabulky v excelu pro další zpracování.

 

Dále eQuip umožňuje tato evidovaná data převést do modulu určeného pro personalisty. Tento modul je v systému e-quip označený jako "mesíční výkaz odpracovaných hodin".

Význam využití e-quipu k tomuto účelu dále vzrůstá s možnosti propojení evidovaných dat (z docházky) s programem, který personalista k evidenci využívá. Odpadá tím zbytečné několikanásobné přepisování dat a vykazování evidence se tím značně urychlí.

 

Proč se mi často objevuje hláška - evidence docházky není převedena....  a co to způsobuje?

Evidenci docházky je možné průběžně doplňovat. Změna v evidenci však není automaticky synchronizována z důvodu možného narušení záznamu u personalisty. Systém e-quip změny zaznamená a touto zprávou (viz. obrázek nad textem) pouze informuje uživatele, že nejspíše nebudou mít správně vypočteny hodiny přesčasů nebo neodpracované hodiny.

V každé organizaci by měl být zaměstnanec, který je zodpovědný za sledování těchto změn v evidenci (např. personalista).

 

Tento zaměstnanec má možnost upravená data aktualizovat pomocí kliknutí na odkaz – „přenést hodiny z evidence …“.

 

Pro hromadnou aktualizaci evidence více uživatelů může pověřený pracovník využít odkaz „vložit hodiny podle evidence docházky“.