Články o eQuipu

Začleňování a individuální plánování

0 comment(s)

       ZIP, neboli Začleňování a Individuální Plánování, je nástroj, kterým lze propojit jednotlivé klíčové kroky poskytování sociálních služeb s oblastmi sociálního začleňování. Propojuje individuální plánování se souborem oblastí sociálního začlenění a umožňuje poskytovatelům prokazovat, zda a do jaké míry dostávají stanoveným úkolům.

Individuální plánování

0 comment(s)
       Účelem individuálního plánování průběhu poskytovaní služeb je zajistit jejich poskytování v souladu s předem vyjednanými individuálními požadavky a osobními cíli klienta tak, aby služby přispívaly k řešení jeho nepříznivé životní situace. 

Stránky