K čemu je v eQuipu deník?

0 comment(s)

Věděli jste, k čemu je v eQuipu deník?

V systému eQuip se pro zaznamenání poskytnuté podpory primárně používají výkony (přidat výkon). Tím je možné jednoduchým způsobem evidovat činnosti jednotlivých pracovníků v interakci s klienty.


V některých případech je nutné zaznamenat důležité události o klientech, při nichž nebyla poskytnuta podpora žádného pracovníka (např. klient složil maturitní zkoušku). K těmto účelům v eQuipu nelze využít výkon (nebyla poskytnuta žádná podpora formou uslužby), ale slouží k tomu „deník“.

Výkazy docházky aneb co znamená hláška "Evidence docházky není přenesena do měsíčního výkazu pracovníka!!!"

0 comment(s)

Výkazy docházky

eQuip umožňuje evidovat docházku pracovníků. V základu lze tuto funkci využít pouze pro evidenci, a poté jednoduše vyexportovat do tabulky v excelu pro další zpracování.

 

Dále eQuip umožňuje tato evidovaná data převést do modulu určeného pro personalisty. Tento modul je v systému e-quip označený jako "mesíční výkaz odpracovaných hodin".

Nebojte se objevit "skryté" funkce systému eQuip.

0 comment(s)

Věděli jste, že některá nastavení systému eQuip zvládne provést váš lokální administrátor?

Každá organizace využívající systém eQuip má alespoň jednoho proškoleného administrátora, který je schopný vyřešit základní uživatelské požadavky. Každý tento administrátor má právo změnit uživatelská hesla, vytvářet uživatelské skupiny a měnit jejich oprávnění (např. kuchař nebo účetní), hromadně měnit přístupy pracovníků k případům klientů, u zadaných výkonů může měnit cenu výkonu, dále také může měnit propojení na typ činnosti z vyhlášky, aj.

eQuip nyní umožňuje lépe sledovat datumy změn fází "čekatel" a "uživatel služby" případů pro účely statistických výstupů

0 comment(s)

Věděli jste, že eQuip dokáže rozlišovat zájemce o služby od jejich aktivních uživatelů?

eQuip vždy umožňoval automatickou změnu fáze případu po zadání (provedení) výkonu. Nově systém dokáže propsat datum změny fáze na "čekatele" nebo "uživatele služby" (se smlouvou) k poskytované sociální službě. Tato data se dají využít ve statistických výstupech. Můžeme na požádání doplnit existující výstupy o filtr "čekatel" nebo "klient s dohodou".

 

eQuip nyní umožňuje zjednodušené zadávání podpory anonymním klientům

0 comment(s)

Věděli jste, že do equipu lze jednodušeji zadávat podporu anonymním klientům?

Pro zjednodušení zadávání anonymích výkonů lze nyní využít novou funkci systému eQuip.

Pokud potřebujete jednorázově vykázat výkon bez identity klienta (např. poradenská centra nebo terénní program), není potřeba zdlouhavě vytvářet případ, zadávat výkon a případ následně ukončit. S využitím nové funkce "anonymní podpora" se všechny tyto kroky provedou automaticky.

Potvrzování šablonových výkonů

0 comment(s)

       Šablonové výkony jsou základním prvkem pro plánování pravidelně se opakujících činností. Pokud se nějaká činnost pro klienty pravidelně opakuje, je vhodné si vytvořit systém šablonových výkonů. Čím více si totiž těchto šablonových výkonů vytvoříte, tím jednodušší pak bude plánování výkonů a jejich následné potvrzování.

Stránky