Azylové služby

Azylové domy, Nízkoprahová denní centra, Noclehárny, Domy na půl cesty.

ZPŮSOB ZÁZNAMU POSKYTNUTÉ PODPORY UŠITÉ NA MÍRU VAŠÍ SLUŽBĚ

Šablony obvyklých činností zjednoduší evidenci na pár kliknutí a pracovníci zároveň sdílejí mezi sebou informace o dění v bydlení.

  • vyúčtování služeb na základě využití lůžka
  • Azylové domy pro matky s dětmi - řešena veškerá specifika společného ubytování s dětmi
  • Noclehárny - zrychlený příjem klientů a výstupy dle typu úhrady za přenocování
  • sledování obložnosti u pobytových forem služeb
  • denní kniha se sdílením informací o dění v zařízení
  • sledování dluhů
  • evidence docházky a plánování směn