Pečovatelské a ošetřovatelské služby

Pečovatelská služba, Odlehčovací služby.

EVIDUJTE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V JEDNOM SYSTÉMU

Jediná stránka s potvrzením plánovaných činností stačí pracovníkům k pořízení záznamů, na základě kterých se pak vytvoří vyúčtování sociálních služeb nebo jsou připraveny dávky pro zdravotní pojišťovny.

  • vyúčtování služeb a generování faktur
  • vyúčtování pro zdravorní pojišťovny
  • plán podpory klienta
  • zjednodušený výkaz pouhým potvrzováním provedených činností nebo prostřednictvím šablon záznamů
  • možnost výkazu v terénu
  • objednávky a účtování stravy
  • automatické záznamy činností podpory při evidenci odebrané stravy
  • účtování dopravy
  • evidence docházky a planování směn
  • statistiky vytíženosti pečovatelek a export statistik pro MPSV