Novinky v informačním systému eQuip

Za poslední měsíc jsme provedli množství novinek v systému

Soupis těchto novinek naleznete níže.

 

Změny na stránce vykazování docházky pracovníka:

  • upravena hlavička tabulky;
  • došlo k prohození sloupců "Typ nepřítomnosti" a "Od - do";
  • v nabídce typů nepřítomnosti byla zrušena položka "Celodenní dovolená". Místo této položky je nově zaškrtávací políčko "celodenní nepřítomnost" - více informací o této položce níže​.


Celodenní nepřítomnost:

  • zaškrtnutím tohoto políčka uvádíte, že jste nebyli přítomni celý den a pouze uvedete typ nepřítomnosti - délka nepřítomnosti se vyplní dle směny / úvazku pracovníka v daný den - viz. první řádek obrázku. Přítomnost v tento den nepůjde zadat;
  • ukázka např. půldenní dovolené je na řádku druhém přiloženého obrázku.


Revize dokumentace klienta:

V celém eQuipu došlo ke kompletní revizi přidávání dokumentů klienta a jejich zobrazení v různých částech systému. Díky této revizi je nyní možné přidávat dokumenty také:

  • ke každému individuálně zadávanému výkonu;
  • ke smlouvě nebo souhlasu klienta.


Změny při omezení přístupu do dokumentů a deníku klienta:
Pokud omezujete přístup k uživatelů systému k dokumentům nebo událostem v deníku klienta, otvírá se nyní nové okno. Tento způsob zpřehledňuje stránku na použití šablonových výkonů a zároveň výrazně nezpomaluje načítání této stránky. 

Záznam jednání se školou/zaměstnavatelem šablonovým výkonem:      
Organizace, které používají při evidenci výkonu propojení na zaměstnavatele/školu (např. agentury PZ), mohou nyní vytvářet jednání také přímo na stránce použití šablonových výkonů.

Uzávěrka pokladny:
Uživatel s právem účetní může nyní uzavírat pokladnu na zvolené měsíce.

Kurzy:
Ke kurzu je možné nově nahrávat dokument. Při evidenci klientů na zvolený kurz jsou pak zobrazovány také štítky klientů.

Evidence návštěv klientů:
Zpracovali jsme funkci evidence návštěv klientů.

Pokud máte zájem o více informací nejen o této funkci, ale o všech výše popsaných novinkách, kontaktujte, prosím, online podporu.