socsklad

Sledujete správně dny ubytování klientů?

0 comment(s)

Věděli jste, že z hlediska statistik mohou při sledování ubytování vznikat problémy se započtením prvních a posledních dní ubytování?

Při výpočtu délky ubytování by se měly počítat pouze noci. Aby nedocházelo k chybným výpočtům, umožňuje eQuip zadat přesný čas, kdy klient začal a skončil s využitím služby - díky tomu systém provede přesný výpočet délky ubytování (na minuty a pak zaokrouhlí dolů na dny). Pokud nezadáte čas, pak se bere čas "00:00", poslední den časového rozmezí se tedy vůbec nezapočítá a naopak z prvního dne se započítá všech 24 hodin.