Sledujete správně dny ubytování klientů?

Věděli jste, že z hlediska statistik mohou při sledování ubytování vznikat problémy se započtením prvních a posledních dní ubytování?

Při výpočtu délky ubytování by se měly počítat pouze noci. Aby nedocházelo k chybným výpočtům, umožňuje eQuip zadat přesný čas, kdy klient začal a skončil s využitím služby - díky tomu systém provede přesný výpočet délky ubytování (na minuty a pak zaokrouhlí dolů na dny). Pokud nezadáte čas, pak se bere čas "00:00", poslední den časového rozmezí se tedy vůbec nezapočítá a naopak z prvního dne se započítá všech 24 hodin.


Druhý problém spojený se sledováním statistik ubytování může nastat při sledování počtu dní ubytování za časově omezené období (rok, měsíc). Pokud klient využívá ubytovací službu i následující den do sledovaném období, je potřeba započítat i noc z posledního dne (např. pro zadání výstupu za celý rok by se správně mělo zadávat období od 1.1.2014 do 1.1.2015 nikoliv do 31.12.2014), na což ale nikdo z nás nebude myslet, a proto systém eQuip  automaticky připočítá jeden den u klientů, kteří ubytování využívají i následující den po vybraném období. Můžete tedy dle zvyklosti zadávat datumy s posledním dnem období, tak jako u ostatních výstupů.

Příklad správného výběru roku jako sledovaného období: