Používejte klávesové zkratky

Klávesové zkratky v systému eQuip

Pro urychlení práce v informační systému eQuip lze nyní používat klávesové zkratky. Tyto zkratky ale fungují jen pokud není aktivní kurzor myši!! Tedy nebudou fungovat, pokud práve píšete do nějakého políčka, nebo pokud tabulátorem skáčete po prvcích stránky. Při otevření stránky klávesové zkratky rovnou fungují, dokud nezažnete vyplňovat data. Abyste se dostali do módu pro ovládání zkratkami, je pro vidícího nejlepší klinout myší do volného prostoru stránky = někam na pozadí. Nevidící, kteří používají odečítací program musí použít klávesovou zkratku pro změnu editačního režimu. Různé odečítací programy mají různé klávesové zkratky, a proto je zde nebudeme rozebírat.

Všechny klávesové zkratky jsou se stiskem CTRL + SHIFT. Pokud použijete klávesovou zkratku pro stránku kam nemáte přístup, vyskočí na Vás přihlášení do systému, které musíte ukončit a přihlásit se do systému znovu standardní cestou.

 

Seznam zkratek hlavního menu

ctrl+shift+~ úvodní strana
ctrl+shift+1 případy
ctrl+shift+2 můj výkaz
ctrl+shift+3 anonymní záznamy
ctrl+shift+4 přehledy
ctrl+shift+5 sdílený disk
ctrl+shift+6 denní kniha
ctrl+shift+7 pracovníci
ctrl+shift+8 účtování služeb
ctrl+shift+9 pokladny
ctrl+shift+0 stravování

 

Seznam zkratek často používaných stránek

ctrl+shift+V vytvořit individuální výkon
ctrl+shift+B vytvořit skupinový výkon
ctrl+shift+N použít šablonový výkon pro jednoho klienta
ctrl+shift+M použít skupinový šablonový výkon
ctrl+shift+K měsíční přehled klientů pro záznam nepřítomností a objednávání stravy
ctrl+shift+D moje docházka
ctrl+shift+F moje objednaná jídla