eQuip zápisník

zápisník splash screen

Dnes jsme v obchodě Play uvolnili novou aplikaci pro mobilní telefony eQuip zápisník.

nainstalovat aplikaci eQuip zápisník

 Jde o jednoduchou aplikaci určenou především pro terénní služby a služby, které potřebují zaznamenávat poskytnutou podporu rychle "na 3 ťuknutí", například pro účely vyúčtování.

Jak to funguje

 1. Organizace musí mít v eQuipu připraveny šablonové výkony, nebo ještě lépe nastaveny v šabloně na týden výkony, které mají být v rámci podpory klientovi poskytovány.
 2. Po přihlášení do aplikace s uživatelským jménem a heslem z eQuipu je potřeba na záložce "eQuip spojení" stáhnout aktuální data z eQuipu - stáhnou se jména klientů, ke kterým má přihlášený pracovník přístup a šablonové výkony, které je možné zaznamenat klientům. Poté můžete odpojit připojení k internetu.
 3. Následně je možné na záložce "Záznam podpory" vybrat jméno klienta a na další obrazovce označit, které výkony mu mají být zaznamenány.
 4. Je možné ponechat výkonům aktuální čas = podle jejich přednastavené doby se dopočítají začátky činností tak že poslední končí "teď", nebo je možné zadat ručně čas ve kterém začalo poskytování podpory.
 5. Uložené výkony jsou vidět na záložce "Můj výkaz".
 6. Ťuknutím na záznam, je možné dodatečně upravit všechny parametry a vyfotit i dokuentační fotografii!
 7. Ve chvíli, kdy je opět k dispozici připojení k internetu, je možné odeslat záznamy do eQuipu na záložce  "eQuip spojení". Odesláním se vyčistí záložka "Můj výkaz".

Na úvodní straně aplikace je výpis nástěnky eQuipu z doby, kdy bylo naposledy k dispozici připojení k internetu.

Náhrada čteček čárových kódů?

Jeden z důvodů, proč jsme aplikaci vytvořili a proč je tak triviální na ovládání, byla poptávka po "čtečkách čárových kódů" ze strany některých uživatelů našeho systému.

Ty se nám zdají jako ztracená investice v porovnání s řešením v mobilním telefonu. Jen pro ilustaci několik bodů:

 • čtečka umí pouze zaznamenat jeden kód / v telefonu můžete měnit parametry výkonu a ručně nastavovat čas a dokonce vyfotit dokumentační fotografii
 • čtečky jsou minimálně stejně drahé jako dostačující telefon, většinou dražší
 • do telefonu můžete zobrazovat zprávy nástěnky pro pracovníky
 • v záznamech čteček se dělají při scanování chyby, které se musí při načítání řešit / aplikace chyby tohoto typu neumožňuje - odpadá tím dodatečná kontrola
 • do aplikace budeme dále přidávat funkce (poloha), záznnam informací extra kolonek výkonů

Je nutné zdůraznit, že pokud má být správně vedena dokumentace sociální práce, je vždy nutné popsat průběh a vývoj spolupráce, případnou dohodu s uživatelem služby a na to je nutné si sednout v klidu k počítači a záznamy provést. Tato aplikace může napomoci záznamu "v danou chvíli" a po té, co odešlete data do eQuipu, můžete na stránce "Můj výkaz - přímo v eQuipu" dopsat potřebné komentáře k záznamům a popřípadě upravit parametry záznamu. Tento model může být dle našeho názoru použitelným.

Doufáme, že Vám nový nástroj bude líbit

Team eQuip