Procesní změny v eQuipu v souvislosti s nadcházejícím nařízením EU - GDPR.

General Data Protection Regulation je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vejde v účinnost 25. května 2018.

Reguluje zpracování osobních údajů fyzických osob. Do stávajících systémů ochrany osobních dat zavádí celou řadu nových povinností a zásadním způsobem zpřísňuje pravidla jejich správy. Nařízením GDPR se musí řídit všechny subjekty, které jsou správci a zpracovatelé osobních dat. Vymezení pojmu osobních dat je přitom poměrně široké a zahrnuje např. i technické údaje typu e-mailová adresa, IP adresa, cookies, aj.

GDPR se tak dotýká velmi širokého okruhu jak komerčních subjektů, tak i orgánů státní správy nebo samosprávy nebo jimi zřizovaných organizací. Všech, kteří pracují s osobními údaji občanů EU. Stejně tak i samotných občanů EU, kteří se mohou nyní velmi účinně bránit proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními daty.

IDS Advisory © 2017 [online].[cit. 2017-07-03]. Dostupné z: http://www.idsa.cz/cs/index.php

 

Čtěte více v přiloženém dokumentu. http://ow.ly/8kG230dgMCW