Poradenské služby v oblasti sociální péče

Intervenční centra, Odborné sociální poradenství, Raná péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociálně právní poradenství, Služby následné péče, Krizová pomoc, Sociální rehabilitace.

CELÝ TÝM EVIDUJE A PLÁNUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V JEDNOM SYSTÉMU

Evidence s přehlednými a dostupnými informacemi o poskytovaných sociálních službách navíc přinese jednoduché získání statistik.