Začleňování a individuální plánování

0 comment(s)

       ZIP, neboli Začleňování a Individuální Plánování, je nástroj, kterým lze propojit jednotlivé klíčové kroky poskytování sociálních služeb s oblastmi sociálního začleňování. Propojuje individuální plánování se souborem oblastí sociálního začlenění a umožňuje poskytovatelům prokazovat, zda a do jaké míry dostávají stanoveným úkolům.

Stránky