Nízkoprahové služby

Kontaktní centra, Nízkoprahová denní centra, Terénní programy, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

JEDNODUCHÁ EVIDENCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Hromadné zadávání informací o poskytnuté podpoře Vám ušetří čas a splní požadavky na veškerou administrativu.

  • plán podpory klienta
  • evidence docházky a plánování směn
  • specifické statistiky pro kraje a obce, export statistických výkazů pro MPSV