Sociální služby poskytované denní formou

Denní stacionáře, Sociálně terapeutické dílny, Odlehčovací služby, Týdenní stacionáře, Centra denních služeb.

STATISTIKY NEBO VYÚČTOVÁNÍ, VŠE PŮJDE JEDNODUŠE

Zjednodušené záznamy poskytnuté péče dají podklad pro automatické generování statistik i vyúčtování služeb.