K čemu je v eQuipu deník?

Věděli jste, k čemu je v eQuipu deník?

V systému eQuip se pro zaznamenání poskytnuté podpory primárně používají výkony (přidat výkon). Tím je možné jednoduchým způsobem evidovat činnosti jednotlivých pracovníků v interakci s klienty.


V některých případech je nutné zaznamenat důležité události o klientech, při nichž nebyla poskytnuta podpora žádného pracovníka (např. klient složil maturitní zkoušku). K těmto účelům v eQuipu nelze využít výkon (nebyla poskytnuta žádná podpora formou uslužby), ale slouží k tomu „deník“.

Záznamy deníku klienta je možné zveřejnit pro opatrovníka (příp. pro rodiče či ošetřujícího lékaře) na internetu.

Po vygenerování přístupových údajů mohou navíc tito uživatelé do deníku přidávat vlastní záznamy, což přispívá k otevřenosti služby.

 

Propojení výkonu a deníku:

Do deníku je možné vložit textovou poznámku rovnou při záznamu výkonu. Při vykazování stačí zaškrtnout políčko "Vytvořit z tohoto výkonu událost v deníku".

Ze záložky zdraví je možné naplánovat zdravotní prohlídky u lékaře, čímž se také vytvoří záznam v deníku (do budoucnosti) a pak se zobrazuje jako očekávaná událost.


Změny v záznamech deníku klienta je možné sledovat pomocí informační tabule na úvodní stránce systému eQuip. Po přidání nového záznamu se všem pracovníkům s přístupem do případu klienta zobrazí informace o nové události v deníku klienta.